Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
2.920 kr.

Kan jeg forlænge min opholdstilladelse?

Din opholdstilladelse kan højst forlænges op til en samlet periode på 2 år.

Hvis du ikke har fået tilladelse til ophold i 2 år, fx på grund af udløbsdatoen af dit pas, på grund af au pair-kontrakten eller hvis du ankom til Danmark på en senere dato, end startdatoen i din tilladelse, kan din opholdstilladelse blive forlænget op til de 2 års ophold.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din nuværende tilladelse udløber.

Hvis du ikke ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber, har du ikke længere ret til at være i Danmark – og en ansøgning indgivet i Danmark vil som regel blive afvist.

Hvis du ansøger om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark og fortsætte som au pair hos din værtsfamilie, også selv om din tilladelse udløber mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse.

Du kan tidligst søge om forlængelse af din opholdstilladelse 3 måneder før tilladelsen udløber.

Hvad er betingelserne for en forlængelse?

Du og din værtsfamilie skal have overholdt den au pair kontrakt, som I indgik ved den første ansøgning, og I skal fortsat opfylde de betingelser, som gælder for din aktuelle tilladelse.

 

Hvis du har fået tilladelse til mindre end 2 år på grund af udløbsdatoen i dit pas, er det en betingelse, at du har fået nyt pas eller fået forlænget dit pas.

Hvis du har fået tilladelse til mindre end 2 år fordi au pair kontraktens gyldighed var kortere, er det en betingelse, at du og værtsfamilien forlænger au pair kontrakten med den resterende periode op til 2 år.

Hvis du er rejst til Danmark på en senere dato end den dato, hvor din opholdstilladelse begyndte, kan du søge om forlængelse af din opholdstilladelse, så du i alt får 2 års ophold som au pair.

Hvilke rettigheder har jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som au pair – og hvad må du ikke?

 

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark som au pair i den periode, din tilladelse er gyldig.

En opholdstilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til delvist deltagerbetalt danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune du bor i har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.
Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge.

Når du bor i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Du har muligvis allerede foretaget det nødvendige, men hvis du er i tvivl om noget giver portalen borger.dk dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Tilladelsen kan ikke blive forlænget ud over de 2 år.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder før udløbet af din nuværende tilladelse.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse som au pair behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Før du ansøger, skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan gøres på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du og værtsfamilien også adgang til det relevante ansøgningsskema, AU1-online. 

Ved forlængelsesansøgning skal online versionen af ansøgningsskemaet AU1 benyttes.

Din værtsfamilie skal først udfylde de første to af skemaets tre dele. Når værtsfamilien er færdig, får de et referencenummer og en adgangskode til din del af skemaet, som de skal videregive til dig. Så kan du åbne ansøgningen og udfylde din del..

Du skal have optaget ny biometri, når du har ansøgt om forlængelse.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. 

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

På grund af den nuværende COVID-19 situation er det mange steder og i en række situationer ikke muligt at få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto), når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. Fristen for optagelse af biometri er derfor forlænget til den 31. august 2020. Læs mere om forlængelsen her.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Au pair forlængelse

Gebyr:

2.920 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser
 • EU/EØS-statsborgerskab

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

3 personer

 Du og din værtsfamilie skal udfylde ansøgningsskemaet. Begge værtsfamiliens voksne skal underskrive

På dette trin har du og din værtsfamilie adgang til det relevante ansøgningsskema AU1-online.

Ved forlængelsesansøgning skal online versionen af ansøgningsskemaet AU1 benyttes.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 Benyt online skemaet AU1

Når du har ansøgt om opholdstilladelse, skal du have optaget biometri.

Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du får, hvis SIRI giver tilladelse. 

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af en ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan her læse mere om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI