Spørgsmål og svar

Hvis du har fået afslag på opholdstilladelse som fordreven fra Ukraine, kan du klage over afgørelsen til Udlændingenævnet. Hvordan du klager, er beskrevet i den afgørelse, du har fået fra Udlændingestyrelsen.

En klage skal være indgivet inden 8 uger, fra du modtager din afgørelse. Hvis du klager senere end denne frist, kan din klage som udgangspunkt ikke behandles.

Hvis du klager til Udlændingenævnet inden 7 dage, efter du modtaget afgørelsen, har du ret til at opholde dig i Danmark, mens din klage behandles.

Hvis du klager senere end 7 dage, vil Udlændingenævnet tage stilling til, om du kan blive her i landet under klagesagens behandling. En klage kan normalt kun tillægges opsættende virkning, hvis ganske særlige grunde taler derfor.

 

Hvis du får endeligt afslag på din ansøgning, og du ikke har lov til at opholde dig i Danmark på et andet grundlag, får du en udrejsefrist, dvs. du bliver bedt om at forlade Danmark inden et bestemt tidspunkt. Efter dette tidspunkt opholder du dig ulovligt i Danmark.

Hvis du ikke udrejser i overensstemmelse med din udrejsefrist, risikerer du at blive udvist med indrejseforbud. Hvis du bliver udvist af Danmark, betyder det, at du får forbud mod at indrejse i alle EU- og Schengenlandene, herunder Danmark, i op til 2 år. Hvis du bliver udvist af Danmark, kan du blive udsendt tvangsmæssigt af Danmark af politiet.

Du har mulighed for at søge asyl i Danmark, hvis du mener, at du vil være i fare for overgreb eller forfølgelse, hvis du vender tilbage til Ukraine. Læs mere om asyl

Du har mulighed for at søge om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, hvis du er tilbudt arbejde i Danmark. Vi opfordrer til, at du læser om beløbsordninger for løn, og om arbejdet er omfattet af positivlisten, inden du udfylder en ansøgning. 

Du skal være opmærksom på, at din ansøgning skal indgives, mens du har fortsat har ret til at opholde dig i Danmark (processuelt ophold). Læs mere om ophold på baggrund af arbejde