Sagsbehandlingen tager normalt
2 måneder

gebyr for sagsbehandling
2.490 kr.

Hvem kan ansøge om opholdstilladelse?

Hvis du er optaget på et kursus på en folkehøjskole, kan du få tilladelse til et ophold på en folkehøjskole i Danmark.

Hvis du er statsborger i et EU/EØS land eller Schweiz, skal du ikke ansøge om opholdstilladelse, men i stedet ansøge om et EU-opholdsdokument.

Læs mere om EU-ophold her

Hvad er betingelserne?

Det er et krav, at du er blevet optaget på en godkendt folkehøjskole.

Du kan finde godkendte folkehøjskoler på Højskolernes Forenings hjemmeside.

Du skal kunne tale og forstå undervisningssproget. Du skal også kunne forstå dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk på et rimeligt niveau.

Det er også et krav, at der er betalt for folkehøjskoleopholdet og at betalingen dækker over deltagergebyr samt kost og logi.

Hvis betalingen ikke dækker over kost og logi, skal du dokumentere, at du har penge nok til at kunne forsørge dig selv med under folkehøjskoleopholdet.

Du har penge nok, hvis du har et beløb svarende til 6.820 kr. (2024-niveau) om måneden. Du skal gange beløbet med det antal måneder, du skal være på folkehøjskolen.

Dokumentation for, at du kan forsørge dig selv kan fx være en udskrift fra din bankkonto.

Dokumentationen skal være dateret, og skal vise dit navn.

Bankudskrifter skal vise saldo, og må ikke være mere end 30 dage gamle. Hvis der er tvivl om valuta, skal møntfod ligeledes fremgå. Såfremt du vedlægger flere bankudskrifter, skal de være dateret samme dato.

Du kan se mere om selvforsørgelseskravet her.

Folkehøjskolen skal være omfattet af lov om folkehøjskoler eller lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.

Folkehøjskolen skal være godkendt og under statsligt tilsyn. Det er Kulturministeriet, som godkender og fører tilsyn med folkehøjskolerne. 

Skolens forstander skal bekræfte med sin underskrift, at kurset udløser statstilskud. Hvis kurset ikke udløser et statstilskud, skal skolen vedlægge en vejledende udtalelse om kurset fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Hvis du er under 18 år, skal begge dine forældre erklære, at de giver dig lov til at læse i Danmark (dvs. at de skal underskrive en samtykkeerklæring).

Du skal vedlægge dokumentation for, hvem der har forældremyndigheden over dig, fx i form af en kopi af din fødselsattest sammen med en kopi af datasiden af dine forældres pas.

Skolen skal samtidigt erklære, at den vil hjælpe med, at du får et forsvarligt ophold i Danmark.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som kursist på en folkehøjskole? – og hvad må du ikke?

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig som kursist ved en folkehøjskole i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En opholdstilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 3 måneder inden for den seneste 6 måneders periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du ansøge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Som kursist på en folkehøjskole må du ikke arbejde i Danmark.

Arbejder du uden tilladelse, bliver det betragtet som ulovligt arbejde. Ulovligt arbejde kan medføre bøde eller fængselsstraf, og inddragelse af din opholdstilladelse som kursist på en folkehøjskole.

Det gælder ikke ulønnet frivilligt arbejde, som er udført for en organisation, forening eller lignende og som har et almennyttigt formål. Du kan læse mere om ulønnet frivilligt arbejde her.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv. Du må derfor ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse, fx ydelser efter loven om aktiv socialpolitik, SU og boligsikring.

Hvis du modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du kan blive i Danmark i den periode, dit ophold på en folkehøjskole varer, og så længe du deltager aktivt i kurset.

Du kan højst blive 18 måneder i alt i Danmark på højskoleophold, enten på den samme højskole eller flere højskoler.

Hvis du skifter højskole eller hvis du ønsker at skifte kursus på den højskole du har en opholdstilladelse til, skal du indgive en helt ny ansøgning på grundlag af den nye uddannelse. Du må gerne begynde på kurset, mens du venter på vores afgørelse.

 

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholdstilladelse på grundlag af et folkehøjskoleophold giver ikke din familie mulighed for tage med til Danmark.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på et folkehøjskoleophold behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Du skal være optaget på en dansk folkehøjskole i Danmark for at kunne ansøge.

Før du ansøger, skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Dette kan gøres her på siden i på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre.

Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, ST1. Du kan vælge mellem et online skema eller et papir skema. 

Folkehøjskolen skal udfylde den ene af skemaets to dele. 

Benytter I papirskema, er det er ofte højskolen, der starter ansøgningsprocessen.

Benytter I online skemaet, skal folkehøjskolen udfylde først. Når folkehøjskolen er færdig med sin del, får den et referencenummer og en adgangskode til skemaets del 2, som den skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del. 

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller folkehøjskolen.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det kan du gøre på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan bruge denne tjekliste og henter erklæringer nederst.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Hvis du ikke har betalt for kost og logi på højskolen, skal du desuden vedlægge

Hvis du er under 18 år, skal du også vedlægge

Hent erklæringer:

Hent Erklæring og information for skolens forstander

Hent Erklæring og information (bruges hvis du ikke underskriver ansøgningen med MitID)

Afsæt gerne

30-40 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og[din/dit arbejdsgiver/uddannelsessted] skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og højskolen adgang til de relevante ansøgningsskemaer. Du kan vælge mellem skemaer i online eller print-selv versioner.

Sørg for at du har læst vejledningen på fanen 'Det skal du vide' og gennemgået alle de foregående trin på denne fane, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

 

Online ansøgning

Ansøger du online skal du vælge ST1 online.

I ST1 online skal højskolen udfylde den første af skemaets to dele. Når højskolen er færdig med sin del, får højskolen et referencenummer og en adgangskode til skemaets anden del, som de skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Før du begynder at udfylde online ansøgningen, bedes du downloade tro og loveerklæringen, som folkehøjskolens forstander skal underskrive. Erklæringen skal vedhæftes ansøgningen. Du kan hente erklæringen her.

Benyt online skemaet ST1

 

Print-selv ansøgning

I print-selv skemaet ST1 skal dit uddannelsessted udfylde del 2 af skemaet. Når højskolen er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs hvordan på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema ST1 i Word-format

Hent print selv skema ST1 i pdf-format

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen. Læs videre under næste trin om, hvordan du afgiver biometri.

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du indgiver din ansøgning på en norsk repræsentation, skal du samtidig aflevere to ansigtsfotos. Læs videre under næste trin om, hvordan du senere afgiver biometri.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum, 
 • er fritaget for krav om visum eller
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

 

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af din ansøgning, når du har fået optaget biometri.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

 

Du har ansøgt online

Hvis du har benyttet et online ansøgningsskema, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan få optaget biometri på

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du orientere os i en e-mail om, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

 

Du ansøger i udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning i udlandet, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum, 
 • er fritaget for krav om visum, eller 
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI