Din opholdstilladelse bortfalder, hvis:

  • du opgiver din bopæl og rejser ud af Danmark
  • du ikke rejser ind i Danmark efter du har fået opholdstilladelse
  • du opholder dig uden for Danmark i mere end 6 måneder

Bortfaldet sker altid automatisk, og du vil ikke modtage nogen afgørelse i form af et brev eller lignende.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for bortfald, hvis du som mindreårig har været sendt på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for dig.

Læs mere om genopdragelsesrejser

Hvis din tilladelse er bortfaldet, betyder det, at du ikke længere har ret til at opholde dig i Danmark. Du kan altså risikere, at du ikke får lov til at vende tilbage til Danmark, efter at du har været ude af landet.

Hvis din tilladelse er bortfaldet, skal du starte forfra med at ansøge om opholdstilladelse i Danmark. Din nye ansøgning vil blive behandlet efter de regler, der gælder på det tidspunkt, du søger om den nye opholdstilladelse. Det har ingen betydning, hvordan og hvorfor du oprindeligt fik opholdstilladelse.

I visse tilfælde kan vi dispensere fra bortfaldsreglerne. Det betyder, at din tilladelse alligevel ikke er bortfaldet.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation for bortfald her.

Der er typer af opholdstilladelser, som ikke bortfalder.

Har du tilladelse på en af følgende ordninger, bortfalder din tilladelse ikke: