Hvem kan ansøge om laissez-passer?

Du kan få et laissez-passer, hvis du har en opholdstilladelse i Danmark, og du ønsker at rejse ud af landet i en kort periode, men ikke har nogen anden form for gyldig rejselegitimation. 

Det kan fx være, hvis du skal rejse ud af landet for at ansøge om at få et nyt pas fra dit hjemlands myndigheder.

Bemærk, at Udlændingestyrelsen kun udsteder laissez-passer i et meget begrænset omfang, og at din ansøgning skal begrundes. Vi udsteder ikke laissez-passer til ferierejser.

Hvad er betingelserne?

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Du skal i ansøgningen oplyse om den konkrete årsag til, at du har behov for et laissez-passer.
  • Vi udsteder ikke laissez-passer, hvis du i forvejen har et gyldigt pas, som du kan benytte til at rejse på.
  • Vi udsteder kun laissez-passer til dig, hvis dit hjemland ikke har en repræsentation i Danmark, eller dit hjemlands repræsentation ikke kan udstede rejselegitimation til dig.
  • Hvis du får udstedt laissez-passer for at rejse ud af landet og ansøge om at få et nyt pas fra dit hjemlands myndigheder, er det vores forventning, at du får udstedt et nyt pas fra dit hjemland i den periode, hvor det udstedte laissez-passer er gyldigt.
  • Vi udsteder som udgangspunkt ikke laissez-passer med en gyldighed på mere end 5 dage til lande i Europa og 30 dage uden for Europa.

Hvad skal du vide, inden du ansøger?

Hvis du har fået din opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen fx som flygtning eller familiesammenført, er det Udlændingestyrelsen, der behandler din ansøgning om laissez-passer. 

Hvis du har fået din opholdstilladelse af SIRI, fx som arbejdstager, studerende, praktikant, au pair, eller som medfølgende familie til førnævnte, behandles en ansøgning om laissez-passer af SIRI. Læs mere om, hvordan du ansøger om laissez-passer hos SIRI 

Du skal ikke betale gebyr for at indgive en ansøgning om laissez-passer.

 

Du skal udfylde ansøgningen og vedlægge dokumentation. Det er derfor en god idé at indsamle dokumentationen på forhånd.

Du kan få brug for:

Afsæt gerne

10-15 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du, som er ansøger, skal udfylde ansøgningen

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning til, hvordan du udfylder det, og hvilken dokumentation du skal vedlægge.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema PA3:

Når du indgiver en ansøgning til Udlændingestyrelsen, vil vi behandle dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder, og om hvordan vi behandler dine oplysninger, i ansøgningsskemaet eller på denne side: Personoplysninger – Sådan behandler vi dine oplysninger

Bemærk, at Udlændingestyrelsen kun udsteder laissez-passer i et meget begrænset omfang, og at din ansøgning skal begrundes. Du vil blive kontaktet, når vi har besluttet, om du kan få et laissez-passer.

Vi kan i forbindelse med behandlingen af din sag kontrollere rigtigheden af de oplysninger, du har givet. Læs mere om kontrol i Udlændingestyrelsen

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du sende det til Udlændingestyrelsen. Du kan sende det til os via vores kontaktformular 

Et laissez-passer skal hentes personligt i Udlændingestyrelsens Borgerservice. Du skal bestille en tid, før du kan hente dit laissez-passer.

Vi anbefaler, at du først bestiller en tid, når vi har givet dig besked om, hvorvidt du kan få et laissez-passer. 

Bestil tid til Udlændingestyrelsens Borgerservice

Hvilke dokumenter skal du medbringe, når du møder op?

Når du møder op i Udlændingestyrelsen Borgerservice for at hente dit laissez-passer, skal du huske at medbringe følgende:

 

Ansvarlig myndighed

Kontakt os