Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
1.680 kr.

Du skal også ansøge her, hvis dit familiemedlem har

 • greencard
 • etableringskort

eller

 • er gæsteforsker
 • er på Start-up Denmark ordningen
 • har ophold for at opnå dansk autorisation
 • har ophold i Danmark til at arbejde hos ESS i Sverige

Kan jeg forlænge min opholdstilladelse?

Du kan ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, hvis du fortsat er 

 • ægtefælle,
 • registreret partner,
 • fast samlever eller
 • barn under 18 år

til en udlænding, som opholder sig i Danmark for at arbejde. Denne udlænding, kalder vi i det følgende ’hovedpersonen’.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din nuværende opholdstilladelse udløber.

Du kan tidligst søge om forlængelse af din tilladelse 3 måneder før den udløber. 

Hvis hovedpersonen har fået jobsøgningstilladelse, skal du som udgangspunkt søge om forlængelse senere end hovedpersonen (din ægtefælle/partner/forælder).

Hvis du ikke ansøger om forlængelse, inden din tilladelse udløber, har du ikke længere ret til at være i Danmark – og en ansøgning indgivet i Danmark vil blive afvist.

Hvis du ansøger om forlængelse i tide, må du gerne blive i Danmark, også selv om din tilladelse udløber, mens SIRI behandler din ansøgning om forlængelse. Hvis du arbejder, må du også fortsætte med at arbejde, mens du venter.

 

Her kan du se nogle eksempler på skift som en hovedpersonen kan foretage omkring sin opholdstilladelse i Danmark og hvad det betyder for dig.

Hvis hovedpersonen skifter job indenfor samme ordning, fx beløbsordningen, og derfor ansøger om ny opholds- og arbejdstilladelse, skal du ikke ansøge om ny opholdstilladelse.

Du skal heller ikke søge ny opholdstilladelse hvis hovedpersonen fx skifter fra beløbsordningen til positivlisten.

Hvis hovedpersonen skifter til fast-track ordningen og du allerede har en gyldig opholdstilladelse, skal du kun indgive en ny førstegangsansøgning som medfølgende familie, hvis du ønsker at være fritaget for bortfaldsreglerne.

Hvis hovedpersonen skifter fra fast-track ordningen til fx beløbsordning, skal du indgive en førstegangsansøgning og betale gebyr for ansøgningen. 
Det er fordi, at du ikke kan beholde den undtagelse fra bortfaldsreglerne, som er betinget af at hovedpersonen har opholdstilladelse efter fast track ordningen.

Hvis hovedpersonen søger om opholdstilladelse som fx studerende eller gæsteforsker skal du indgive en ny ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan indgive ny førstegangs ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem her.

Hvad er betingelserne?

Du skal stadig opfylde de betingelser, som gælder for din nuværende opholdstilladelse som medfølgende familie til en arbejdstager.

Du skal altså fortsat være

 • ægtefælle,
 • registreret partner,
 • fast samlever eller
 • barn under 18 år

til en udlænding, som opholder sig i Danmark for at arbejde.

Der er også en række andre betingelser:

 

Du skal have et gyldigt pas. Det gælder også for helt små børn, der er født i Danmark.

Du kan læse mere om paskravet her.

Hvis du er et medfølgende barn, og du fik din første opholdstilladelse inden du fyldte 18 år, kan du få din tilladelse forlænget, selv om du i mellemtiden er fyldt 18 år. Dog kun hvis du fortsat bor på samme adresse som hovedpersonen.

Hvis du er flyttet hjemmefra, kan du ikke genskabe muligheden for forlængelse efter det fyldte 18 år ved at flytte tilbage til dine forældres adresse.

Du skal under hele dit ophold i Danmark bo på samme adresse i Danmark som hovedpersonen, som er her for at arbejde.

Dette gælder også for børn – uanset barnets alder. 

Hovedpersonen, som er i Danmark for at arbejde, skal kunne forsørge dig. 

I må ikke have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

Du kan læse nærmere om forsørgelseskravet nedenfor. 

Forsørgelse

SIRI kræver ikke dokumentation for forsørgelse, hvis hovedpersonen har en opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af en lønnet ansættelse.

Nedenfor kan du se hvornår der er krav om særlig dokumentation for at hovedpersonen kan forsørge dig. 

 

Et etableringskort kan ikke gives for en længere periode end 2 år. Forlængelse er derfor kun mulig, hvis du eller fik mindre end 2 års ophold på grund af udløbsdatoen i jeres pas.

Du kan læse mere om paskravet her.

Ved en forlængelsesansøgning skal hovedpersonen dokumentere at have penge nok til at forsørge dig under den resterende del af opholdet i Danmark.

Hvis I ansøger samtidigt, skal hovedpersonen have et beløb svarende til kr 14.896 pr. måned (2020 niveau).

Læs mere om kravet om forsørgelse her.

 

Hvis hovedpersonen har eller ansøger om forlængelse af opholdstilladelse for at opnå dansk autorisation, skal hovedpersonen dokumentere, at have penge nok til at forsørge dig det første halve år i Danmark.

Hvis du søger forlængelse efter det første halve år, skal hovedpersonen altså ikke længere dokumentere, at hovedpersonen har penge nok til at forsørge dig.

Hvis du eller hovedpersonen fik mindre end et halvt års ophold på grund af udløbsdatoen i jeres pas, skal hovedpersonen dokumentere at have penge nok til at forsørge dig den resterende del af halv-året.

Du kan læse mere om paskravet her.

Læs mere om kravet om forsørgelse her.

Hvis hovedpersonen har eller ansøger om forlængelse af opholdstilladelse som gæsteforsker, skal hovedpersonen dokumentere at have penge nok til at forsørge dig under hele opholdet i Danmark.

En tilladelse som gæsteforsker kan højst gives for en 3-årig periode. Forlængelse er derfor kun mulig, hvis du eller hovedpersonen fik mindre end 3 års ophold på grund af udløbsdatoen i jeres pas.

Du kan læse mere om paskravet her.

Hvis I ansøger samtidigt, skal hovedpersonen have et beløb svarende til 23.108 kr. pr. måned (2020 niveau).

Læs mere om kravet om forsørgelse her.

Hvis hovedpersonen har eller ansøger om opholdstilladelse efter Start Up Denmark ordningen, skal hovedpersonen dokumentere, at have penge nok til at forsørge dig det første år i Danmark.

Hvis du søger forlængelse efter det første år, skal hovedpersonen altså ikke længere dokumentere, at hovedpersonen har penge nok til at forsørge dig.

Hvis du eller hovedpersonen fik mindre end 1 års ophold på grund af udløbsdatoen i jeres pas, skal hovedpersonen dokumentere at have penge nok til at forsørge dig den resterende del året.

Du kan læse mere om paskravet her.

Hvis I søger om forlængelse samtidigt og før udløbet af det første år, skal hovedpersonen have et beløb svarende til 23.108 kr. pr. måned (2020 niveau).

Læs mere om kravet om forsørgelse her.

Hvis hovedpersonen har eller søger om forlængelse af opholdstilladelse som ulønnet ph.d.-studerende ved ESS, skal hovedpersonen dokumentere, at have penge nok til at forsørge dig det første år i Danmark. 

Hvis du søger forlængelse efter det første år, skal hovedpersonen altså ikke længere dokumentere, at hovedpersonen har penge nok til at forsørge dig.

Hvis du eller hovedpersonen fik mindre end 1 års ophold på grund af udløbsdatoen i jeres pas, skal hovedpersonen dokumentere at have penge nok til at forsørge dig den resterende del året.

Du kan læse mere om paskravet her.

Hvis I søger om forlængelse samtidigt og før udløbet af det første år, skal hovedpersonen have et beløb svarende til kr. 12.486 pr. måned (2020 niveau).

Læs mere om kravet om forsørgelse her.

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du vil normalt få tilladelse for samme periode som det familiemedlem, der er i Danmark for at arbejde (hovedpersonen), dog højst 4 år.

Efter 8 år i Danmark kan du få 5 år ad gangen, hvis hovedpersonen har fået permanent opholdstilladelse

Hvis hovedpersonens ansættelse bliver forlænget, og du vil blive i Danmark, skal du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis du er et medfølgende barn, og du får din første opholdstilladelse, inden du fylder 18 år, kan du få din tilladelse forlænget, selv om du i mellemtiden er fyldt 18 år. Dog kun hvis du fortsat bor på samme adresse som hovedpersonen.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager? – og hvad må du ikke?

 

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig. 

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 80 90 dage inden for den seneste 180 dages periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark. 

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du søge om dispensation for bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne her.

Du kan læse mere om og ansøge om dispensation fra bortfald her.

Hvis du er medfølgende til en person, som har opholdstilladelse som forsker eller efter fast-track ordningen er du undtaget fra bortfaldsreglerne.

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter.

Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret en adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Når du bor og eventuelt arbejder i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Du har muligvis allerede foretaget det nødvendige, men hvis du er i tvivl om noget giver portalen borger.dk dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner. fx

 • NemID
 • CPR-registrering
 • Sundhedskort
 • Skatteforhold
 • Ferieforhold
 • Skole og børnepasning
 • Bolig
 • Danskundervisning
 • Bilregistrering og kørekort

Under dit ophold skal du og din familie være selvforsørgende. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage.

En tilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager giver dig som udgangspunkt ret til at arbejde i Danmark. Du skal derfor som udgangspunkt ikke ansøge om arbejdstilladelse, hvis du får et job.

Du må også gerne drive egen virksomhed, og du må gerne følge et studie på et uddannelsessted.

Du skal dog ansøge om arbejdstilladelse, hvis du arbejder for, eller ønsker at arbejde for, samme virksomhed som det familiemedlem, der danner grundlag for din opholdstilladelse (hovedpersonen, der er i Danmark som arbejdstager), eller for en virksomhed, som har tæt sammenhæng til denne virksomhed. Hvis du allerede har en særskilt arbejdstilladelse, skal du huske at søge om forlængelse af denne, inden tilladelsen udløber.

Betingelsen om særskilt arbejdstilladelse i visse tilfælde gælder for dig, når det fremgår af din opholdstilladelse. Hvis du fik eller søgte om din opholdstilladelse før 1. januar 2021, vil du først blive omfattet af kravet, når din opholdstilladelse forlænges.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal ansøge om en arbejdstilladelse, kan du kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Du kan læse mere om betingelserne og hvordan du ansøger om arbejdstilladelse her.

Hvis du er under 18, er der særlige regler for, hvor meget du må arbejde. Du kan læse mere om disse regler på arbejdstilsynets hjemmeside.

En dansk opholdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande [link til ordbogsopslag].

Hvis jeg er medfølgende til en person med permanent opholdstilladelse

Hvis den person hovedpersonen har haft opholdstilladelse på grundlag af arbejde, men nu har fået permanent opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen, kan du ansøge om opholdstilladelse eller forlængelse af opholdstilladelse hos SIRI. 

Betingelserne for en opholdstilladelse er de samme, som hvis hovedpersonen fortsat havde tilladelse til arbejde med henblik på midlertidigt ophold.

Hvis hovedpersonen har opnået dansk statsborgerskab, kan du ikke få opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem. Så kan du i stedet ansøge om familiesammenføring hos Udlændingestyrelsen.

Hvis hovedpersonen har permanent opholdstilladelse, kan du også i visse tilfælde ansøge om familiesammenføring hos Udlændingestyrelsen. 

Du kan læse om mulighederne for familiesammenføring her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager bliver behandlet af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Før du indgiver en ansøgning skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det gør du på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, MF2. Dette skema findes kun i en digital (online) version. 

Hvert medfølgende familiemedlem skal indgive sin egen ansøgning. Hvis fx en ægtefælle og to børn søger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer, skal der i alt udfyldes oprettes 3 SB-ID’er, betales 3 gebyrer og indgives 3 ansøgningsskemaer.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller det familiemedlem, der er arbejdstager. 

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

På grund af den nuværende COVID-19 situation kan det nogle steder og i en række situationer være svært at få optaget biometri (fingeraftryk og ansigtsfoto), når du indgiver en ansøgning om opholdstilladelse. Fristen for biometrioptag er derfor forlænget til 4 uger fra ansøgningens indgivelse. Hvis du ikke kan overholde denne frist, skal du kontakte SIRI med en forklaring på, hvorfor der ikke er optaget biometri. Du kan kontakte SIRI via vores kontaktformular.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Medfølgende familie – arbejde forlængelse

Gebyr:

1.680 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Hvis du er medfølgende til en gæsteforsker, skal du også vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person udfylder

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante online ansøgningsskema MF2.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Benyt online skema MF2

Når du har ansøgt om opholdstilladelse, skal du have optaget biometri.

Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du får, hvis SIRI giver tilladelse. 

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af en ansøgning, når biometrien er optaget. Dette skal ske senest 14 dage efter ansøgningens indgivelse.

Hvis der ikke optages biometri, vil ansøgningen blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her. 

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan her læse mere om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI