Hvis du vil ansøge om opholdstilladelse, forlængelse af opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelse, anbefaler vi, at du finder det rette ansøgningsskema på den relevante ansøgningsside på nyidanmark.dk under fanen ’Sådan ansøger du’. På den måde sikrer du dig, at du vælger det rigtige ansøgningsskema. På ansøgningssiden kan du også læse mere om de relevante betingelser under fanen ’Det skal du vide’.

Skemaguide (pdf)

Hent Udlændingestyrelsens skemaguide (pdf)

Obligatorisk selvbetjening

Det er obligatorisk at bruge digital selvbetjening ved bestemte typer af ansøgninger til Udlændingestyrelsen. Samtidig er det obligatorisk at anvende de papirbaserede ansøgningsskemaer ved visse andre ansøgningstyper. Visse personer kan dog være undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening eller brug af papirbaseret ansøgningsskema. Læs mere om obligatorisk selvbetjening 

Oversigt over ansøgningsskemaer fordelt på sagstyper

Kode Titel Link        

Senest
opdateret 

FA1 Ansøgning om ægtefællesammenføring Print selv (pdf)
Print selv (Word)
28-11-2019
FA3 online Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring Digital (online) 20-06-2019
FA4-5 online Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Digital (online) 25-06-2019
FA6 Ansøgning om familiesammenføring for børn (søger samtidig med forælder) Print selv (pdf)
Print selv (Word)
28-11-2019
FA7 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Print selv (pdf)
Print selv (Word)
28-11-2019
FA10 Ansøgning om ægtefællesammenføring, hvor den herboende ægtefælle har asyl Print selv (pdf)
Print selv (Word)
28-11-2019
FA11 Ansøgning om familiesammenføring for børn, hvor den herboende forælder har asyl (søger samtidig med forælder) Print selv (pdf)
Print selv (Word)
28-11-2019
FA12 Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Print selv (pdf)
Print selv (Word)
28-11-2019
SG1 Ansøgning om familiesammenføring i Danmark med øvrige familiemedlemmer

Print selv (pdf)

Print selv (Word)

28-11-2019
SG2 Ansøgning om familiesammenføring for forældre og søskende til et uledsaget mindreårigt barn i Danmark Print selv (pdf)
Print selv (Word)
28-11-2019
SG3 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Print selv (pdf)
Print selv (Word)
28-11-2018
N/A Standardblanket - nedsættelse af økonomisk sikkerhedsstillelse Print selv (PDF)
N/A Standardblanket - orientering om meddelelse af transport i rettigheder efter sikkerhedsstillelse Print selv (PDF)
N/A Standardblanket - frigivelse af sikkerhedsstillelse Print selv (PDF)  
N/A Standardblanket - meddelelse af transport Print selv (PDF)  
                            
Kode Titel  Link  Senest
opdateret 

AS1

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som humanitær kvoteflygtning (udlændingelovens § 8, stk. 3)
– ansøger er over 18 år

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-07-2019

AS2

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som humanitær kvoteflygtning (udlændingelovens § 8, stk. 3)
– ansøger er under 18 år

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-07-2019

AS3

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

09-05-2018

PA5

Ansøgning om ophævelse af rejsebegrænsning

Print selv (Word)

01-04-2019

IN1

Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

IN2

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

IN3

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos venner eller familie

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

IN4

Ansøgning om lovligt fravær med økonomi

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

IN5

Ansøgning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

IN6

Ansøgning om godkendelse af arbejde (asylansøgere)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

IN7

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af virksomhed

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

IN11

Ansøgning om tilladelse til overnatning uden for udrejsecenter

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

SU1

Ansøgning om sundhedsbehandling

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

SU2

Ansøgning om bevilling til tandbehandling

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

SU3

Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

SU4

Ansøgning om omsorgsplads i centersystemet

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

29-10-2019

ES1 

Ansøgning om erstatning for skade forvoldt af en person under Udlændingestyrelsens forsørgelse 

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

16-09-2019 

N/A

Erklæring om vilkårene for genbosætning i Danmark

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

30-10-2019

N/A

Oplysninger vedr. visitering

Print selv (Word)

15-02-2017

Kode

Titel 

Link 

Senest opdateret

 -

Ansøgning om visum

Digital (online)

 

VS1

Ansøgning om visum

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

26-11-2018

VS2

Ansøgning om forlængelse af visum

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

20-01-2017

 VS3 Anmodning om indsigt i VIS (visum)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

 18-12-2018

VF1 online

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af virksomhed til modtagelse af visumbesøg

Digital (online)

VF2 online

Invitation til ansøgning om visum fra forhåndsgodkendt virksomhed

Digital (online)

VU1

Invitation til ansøgning om forretningsvisum

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

20-01-2017

VU1 online

Invitation til ansøgning om forretningsvisum

Digital (online)

VU2

Invitation til ansøgning om visum til privatbesøg

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

26-11-2018

VU2 online

Invitation til ansøgning om visum til privatbesøg

Digital (online)

 

VU3

Invitation til ansøgning om visum til kulturelt arrangement, undervisning, kursus, sportsarrangement el.lign.

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

20-01-2017

VU4

Invitation til ansøgning om visum til sømænd

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

20-01-2017

                                                                                       

Kode  Titel  Link  Senest opdateret 
KO1/US online Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet Digital (online) 18-06-2019
PA1-2 online Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Digital (online) 28-05-2019
PA1-2 online Ansøgning om forlænget gyldighed af pas Digital (online)
28-05-2019
PA3 Ansøgning om laissez-passer til udlænding Print selv (PDF)
Print selv (Word)
01-04-2019
 - Samtykkeerklæring til ansøgning om pas til børn under 18 år Print selv (PDF)  29-01-2018 
Kode Titel Link Senest opdateret
TU1-4 online Ansøgning om permanent opholdstilladelse Digital (online) 20-06-2019
Kode Titel Link Senest opdateret 
RF1 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Print selv (PDF)
Print selv (Word)
28-11-2019
RF2 Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Print selv (PDF)
Print selv (Word)
28-11-2019
Kode  Titel Link Senest opdateret
BF1/US online Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet Digital (online)

20-06-2019 

BF2/US Ansøgning om, at opholdstilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet ikke skal anses for bortfaldet Print selv (PDF)
Print selv (Word)
28-11-2019
BF3 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet (børn, som ikke ansøger sammen med voksne) Print selv (PDF)
Print selv (Word)
28-11-2019
BF3b Spørgeskema til brug for ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Print selv (PDF)
Print selv (Word)
28-11-2019

Kode Titel Link  Senest opdateret 

IB1

Udbetaling af offentlige ydelser til ægtefællesammenførte

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

05-01-2018 

IB3

Mistanke om genopdragelsesrejse

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

 

IB4

Mistanke om pro forma-ægteskab

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

 

IB5

Udbetaling af vedvarende hjælp

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

05-01-2018

 
Kode Titel Link Senest opdateret
BO1 online Ansøgning om opholdstilladelse til barn født i Danmark Digital (online) 21-05-2019
PE1/US online Ansøgning om ændring af personlige data Digital (online) 25-06-2019 
SG4 online Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold Digital (online) 25-06-2019 
SG4

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse på baggrund af særlige forhold

Bemærk: For visse ansøgningstyper er det obligatorisk at bruge den digitale selvbetjeningsløsning SG4 online

Print selv (PDF)
Print selv(Word)

01-06-2019
TBT/US Ansøgning om tilbagerejsetilladelse på asyl- og familiesammenføringsområdet

Print selv (PDF)
Print selv(Word)

28-11-2019
IP1  Ansøgning om opholdstilladelse ved pensionering fra international organisation  Print selv (PDF)
Print selv(Word) 
01-06-2019
IP2  Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til udlænding, der pensioneres fra international organisation  Print selv (PDF)
Print selv(Word) 
01-06-2019 
IP3  Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse ved pensionering fra international organisation eller som medfølgende familiemedlem  Print selv (PDF)
Print selv(Word) 
01-06-2019
GE3 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om ægtefællesammenføring  Print selv (PDF)
Print selv(Word)
28-08-2019
Kode Titel  Link  Senest opdateret
GL/BF1 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
GL/BF2 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
GL/FA1 Ansøgning om ægtefællesammenføring

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-03-2017
GL/FA2 Ansøgning om familiesammenføring for børn

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-03-2017
GL/FA3 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
GL/FA4 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
GL/FA5 Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til personer, der kom til Grønland som familiesammenførte børn, og som nu er blevet voksne (over 18 år)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
GL/FA6 Ansøgning om permanent opholdstilladelse (ægtefællesammenføring)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

07-01-2019
GL/FA7 Ansøgning om permanent opholdstilladelse til personer, der kom til Grønland som familiesammenførte børn, og som nu er blevet voksne (over 18 år)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

07-01-2019
GL/KO1 Ansøgning om opholdskort

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
GL/SG1 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
GL/SG2 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland på baggrund af tidligere dansk indfødsret eller grønlandsk/dansk afstamning

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
GL/SG3 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som er forældre over 60 år, har nær tilknytning til en i Grønland fastboende person eller har fået opholdstilladelse i Grønland af særlige grunde

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
GL/SG4 Ansøgning om permanent opholdstilladelse til personer som tidligere har haft dansk indfødsret, er forældre over 60 år, har nær tilknytning til en i Grønland fastboende person eller har fået opholdstilladelse i Grønland af ganske særlige grunde

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

08-02-2018
Tilbagerejsetilladelse (GL) Ansøgning om tilbagerejsetilladelse til Grønland

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
Kode Titel Link Senest opdateret
FO/BF1 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
FO/BF2 Ansøgning om, at opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
FO/FA1 Ansøgning om ægtefællesammenføring

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-03-2017
FO/FA2 Ansøgning om familiesammenføring for børn

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

01-03-2017
FO/FA3 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af ægtefællesammenføring

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
FO/FA4 Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn på Færøerne under 18 år

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
FO/FA5 Ansøgning om tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse til personer, der kom til Færøerne som familiesammenførte børn, og som nu er blevet voksne

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
FO/FA6 Ansøgning om permanent opholdstilladelse (ægtefællesammenføring)

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

07-01-2019
FO/FA7 Ansøgning om permanent opholdstilladelse til personer, der kom til Færøerne som familiesammenførte børn, og som nu er blevet voksne

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

07-01-2019
FO/KO1 Ansøgning om opholdskort

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
FO/SG1 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
FO/SG2 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne på baggrund af tidligere dansk indfødsret eller færøsk/dansk afstamning

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
FO/SG3 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som er forældre over 60 år, har nær tilknytning til en på Færøerne fastboende person eller har fået opholdstilladelse på Færøerne af særlige grunde

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018
FO/SG4 Ansøgning om permanent opholdstilladelse til personer som tidligere har haft dansk indfødsret, er forældre over 60 år, har nær tilknytning til en på Færøerne fastboende person eller har fået opholdstilladelse på Færøerne af ganske særlige grunde

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

08-02-2018
Tilbagerejsetilladelse (FO) Ansøgning om tilbagerejsetilladelse til Færøerne

Print selv (PDF)

Print selv (Word)

10-12-2018