Sagsbehandlingen tager normalt
2 måneder

Gebyr for sagsbehandling
2.880 kr.

Hvad betyder det at være medfølgende familiemedlem?

Du kan få opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, hvis du er

 • ægtefælle

 • registreret partner

 • fast samlever

 • barn under 18 år eller

 • øvrig familie

til en person (også kaldet 'hovedperson'), som skal opholde sig eller allerede opholder sig i Danmark for at arbejde.

I helt særlige tilfælde kan der gives tilladelse til øvrige familiemedlemmer.

Hvis du er familiemedlem til en person med dansk greencard, er der en særlig side med vejledning til dig.

Læs mere om at være medfølgende familie til en person med greencard

Du kan ansøge om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, samtidig med at din hovedperson ansøger om opholdstilladelse i Danmark.

Hvis hovedpersonen har permanent opholdstilladelse eller er dansk statsborger, er der særlige sider med vejledning til dig

Der gælder særlige regler for statsløse født i Danmark, som ansøger om dansk statsborgerskab.

Dine muligheder for at få dansk statsborgerskab som statsløs født i Danmark afhænger af, om du er under 18 år, mellem 18 og 21 år eller over 21 år.

Læs mere om statsborgerskab til statsløse født i Danmark

Hvad er betingelserne?

For at få en opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem skal du opfylde en række betingelser.

Læs her, hvilke betingelser der gælder for dig.

Jeres ægteskab skal kunne anerkendes efter dansk ret. Det betyder, at ægteskabet anerkendes, hvis det er gyldigt i det land, hvor ægteskabet er indgået, og at:

 • I begge var fysisk til stede ved vielsen,

 • I begge var fyldt 18 år på tidspunktet for vielsen,

 • der ikke er tale om et proformaægteskab,

 • det ikke strider mod grundlæggende retsprincipper. 

Hvis I ikke er gift, eller hvis ægteskabet ikke kan anerkendes efter dansk ret, vil vi i stedet vurdere, om I kan betragtes som faste samlevere.

Et registeret partnerskab kan anerkendes i Danmark, hvis det kan sidestilles med et ægteskab efter dansk ret. Det betyder, at det registrerede partnerskab skal være gyldigt i det land, hvor registreringen har fundet sted, og at:

 • I begge var fysisk til stede ved registreringen,

 • I begge var fyldt 18 år på tidspunktet for registreringen,

 • der ikke er er tale om en proformaregistrering,

 • det ikke strider mod grundlæggende retsprincipper. 

Hvis vi vurderer, at dit registrerede partnerskab ikke kan anerkendes efter dansk ret, vil vi i stedet vurdere, om I kan betragtes som faste samlevere.

Faste samlevere over 18 år er sidestillet med ægtefæller. Faste samlevere er personer, der bor på fælles bopæl i et fast forhold af længere varighed. Du skal have levet sammen med hovedpersonen i mindst 1,5-2 år op til ansøgningstidspunktet.

Jeres faste samliv kan fx dokumenteres ved:

 • fælles bopælsregistreringer og lejekontrakter
 • fælles bankkonto
 • fælles lån
 • fælles forsikringer og regninger
 • breve/dokumenter, der forbinder jer til den samme adresse i perioden.

Du kan få opholdstilladelse som medfølgende barn, hvis du er under 18 år. Du skal dokumentere din familiemæssige tilknytning til hovedpersonen. Dokumentationen kan fx være:

 • kopi af fødselsattest
 • personattest
 • adoptionspapirer.

Hvis dine forældre har fælles forældremyndighed, og det kun er din ene forælder, som skal opholde sig i Danmark med dig, skal du have samtykke fra din anden forælder til, at du tager ophold i Danmark. Hvis din ene forælder har den fulde forældremyndighed, skal du dokumentere det.

Hent blanket til samtykkeerklæring (PDF - på engelsk)

Du skal vedlægge en kopi af datasiden eller kopi af anden gyldig billedlegitimation på den anden forælder, for at samtykket er gyldigt.

Et samtykke er som udgangspunkt gældende, indtil det trækkes tilbage.

Det er en betingelse, at du bor på samme adresse i Danmark som hovedpersonen, når du har fået opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem.

Det gælder også for børn, som er over 18 år. Du skal stadig bo på samme adresse som hovedpersonen, selvom du fylder 18 år, efter du har fået opholdstilladelse i Danmark som medfølgende familie.

Hvis du er medfølgende familie til en hovedperson, som har opholdstilladelse eller ansøger om opholdstilladelse som gæsteforsker, efter Start-up Denmark-ordningen, på særlige individuelle kvalifikationer eller med etableringskort, skal du dokumentere, at hovedpersonen kan forsørge dig.

Der er ikke krav om forsørgelse, hvis hovedpersonen har en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en lønnet ansættelse. Derfor skal du ikke dokumentere dette.

Læs mere om kravene for forsørgelse under overskriften ’Hvad er kravene for forsørgelse?’

Du skal have et gyldigt pas for at få opholdstilladelse i Danmark. Det gælder for alle – også selv om du er et barn.

Du kan kun få opholdstilladelse, som er gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen for dit pas.

Hvis dit pas ikke er gyldigt for hele den periode, det er muligt at få en opholdstilladelse, vil din opholdsperiode blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelse vil blive givet for en kortere periode på grund af passets udløbsdato. Hvis du fornyer dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – du kan dog tidligst ansøge 3 måneder før, din nuværende opholdstilladelse udløber.

Læs mere om paskrav

Du skal ansøge om en særskilt arbejdstilladelse, hvis du ønsker at arbejde for samme virksomhed som hovedpersonen eller for en virksomhed, som har tæt sammenhæng til denne virksomhed.

Er du i tvivl om, om du skal ansøge om en særskilt arbejdstilladelse, kan du kontakte SIRI via vores kontaktformular

Du kan læse mere om betingelserne, og hvordan du ansøger om særskilt arbejdstilladelse

Hvad er kravene for forsørgelse?

Der er ikke krav om forsørgelse, hvis hovedpersonen har en opholds- og arbejdstilladelse på baggrund af en lønnet ansættelse. Derfor skal du ikke dokumentere dette.

Hvis du er medfølgende familie til en hovedperson, som har ansøgt eller ansøger om opholds- og arbejdstilladelse som gæsteforsker efter Start-up Denmark-ordningen, på særlige individuelle kvalifikationer eller med etableringskort, skal du dokumentere forsørgelsen i form af et bankudskrift.

Følgende skal fremgå af bankudskriftet:

 • hovedpersonens fulde navn
 • dato for udskriftet (maksimalt 30 dage gammel på ansøgningstidspunktet)
 • valuta
 • saldo
 • hvis der sendes flere udskrifter, skal de være dateret samme dato
 • hvis du ansøger samtidig med hovedpersonen, kan vi acceptere en fælles bankkonto.

Kravet om forsørgelse indebærer også, at I ikke må modtage hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, fx kontanthjælp.

Se liste over ydelser, som du ikke må modtage

Læs mere om krav om forsørgelse på de forskellige ordninger under overskrifterne nedenfor.

Du skal dokumentere, at hovedpersonen har penge nok til at forsørge dig under dit ophold i Danmark.

 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner og søger sammen med hovedpersonen, er beløbet 295.824 kr. (2024-niveau).
 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner og søger sammen med hovedpersonen og et barn/børn, er beløbet 344.496 kr. (2024-niveau).
 • Hvis du er et barn og søger sammen med hovedpersonen, er beløbet 196.584 kr. (2024-niveau).
 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner og søger, efter hovedpersonen har fået tilladelse, er beløbet 147.912 kr. (2024-niveau).
 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner og søger sammen med et barn/børn, efter hovedpersonen har fået tilladelse, er beløbet 196.584 kr. (2024-niveau).
 • Hvis du er et barn og ansøger, efter hovedpersonen har fået tilladelse, er beløbet 48.672 kr. (2024-niveau).

Dokumentationen skal være et bankudskrift.

Læs mere om kravet om forsørgelse

Du skal dokumentere at hovedpersonen kan forsørge dig under dit ophold i Danmark. Dokumentation kan fx være et bankudskrift eller løn fra din hovedpersons forskningsinstitution eller virksomhed i hjemlandet.

 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner og søger sammen med hovedpersonen, er beløbet 295.824 kr. (2024-niveau).
 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner og søger sammen med hovedpersonen og et barn/børn, er beløbet 344.496 kr. (2024-niveau).
 • Hvis du er et barn og søger sammen med hovedpersonen, er beløbet 196.584 kr. (2024-niveau).
 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner og søger, efter hovedpersonen har fået tilladelse, er beløbet 147.912 kr. (2024-niveau).
 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner og søger sammen med et barn/børn, efter hovedpersonen har fået tilladelse, er beløbet 196.584 kr. (2024-niveau).
 • Hvis du er et barn og ansøger, efter hovedpersonen har fået tilladelse, er beløbet 48.672 kr. (2024-niveau).

Læs mere om kravet om forsørgelse

Du skal dokumentere, at hovedpersonen har penge nok til at forsørge dig under dit ophold i Danmark.

Dokumentationen kan fx være et bankudskrift eller løn fra din hovedpersons arbejdsgiver.

Du skal dokumentere, at hovedpersonen kan forsørge dig for hver måned, du skal opholde dig i Danmark, dog maksimalt 12 måneder.

 • Beløbet er forskelligt, alt efter om der er tale om medfølgende ægtefæller, medfølgende børn eller begge dele.
 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner, er beløbet 7.945 kr. (2024-niveau) for hver måned. Hvis du fx skal bo sammen med hovedpersonen i Danmark i et år eller mere, skal du dokumentere, at din hovedperson har 95.340 kr. (2024-niveau) til at forsørge dig.
 • Hvis du er ægtefælle/fast samlever/registreret partner og søger sammen med et barn/børn, er beløbet 15.658 kr. (2024-niveau) for hver måned. Hvis I fx skal bo sammen med hovedpersonen i Danmark i et år eller mere, skal du dokumentere, at hovedpersonen har 187.896 kr. (2024-niveau) til jeres forsørgelse.
 • Hvis du er barn, eller I er flere børn, der søger som medfølgende familie til hovedpersonen, er beløbet 7.713 kr. (2024-niveau) for hver måned. Hvis du/I fx skal bo sammen med hovedpersonen i Danmark i et år eller mere, skal du dokumentere, at din hovedperson har 92.556 kr. (2024-niveau) til din/jeres forsørgelse.

Dokumentationen kan være et bankudskrift eller en ansættelseskontrakt, som dokumenterer, at hovedpersonen har tilstrækkelige midler til at forsørge dig. Et bankudskrift og en ansættelseskontrakt kan ikke kombineres.

Læs mere om kravet om forsørgelse

Kan jeg få opholdstilladelse som øvrig familie?

Hvis du er familiemedlem til hovedpersonen, men du ikke er ægtefælle/fast samlever/registreret partner eller barn under 18 år, er du øvrig familie. SIRI kan ikke give dig opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til hovedpersonen, hvis du er øvrig familie, medmindre der er helt særlige og tungtvejende hensyn.

SIRI vil foretage en konkret vurdering af, om der er særlige og tungtvejende hensyn til, at du kan få en opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem, når du er øvrig familie.

Det kan efter en konkret vurdering være tilfældet, hvis flere af følgende forhold er aktuelle:

 • Hovedpersonen har altid forsørget dig og har altid boet på samme adresse som dig.
 • Du er særlig afhængig af hovedpersonen på grund af et handicap, høj alder eller lignende.
 • Du har ikke anden familie i dit hjemland.
 • Du har boet sammen med hovedpersonen ved udstationeringer i andre lande i perioden op til ansøgningstidspunktet.

Du skal dokumentere de  konkrete hensyn, der gør, at du er særlig afhængig af hovedpersonen.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager, og hvad må du ikke?

 

En opholdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Danmark i den periode, din tilladelse er gyldig.

En tilladelse giver dig desuden ret til at opholde dig i Schengen-området i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage. Tilladelsen giver dig dog ikke ret til at arbejde i andre Schengen-lande.

Du må ikke opgive din danske adresse eller opholde dig i udlandet i mere end 6 måneder i træk. Gør du det, bortfalder din tilladelse. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Danmark.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du ønsker at holde barsel i dit hjemland, kan du søge om dispensation fra bortfald.

Hvis hovedpersonen har opholdstilladelse efter fast track-ordningen eller forsker-ordningen, er du undtaget fra disse bortfaldsregler, og du må derfor gerne opgive din danske adresse i perioder med ophold i udlandet.

Det er dog et krav, at du skal bo sammen med hovedpersonen. Hvis du ikke længere bor sammen med hovedpersonen, kan din opholdstilladelse blive inddraget.

Læs mere om bortfaldsreglerne

Læs mere og ansøg om dispensation fra bortfald

En tilladelse som medfølgende familiemedlem til en arbejdstager giver dig som udgangspunkt ret til at arbejde i Danmark. Du skal derfor ikke ansøge om arbejdstilladelse, hvis du får et job.

Du må også gerne drive egen virksomhed.

Du skal dog ansøge om arbejdstilladelse, hvis du ønsker at arbejde for samme virksomhed, som det familiemedlem, der danner grundlag for din opholdstilladelse (hovedpersonen, der er i Danmark som arbejdstager), eller for en virksomhed, som har tæt sammenhæng til denne virksomhed.
Er du i tvivl om, om du skal ansøge om en arbejdstilladelse, kan du kontakte SIRI via vores kontaktformular.
Du kan læse mere om betingelserne, og hvordan du ansøger om arbejdstilladelse

Du må også gerne følge et studie på et uddannelsessted.

Hvis du er under 18 år, er der særlige regler for, hvor meget du må arbejde. Du kan læse mere om disse regler på Arbejdstilsynets hjemmeside.

En dansk opholdstilladelse giver dig ikke ret til at arbejde i andre Schengen-lande.

Under dit ophold skal du og din familie være selvforsørgende. Du må ikke modtage ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Hvis du eller hovedpersonen modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget – og du vil miste retten til at være i Danmark. Hovedpersonen risikerer også at miste sin opholdstilladelse, hvis du modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

Er du i tvivl om, om en ydelse udbetales efter lov om aktiv socialpolitik, skal du henvende dig til din bopælskommune, som kan oplyse det.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan se en liste over ydelser, som du ikke må modtage

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v., skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune, senest en måned efter du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og og eventuelt arbejde i Danmark, er der en række ting, du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner, fx:

 • MitID
 • CPR-registrering
 • sundhedskort
 • skatteforhold
 • ferieforhold
 • skole og børnepasning
 • bolig
 • danskundervisning
 • bilregistrering og kørekort.

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

Du vil normalt få tilladelse for samme periode som det familiemedlem, der er i Danmark for at arbejde (hovedpersonen), dog højst 4 år.

Hvis hovedpersonens ansættelse bliver forlænget, og du vil blive i Danmark, skal du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse, inden din tilladelse udløber. Hvis du indgiver din ansøgning efter udløbet af din tilladelse, risikerer du, at ansøgningen bliver afvist, og at du skal forlade Danmark.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du blive i Danmark, mens vi behandler din sag, også selv om din tilladelse udløber.

Hvis du er et medfølgende barn, og du får din første opholdstilladelse, inden du fylder 18 år, kan du få din tilladelse forlænget, selv om du i mellemtiden er fyldt 18 år. Dog kun hvis du fortsat bor på samme adresse som hovedpersonen.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse som medfølgende familie til en arbejdstager behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold.

Før du indgiver en ansøgning, skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Det gør du på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre. Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, MF1.

Hvert medfølgende familiemedlem skal indgive sin egen ansøgning. Hvis fx en ægtefælle og to børn ansøger om opholdstilladelse som medfølgende familiemedlemmer, skal der i alt oprettes 3 SB-ID’er, betales 3 gebyrer og indgives 3 ansøgningsskemaer.

Du kan lade dig repræsentere af en tredjepart. Det kan fx være et familiemedlem, en advokat eller et relocation-bureau. Hvis du ønsker at lade dig repræsentere, skal du give din partsrepræsentant fuldmagt til at varetage din ansøgning. Du skal dog ikke give en fuldmagt, hvis du ønsker at lade dig repræsentere af en, som har stillingsfuldmagt, fx en advokat.

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder, før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller det familiemedlem, der er arbejdstager.

På denne fane kan du se, hvad du skal gøre for at indgive en ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation, inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Hvis du er ægtefælle eller registreret partner, skal du vedlægge

Hvis du er fast samlever, skal du vedlægge

Hvis du er barn, skal du vedlægge

Hvis hovedpersonen har eller ansøger om etableringskort eller om tilladelse efter Start-up, som gæsteforsker eller som ulønnet Ph.d., skal du også vedlægge

Afsæt gerne

60 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til de relevante ansøgningsskemaer.

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

Hvis du ikke har MitID, skal du underskrive, indscanne og vedhæfte til ansøgningen dokumentet 'Erklæringer og information'.

Du kan hente dokumentet 'Erklæringer og information' her (også tilgængeligt i selve skemaet)

Du kan hente blanketten til samtykkeerklæringen her - kun på engelsk (også tilgængeligt i selve skemaet)


Benyt skemaet MF1

 

Bemærk, at det er obligatorisk at benytte dette ansøgningsskema. I særlige tilfælde kan du blive fritaget fra kravet om at bruge et online ansøgningsskema. Du kan læse mere her.

Bemærk, at det er obligatorisk at oplyse dit pasnummer i dette ansøgningsskema. Hvis du ikke er i besiddelse af et gyldigt pas, kan du kontakte os for at få vejledning. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her.

Du skal have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du skrive til os, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

Du er i udlandet

Du kan få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter. I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du er i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du få optaget biometri i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

 • har et gyldigt visum,
 • er fritaget for krav om visum,
 • eller allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Oprettet sagsbestillings-id
 • Betalt gebyr
 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Læs mere om hvad du kan forvente mens du venter på svar.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI