Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandlingen
2.490 kr.

Hvem kan ansøge om en jobsøgningstilladelse i op til 3 år?

Du kan ansøge om en opholdstilladelse til jobsøgning, hvis du har en gyldig opholdstilladelse på baggrund af studier og du har gennemført og afsluttet en dansk professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse, som er godkendt af en statslig myndighed.

Bemærk, at du, inden du ansøger, skal undersøge om din nuværende uddannelse er godkendt af en statslig myndighed og om din nuværende opholdstilladelse allerede inkluderer et jobsøgningsophold. 

SIRI giver automatisk tilladelse til et 3 års jobsøgningsophold sammen med en studietilladelse, hvis gyldigheden af dit pas tillader det. Du skal derfor kun ansøge om jobsøgningsophold hvis:

 • gyldighedsperioden for din opholdstilladelse som studerende blev afkortet på grund af udløbsdatoen i dit pas,

 • du fik 6 måneders jobsøgningsophold sammen med din opholdstilladelse
  eller

 • hvis du har afsluttet din uddannelse i Danmark efter den normerede studietid.

Du kan tidligst søge om forlængelse af dit jobsøgningsophold i op til 3 år, når der er mindre end 4 måneder tilbage af din opholdstilladelse.

Hvad er betingelserne?

Du kan søge om jobsøgningsophold i op til 3 år, hvis du har en gyldig opholdstilladelse på baggrund af din uddannelse og der er mindre end 4 måneder tilbage af din opholdstilladelse.

Det er et krav, at du har afsluttet en dansk videregående uddannelse på et af de følgende niveauer:

 • Professionsbachelor

 • Bachelor

 • Kandidat

 • Ph.d

Uddannelsen skal være godkendt af en statslig myndighed. Hvis din uddannelse ikke er godkendt af en statslig myndighed, men hvor der er en vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, (Eva)  kan du i stedet søge om 6 måneders jobsøgning her.

Hvis du endnu ikke har afsluttet din uddannelse i Danmark, og din opholdstilladelse er ved at udløbe, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse på baggrund af studier.

Du kan læse mere om, hvordan du ansøger om forlængelse af din studietilladelse her

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en opholdstilladelse til jobsøgning efter afsluttet uddannelse? – og hvad må du ikke?

En opholdstilladelse giver dig ret til opholde dig i Danmark i den periode din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 3 måneder inden for den seneste 6 måneders periode. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har opholdstilladelse som ph.d.-studerende eller studerende på en international uddannelse under programmerne Erasmus Mundus, Erasmus+ eller Nordic Master, bortfalder din tilladelse ikke, selvom du opgiver din danske adresse eller opholder dig uden for Danmark i mere end 6 måneder i træk. 

Du kan læse mere om bortfald her

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, kan du ansøge om dispensation for bortfald

Med en dansk opholdstilladelse til jobsøgning efter afsluttet uddannelse får du en begrænset arbejdstilladelse.

Du må arbejde:

 • op til 90 timer om måneden fra og med september til og med maj, og

 • fuld tid i juni, juli og august.

Arbejder du flere timer end du må, bliver det betragtet som ulovligt arbejde. Ulovligt arbejde kan medføre en bøde eller inddragelse af din opholdstilladelse. Du kan læse mere om ulovligt arbejde her

Opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af et tilbudt job

Hvis du bliver tilbudt et job, hvor du skal arbejde flere timer end den begrænsede arbejdstilladelse tillader, har du to muligheder:

Du kan kun få en arbejdstilladelse uden begrænsning på baggrund af en uddannelse, som er godkendt af en statslig myndighed. Du kan ikke få en arbejdstilladelse uden begrænsning på baggrund af en uddannelse, der i stedet har en vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Hvis du vælger at ansøge om en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af det tilbudte job, må du begynde at arbejde mens SIRI behandler din ansøgning.

Bemærk, at en dansk opholds- og arbejdstilladelse ikke giver dig ret til at arbejde i andre Schengen lande. Du kan se en liste over Schengen lande her 

 

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må derfor ikke modtage hjælp til forsørgelse, fx ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, SU, boligsikring og dagpenge – og der kan også være andre ydelser, som du ikke må modtage.

Hvis du modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget – og du vil miste retten til at være i Danmark.

Vær også opmærksom på, at dine medfølgende familiemedlemmer heller ikke må modtage kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan se en liste over ydelser, du ikke må modtage her

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Når du skal bo og arbejde i Danmark er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold, kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner fx

 • MitID

 • CPR-registrering

 • Sundhedskort

 • Skatteforhold

 • Ferieforhold

 • Skole og børnepasning

 • Bolig

 • Danskundervisning

 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Hvis du har gennemført og afsluttet en professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.- uddannelse i Danmark som er godkendt af en statslig myndighed, kan du få op til 3 års opholdstilladelse til at søge arbejde i Danmark.

Opholdstilladelsen til jobsøgning giver dig den samme ret til at arbejde, som du havde under dit studieophold: 20 timer om ugen og fuld tid i juni, juli og august.

Vil du arbejde mere eller bliver du tilbudt et job, som kræver, at du arbejder ud over de 20 timer om ugen, skal du enten søge om en arbejdstilladelse uden begrænsning eller om en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af det tilbudte job 

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.
Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 4 måneder inden din tilladelse udløber.
Læs mere om kravet til dit pas

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholdstilladelse på grundlag af jobsøgning efter afsluttet uddannelse i Danmark giver din familie mulighed for at få forlænget deres ophold i Danmark.

Medfølgende familiemedlemmer, der allerede har en opholdstilladelse i Danmark som medfølgende familie til dig, kan få deres opholdstilladelse forlænget.

Der kan gives opholdstilladelse til din ægtefælle eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år. 

Bemærk, at der skal betales gebyr for en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem.

Læs mere om forlængelse til medfølgende familie her.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på jobsøgning efter afsluttet uddannelse skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Læs mere om lovligt ophold her.

På fanen ’Sådan ansøger du’ til højre har du adgang til det relevante ansøgningsskema ST6. Skemaet findes kun som et papir skema.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig. 

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet.

Du kan bruge denne tjekliste.

 

Du skal vedlægge:

Afsæt gerne

15 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print-selv skema ST6 i Word-format

Hent print-selv skema ST6 i pdf-format

Du kan indgive ansøgningen ved at møde personligt frem i en af SIRIs afdelinger i København, Odense, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Sønderborg eller på Bornholm.

Hvis du vil indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.

Du kan også sende ansøgningen til SIRI via vores kontaktformular.

Du kan finde SIRIs kontaktformular her.

Når du ansøger om forlængelse af din opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en ny opholdstilladelse.

Du skal have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning.

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger. Husk at bestille tid

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id

 • Betalt gebyr

 • Indgivet ansøgningen

 • Fået optaget biometri

 

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI

Også relevant for dig