Publiceret 31-05-2023

SIRI gør det obligatorisk at bruge online ansøgningsskemaer ved flere typer af ansøgninger

Fra den 1. juni 2023 bliver det obligatorisk at benytte et online ansøgningsskema for flere typer af ansøgninger, der indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Kravet gælder allerede for en række ansøgningstyper.

Følgende ansøgningstyper vil fra den 1. juni 2023 også være omfattet af kravet om at bruge et onlineskema (navnet på det relevante ansøgningsskema er angivet i parentes):

  • Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af lønarbejde (AR1 online)
  • Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som ph.d.-studerende (PHD1 online)
  • Ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der skal arbejde eller studere i Danmark (MF1 online)
  • Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som praktikant (PR1/3 online). Kravet gælder ikke pendlere.
  • Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse som volontør eller med henblik på at opnå autorisation som læge, tandlæge eller sygeplejerske (XG1 online)
  • Dispensation for bortfald (BF1/2 online)

Det betyder, at man skal benytte det relevante online ansøgningsskema, som SIRI stiller til rådighed på nyidanmark.dk, når man ønsker at indgive en af disse ansøgninger.

Hvis man ikke indgiver et online ansøgningsskema, kan SIRI afvise ansøgningen. Det betyder, at styrelsen ikke vil behandle ansøgningen, og man skal søge på ny. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Der er en række fordele ved at bruge online ansøgningsskemaer. Når man indgiver en online ansøgning til SIRI, hjælper skemaet brugeren med at sørge for, at skemaet indeholder alle relevante og nødvendige oplysninger. Spørgsmålene i online ansøgningsskemaerne tilpasser sig til den enkelte bruger undervejs. Alle skemaets oplysninger overføres samtidig direkte til styrelsens sagsbehandlingssystemer. Det giver en hurtigere og smidigere sagsbehandling og dermed en bedre service til vores brugere.

Yderligere information

Her kan du læse mere om obligatorisk brug af online ansøgningsskemaer og om mulig fritagelse fra kravet.

Hent den ændrede bekendtgørelse nr. 543 af 09/05/2023 her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI