Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
4.740 kr.

Kan jeg forlænge min opholdstilladelse?

Din opholdstilladelse kan højst forlænges op til en samlet periode på 2 år.

Hvis du ikke har fået tilladelse til ophold i 2 år, fx på grund af udløbsdatoen af dit pas, på grund af au pair-kontrakten eller hvis du ankom til Danmark på en senere dato, end startdatoen i din tilladelse, kan din opholdstilladelse blive forlænget op til de 2 års ophold.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din nuværende tilladelse udløber.

Hvis du ikke ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber, har du ikke længere ret til at være i Danmark – og en ansøgning indgivet i Danmark vil som regel blive afvist.

Hvis du ansøger om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark og fortsætte som au pair hos din værtsfamilie, mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse – også selv om din tilladelse udløber.

Du kan tidligst søge om forlængelse af din opholdstilladelse 3 måneder før tilladelsen udløber.

Hvad er betingelserne for en forlængelse?

Du og din værtsfamilie skal have overholdt den au pair kontrakt, som I indgik ved den første ansøgning, og I skal fortsat opfylde de betingelser, som gælder for din aktuelle tilladelse.

 

Hvis du har fået tilladelse til mindre end 2 år på grund af udløbsdatoen i dit pas, er det en betingelse, at du har fået nyt pas eller fået forlænget dit pas.

Hvis du har fået tilladelse til mindre end 2 år fordi au pair kontraktens gyldighed var kortere, er det en betingelse, at du og værtsfamilien forlænger au pair kontrakten med den resterende periode op til 2 år.

Hvis du er rejst til Danmark på en senere dato end den dato, hvor din opholdstilladelse begyndte, kan du søge om forlængelse af din opholdstilladelse, så du i alt får 2 års ophold som au pair.

Hvilke rettigheder har jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som au pair – og hvad må du ikke?

 

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark som au pair i den periode, din tilladelse er gyldig.

En opholdstilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har en opholdstilladelse i Danmark udstedt af SIRI skal du normalt betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen.

Hvis du har ophold som au pair, skal du ikke betale dette depositum. Dette skyldes, at din værtsfamilie i forvejen har betalt for alle udgifter til din danskuddannelse.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Når du bor i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Du har muligvis allerede foretaget det nødvendige, men hvis du er i tvivl om noget giver portalen borger.dk dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Tilladelsen kan ikke blive forlænget ud over de 2 år.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før udløbet af din nuværende tilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse som au pair behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Før du ansøger, skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan gøres på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du og værtsfamilien også adgang til det relevante ansøgningsskema, AU1.  

Din værtsfamilie skal først udfylde de første to af skemaets tre dele. Når værtsfamilien er færdig, får de et referencenummer og en adgangskode til din del af skemaet, som de skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del..

Du skal have optaget ny biometri, når du har ansøgt om forlængelse.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. 

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

3 personer

 Du og din værtsfamilie skal udfylde ansøgningsskemaet. Begge værtsfamiliens voksne skal underskrive

På dette trin har du og din værtsfamilie adgang til det relevante ansøgningsskema AU1.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Benyt skemaet AU1

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Bemærk, at det er obligatorisk at oplyse dit pasnummer i dette ansøgningsskema. Hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, kan du kontakte os for at få vejledning. Du finder vores kontaktoplysninger her. 

Når du har ansøgt om forlængelse af din opholdstilladelse, skal du have optaget biometri.

Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du får, hvis SIRI giver tilladelse. 

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af en ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan her læse mere om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI