Publiceret 24-02-2022 - Senest opdateret: 25-03-2022

Forslag om at ophæve muligheden for forlængelse af opholdstilladelse for greencardhavere

Personer med opholdstilladelse under greencard-ordningen bør allerede nu være opmærksomme på andre muligheder for ophold.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har udarbejdet et udkast til at lovforslag, som er sendt i høring hos de relevante myndigheder og organisationer.

Udkastet lægger op til, at det fra 1. april 2024 ikke længere skal være muligt at få forlænget en opholdstilladelse under greencard-ordningen, ligesom der ikke vil kunne søges opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en greencardhaver.

Hvis loven vedtages, vil greencardhavere i stedet kunne ansøge om opholdstilladelse under arbejdsmarkedstilknytningsordningen, ligesom deres medfølgende familiemedlemmer også vil kunne søge opholdstilladelse med henvisning hertil. For at få en opholdstilladelse under denne ordning kræver det, at ansøgeren har haft fast arbejde hos den samme arbejdsgiver uden afbrydelse i mindst de seneste to år, før de ansøger.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på denne mulighed allerede nu, hvis man har opholdstilladelse under greencard-ordningen og ønsker forstsat at bo og arbejde i Danmark.

Læs udkastet til lovforslaget

Hvis lovforslaget fremsættes i Folketinget, vil SIRI informere på ny.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI