Du skal som hovedregel have en tilladelse til at arbejde i Danmark. 

Det gælder ikke, hvis du opholder dig i Danmark og udfører ulønnet frivilligt arbejde.

Under dit ophold i Danmark enten på visumophold, visumfri ophold eller ophold på baggrund af en opholdstilladelse (uanset opholdsgrundlag) kan du uden at søge arbejdstilladelse tage et ulønnet frivilligt arbejde.

Det gælder et arbejde, som er frivilligt og uden vederlag og udføres for en formelt organiseret forening, organisation eller lignende, med hvem du har en aftale om udførelsen af arbejdet. 

Arbejdet skal have et reelt almennyttigt formål, som både kommer til udtryk i organisationens vedtægter og faktiske virke. Der kan således ikke udføres ulønnet frivilligt arbejde, hvis arrangementet har et kommercielt eller delvist kommercielt sigte, fx ulønnet frivilligt arbejde ved en større sportsbegivenhed. 

At arbejde ulønnet indebærer, at du ikke må modtage vederlag for dit arbejde, hverken i form af løn eller andre goder, medmindre der er tale om mindre ydelser, som andre frivillige tilsvarende får, fx festival-armbånd ved den festival, hvor det frivillige ulønnede arbejde udføres eller forplejning under udførelse af det frivillige ulønnede arbejde.

Det ulønnede frivillige arbejde må ikke erstatte lønnet arbejdskraft, og det er derfor en forudsætning, at det er sædvanligt, at det pågældende arbejde udføres ulønnet og frivilligt.

Du kan fx arbejde frivilligt i:

  • en humanitær hjælpeorganisation

  • et spejderkorps

  • en idrætsforening

  • en misbrugsforebyggelsesforening

  • en patientforening

  • en besøgstjeneste

  • en flygtningeorganisation

  • en sogneforening

Der er ikke tale om en udtømmende opremsning.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du må udføre ulønnet frivilligt arbejde ved et bestemt arrangement, skal du kontakte SIRI med henblik på vejledning, inden du påbegynder arbejdet.