Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
775 kr.

Hvem kan søge arbejdstilladelse uden begrænsning?

Du har fået et jobsøgningsophold sammen med din opholdstilladelse. Opholdet er enten på 6 måneder (før 1. april 2023) eller 3 år (efter 1. april 2023). Jøbsøgningsopholdet er givet i forbindelse med, at du gennemfører en dansk uddannelse der er godkendt af en statslig myndighed. Uddannelsen er enten en: 

 • professionsbacheloruddannelse,
 • bachelorudannelse, 
 • kandidatudannelse eller
 • ph.d.-uddannelse. 

Læs om de uddannelser, som er godkendt af en statslig myndighed.

Sammen med din opholdstilladelse til jobsøgning i 3 år har du også fået en begrænset arbejdstilladelse. Tilladelsen giver dig ret til at arbejde 20 timer om ugen og fuld tid i juni, juli og august.

Hvis du har behov for at arbejde uden denne begrænsning, skal du søge om en arbejdstilladelse uden begrænsning.

 

Du kan søge om arbejdstilladelse uden begrænsning, hvis du har fået tilladelse til et 3 års jobsøgningsophold og du har afsluttet din uddannelse.

Du kan også søge om arbejdstilladelse uden begrænsning, hvis du har fået 6 måneders jobsøgningsophold før 1. april 2023, og du er berettiget til at få 3 års jobsøgningsophold, fordi du har gennemført en dansk uddannelse som er godkendt af en statslig myndighed og uddannelsen er en; 

 • professionsbachelor-, 
 • bachelor-, 
 • kandidat- eller 
 • ph.d.-uddannelse.

Hvad er betingelserne?

Du har enten fået tilladelse til et 3 års jobsøgningsophold sammen med din tilladelse som studerende, fik efterfølgende tilladelse til et jobsøgningsophold i op til 3 år eller fået 6 måneders jobsøgningsophold før 1. april 2023, og er berettiget til at få 3 års jobsøgningsophold.

Det er en betingelse for at få en arbejdstilladelse uden begrænsning, at du har afsluttet en uddannelse, som er godkendt af en statslig myndighed.

Hvis du har afsluttet en erhvervsakademiuddannelse eller en videregående uddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men hvor der i stedet er en vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), kan du ikke søge om en arbejdstilladelse uden begrænsning under dit jobsøgningsophold. Du kan læse mere om hvilke uddannelser, der har en vejledende udtalelse fra EVA her.

Det er ikke et krav, at du allerede er tilbudt et job for at søge om en arbejdstilladelse uden begrænsning.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en arbejdstilladelse uden begrænsninger – og hvad må du ikke?

Med en arbejdstilladelse uden begrænsning kan du arbejde ud over de tilladte 90 timer om måneden.

Du kan begynde at arbejde fuldtid fra den dag, du indgiver din ansøgning og mens SIRI behandler den.

Med en arbejdstilladelse uden begrænsning kan du både arbejde selvstændigt og hos en hvilken som helst arbejdsgiver, og du behøver ikke at søge om en ny arbejdstilladelse, hvis du skulle skifte arbejdsgiver. 

Du skal heller ikke søge om en ny arbejdstilladelse, hvis du vil arbejde hos flere arbejdsgivere.

Arbejdstilladelsens længde

Arbejdstilladelsen er gyldig i samme periode som din opholdstilladelse til jobsøgningsophold.

Hvis du har fået 6 måneders jobsøgningsophold, og du er berettiget til at få 3 års jobsøgningsophold på grund af din afsluttede uddannelse, kan du få arbejdstilladelse uden begrænsning til slutningen af de 6 måneders jobsøgningsophold.

Hvis dit jobsøgningsophold bliver forlænget i op til 3 år derefter, bliver din arbejdstilladelse samtidigt automatisk forlænget for samme periode. Det betyder, at du ikke skal ansøge om forlængelse af din arbejdstilladelse, når du søger om forlængelse af dit jobsøgningsophold i op til 3 år.

Læs om hvordan du ansøger og om betingelserne for arbejdstilladelse under jobsøgningsophold

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om arbejdstilladelse uden begrænsning behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). 

Du skal betale gebyr til SIRI og få optaget biometri i forbindelse med din ansøgning.

På fanen ”Sådan ansøger du” til højre har du adgang til det relevante ansøgningsskema, ST7. Skemaet findes kun som et print-selv skema.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en arbejdstilladelse uden begrænsning, inden du begynder på trin 1. Det kan du gøre på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan bruge denne tjekliste.

 

Du skal vedlægge:

Afsæt gerne

15 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print-selv skema ST7 i Word-format

Hent print-selv skema ST7 i pdf-format

Du kan indgive ansøgningen ved at møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm.

Hvis du vil indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du kan også sende ansøgningen til SIRI via vore kontaktformular. Du kan finde SIRIs kontaktformular her

Når du ansøger om en arbejdstilladelse uden begrænsning, skal du have optaget biometri. Dit ansigtsfoto og underskrift vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Du skal have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om arbejdstilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her

Du kan få optaget biometri hos en af SIRIs afdelinger. Husk at bestille tid.

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI