Publiceret 28-04-2022

Forslag om at ophæve muligheden for forlængelse af opholdstilladelse for greencardhavere fremsat den 28. april 2022

Den 24. februar 2022 informerede SIRI om, at Udlændinge- og Integrationsministeriet havde sendt et udkast til lovforslag om ophævelse af muligheden for forlængelse af opholdstilladelse for greencardhavere i høring hos relevante myndigheder og organisationer. SIRI oplyste i den forbindelse, at styrelsen ville informere på ny, når lovforslaget var fremsat i Folketinget. Dette er sket den 28. april 2022.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil man fra den 1. april 2024 ikke længere kunne søge om forlængelse af et greencard, ligesom man ikke vil kunne søge om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en greencardhaver. Ansøgninger, som er indgivet inden den 1. april 2024, vil blive behandlet efter de nuværende regler.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil greencardhavere efter den 1. april 2024 i stedet kunne ansøge om opholdstilladelse under arbejdsmarkedstilknytningsordningen, ligesom deres medfølgende familiemedlemmer også vil kunne søge om opholdstilladelse med henvisning til denne ordning. For at få en opholdstilladelse under arbejdsmarkedstilknytningsordningen kræver det, at man har haft fast arbejde hos den samme arbejdsgiver uden afbrydelse i mindst de seneste to år, før man ansøger.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på denne mulighed allerede nu, hvis man har opholdstilladelse under greencard-ordningen og fortsat ønsker at bo og arbejde i Danmark.

Læs lovforslag L189 som fremsat i Folketinget

Læs også tidligere nyhed

SIRI vil informere på ny, hvis lovforslaget bliver vedtaget i Folketinget.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI