Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
6.290 kr.

Kan jeg forlænge min opholdstilladelse?

Du kan få dit greencard forlænget, hvis du opfylder de betingelser, der er nævnt i din seneste tilladelse.

Betingelserne er forskellige, afhængigt af hvornår du har fået din første tilladelse. Det er derfor vigtigt, at du læser dit tilladelsesbrev grundigt.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din nuværende tilladelse udløber.

Hvis du ikke ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber, har du ikke længere ret til at være i Danmark – og en ansøgning indgivet i Danmark vil som regel blive afvist.

Hvis du ansøger om forlængelse i tide, må du blive i Danmark og fortsætte med at arbejde, også selv om din tilladelse udløber mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse.

Du kan tidligst søge om forlængelse af din opholdstilladelse 3 måneder før den udløber.

Hvad er betingelserne for en forlængelse?

Din opholdstilladelse kan forlænges, hvis du, i det seneste år før ansøgningen indgives, som minimum har tjent, hvad der svarer til den gældende gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked.

Det er kun løn optjent det seneste år før den dag, hvor du indgiver din ansøgning om forlængelse, der tæller med.

I beregningen af din lønindkomst medregnes arbejdsgiverbetalt pension samt de feriepenge, som du har fået udbetalt. Optjente feriepenge, som du endnu ikke har fået udbetalt, tæller ikke med.

Det er året, da du fik din første tilladelse, der definerer indkomstkravet.

Hvis du eksempelvis har fået din første tilladelse i 2010, skal du dokumentere at have tjent mindst 300.358 kr. det seneste år (den gennemsnitlige startløn for 2010), hver gang du søger om forlængelse af din tilladelse. Det beløb, du skal dokumentere, ændrer sig derfor ikke.

Du kan fordele den nødvendige optjente løn på flere ansættelsesforhold.

Bemærk at en opholdstilladelse på baggrund af greencardordningen ikke giver dig ret til at drive selvstændig virksomhed i Danmark.

Her kan du se det beløb, der er relevant for dig:

År

Gennemsnitlig startløn

2010

300.385 kr.

2011

301.084 kr.

2012

306.110 kr.

2013

309.278 kr.

2014

313.283 kr.

2015

317.670 kr.

2016

323.323 kr.

2017

329.300 kr.

2018

 336.054 kr.

2019

343.093 kr.

2020

                  350.122 kr.

2021

358.668 kr.

2022

369.439 kr.

2023

399.643 kr.

Den løn, du har optjent, skal være opnået på ordinære vilkår. Dette betyder blandt andet, at

 • lønnen skal være indberettet til SKAT,

 • din arbejdsgiver skal være etableret i Danmark, og

 • løntilskud, sygedagpenge og dagpenge, som udbetales i forbindelse med barsel eller forældreorlov og lignende, ikke kan medregnes.

Bemærk at en opholdstilladelse på baggrund af greencardordningen ikke giver dig ret til at drive selvstændig virksomhed i Danmark. Det betyder også at indkomst eller løn fra drift af selvstændig virksomhed ikke kan indgå i beregningen af løn opnået på ordinære vilkår.

Greencardordningen blev ændret med virkning fra den 1. januar 2015.

Der gælder derfor en særlig overgangsordning, hvis du har fået opholdstilladelse inden 1. januar 2015.

Den første ansøgning om forlængelse, som du indgiver efter 1. januar 2015, bliver behandlet efter de tidligere gældende regler, hvor der ikke var noget indkomstkrav, men i stedet et krav om mindst 10 ugentlige arbejdstimer.

Alle dine efterfølgende ansøgninger om forlængelse bliver derimod behandlet efter de nuværende regler, hvor du skal opfylde indkomstkravet.

Det fremgår af dit seneste tilladelsesbrev hvilke betingelser, du skal opfylde.

Eksempel 1:

Du har fået opholdstilladelse efter den 4. september 2013 med udløbsdato 4. september 2016. Du søger forlængelse i august 2016.

Du skal opfylde de tidligere regler, fordi det er din første ansøgning om forlængelse efter 1. januar 2015. Det vil sige, at du skal have arbejdet mindst 10 timer om ugen de seneste 12 måneder. Du får den 10. november 2016 forlænget din tilladelse med 1 år til 10. november 2017. Når du skal søge forlængelse igen for anden gang i 2017, skal du opfylde de nuværende forlængelsesregler.

 

Eksempel 2:

Du har indgivet din første ansøgning den 21. december 2014 og fik opholdstilladelse den 15. januar 2015 med udløbsdato 15. januar 2018. Du søger forlængelse i januar 2018.

Du skal opfylde de nuværende regler om indkomstkrav. Det skyldes, at du har fået opholdstilladelse efter den 1. januar 2015.

 

Eksempel 3:

Du indgav din ansøgning den 5. januar 2015 og fik opholdstilladelse den 1. april 2015 med udløbsdato 1. april 2017. Du søger forlængelse i februar 2017.

Du skal opfylde de nuværende forlængelsesregler om indkomstkrav.

Hvilke rettigheder har jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse på baggrund af greencard? – og hvad må du ikke?

Du må arbejde i Danmark, og du må gerne arbejde hos flere arbejdsgivere.

Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du overholder betingelserne for din opholdstilladelse. Hvis du ikke overholder betingelserne, kan det få konsekvenser for din opholdstilladelse og for dine muligheder for forlængelse.

En opholdstilladelse på baggrund af greencardordningen giver dig ikke ret til at drive selvstændig virksomhed i Danmark.

En dansk opholds- og arbejdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du kan læse mere om arbejdsvilkår i Danmark og om den danske model her.

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 3 måneder inden for den seneste 6 måneders periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret for din virksomhed i en periode, kan du søge om dispensation for bortfald.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må fx ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik – og der er også andre ydelser, du ikke må modtage.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Når du bor i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Du har muligvis allerede foretaget det nødvendige, men hvis du er i tvivl om noget, giver portalen borger.dk dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner fx.

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Din tilladelse kan forlænges i op til 3 år.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark og fortsætte arbejdet, også selv om din tilladelse udløber.

Kan min familie få opholdstilladelse i Danmark?

En forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af greencard i Danmark giver også din familie mulighed for at forlænge deres opholdstilladelser.

Læs mere om forlængelse af tilladelse til medfølgende familie her.

Hvis du ikke allerede har din familie i Danmark, kan vi informere om, at du kan medbringe familiemedlemmer, hvis du:

 • bor i Danmark,
 • har fundet arbejde og
 • har fået løn.

Der kan gives opholdstilladelse til din ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. 

Læs mere om medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse baseret på arbejde skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Før du ansøger skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det kan du gøre på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, GR2. 

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person udfylder

Kun du skal udfylde ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema, GR2.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Benyt skemaet GR2

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.
Bemærk, at det er obligatorisk at oplyse dit pasnummer i dette ansøgningsskema. Hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, kan du kontakte os for at få vejledning. Du finder vores kontaktoplysninger her. 

Når du har ansøgt om opholdstilladelse, skal du have optaget biometri.

Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du får, hvis SIRI giver tilladelse. 

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af en ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Hvis du er pendler og ikke bor i Danmark, og derfor kun ansøger om forlængelse af din arbejdstilladelse, skal du ikke have optaget biometri. Du kan læse mere om pendlere her.

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

   

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan her læse mere om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig