Sagsbehandlingen tager normalt
1 måned

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Hvad er Fast Track Grønland?

Ansøger du efter Fast Track Grønland-aftalen kan du hurtigt og let få en opholds- og arbejdstilladelse i Grønland. Det kræver dog, at du ansættes i en forhåndsgodkendt virksomhed i Grønland.

Du kan indgive din ansøgning efter Fast Track-aftalen i Grønland. 

Ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse efter Fast Track-aftalen skal normalt ikke i høring hos Grønlands Selvstyre.

Bemærk også, at aftalen ikke giver mulighed for at starte med at arbejde, før SIRI har truffet afgørelse i din sag.

Hvad er betingelserne?

Din ansøgning vurderes normalt på baggrund af, om din arbejdskraft og dine kvalifikationer efterspørges i Grønland.

Ved vurderingen heraf lægges der vægt på følgende kriterier:

  • Om der er tilgængelig arbejdskraft i Grønland, som på kvalificeret vis vil kunne varetage det pågældende arbejde (gælder kun visse ansøgertyper), og 
  • om det pågældende arbejde er af en sådan særlig karakter, at opholds- og arbejdstilladelse kan anbefales.

Det er et krav, at din arbejdsgiver er forhåndsgodkendt af Grønlands Selvstyre. Din arbejdsgiver skal kontakte Grønlands Selvstyre, hvis de ønsker at få oplysninger om at blive forhåndsgodkendt efter Fast Track-aftalen.

Grønlands Selvstyre offentliggør listen over samtlige virksomheder, som er forhåndsgodkendt til at ansætte udenlandsk arbejdskraft efter Fast Track Grønland aftalen.

Hvis vi din arbejdsgiver ikke er forhåndsgodkendt på det tidspunkt, hvor vi behandler din ansøgning, vil den blive behandlet efter de sædvanlige regler for opholds og arbejdstilladelse i Grønland.

Dette betyder at ansøgningen sendes i høring til Grønlands Selvstyre og sagsbehandlingstiden normalt vil tage 3 måneder.

Dine løn- og ansættelsesvilkår skal være sædvanlige efter grønlandske forhold. Det betyder, at din løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde. Der skal som udgangspunkt være tale om en fuldtidsbeskæftigelse, hvilket normalt vil sige 40 timer om ugen.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller et konkret jobtilbud, hvoraf løn- og ansættelsesvilkår fremgår.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration sender som udgangspunkt ikke din ansættelseskontrakt i høring til Grønlands Selvstyre, da det lægges til grund at forhåndsgodkendte virksomheder altid ansætter på baggrund af sædvanlige løn- og ansættelsesforhold. 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan sende en ansættelseskontrakt i høring hos Grønlands Selvstyre, hvis de oplyste løn- og ansættelsesforhold åbenlyst ikke er sædvanlige. Dette kan f.eks. være i tilfælde, hvor ansøgeren er tilbudt arbejde på deltid.

I visse tilfælde kan det være en betingelse, at du har en dansk eller grønlandsk autorisation. Dette gælder hvis du fx er læge, som skal have autorisation af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Bemærk venligst, at hvis du søger om opholds- og arbejdstilladelse til en stilling som kræver dansk autorisation, vil din ansøgning automatisk blive behandlet efter sundhedsaftalen for Grønland.

Du kan læse mere om sundhedsaftalen for Grønland her (nederst på siden).

Læs mere om autorisation i Grønland her

Find information om lovregulerede erhverv hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Hvilken rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en tilladelse til at opholde dig og arbejde efter Fast Track Grønland – og hvad må du ikke?

 

Du må kun arbejde i det job og i den virksomhed, som du har fået tilladelse til.

Hvis du bliver tilbudt et nyt job, skal du ansøge om en ny tilladelse før du kan påbegynde det nye arbejde. Det gælder også, hvis du bliver tilbudt en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du får et supplerende bijob, skal du have en særlig tilladelse til dette.

Du kan læse mere om bijob og ansøge her

En opholds- og arbejdstilladelse giver dig ret til at opholde dig i Grønland i den periode, din tilladelse er gyldig.

Du må ikke opgive din grønlandske adresse eller opholde dig i udlandet i en længere periode. Gør du det, kan din opholdstilladelse bortfalde. Det betyder, at du ikke længere må opholde dig i Grønland.

Har du boet lovligt i Grønland i under to år, kan du opholde dig uden for Grønland i op til 6 måneder.

Har du en opholdstilladelse med henblik på varigt ophold og har boet lovligt i Grønland i mere end to år, eller har du permanent opholdstilladelse, kan du opholde dig uden for Grønland i op til 12 måneder.

Hvis du har brug for et længere ophold i udlandet, fx hvis du bliver udstationeret for din virksomhed i en periode, kan du søge om dispensation fra bortfald.

Du kan læse mere om bortfaldsreglerne og ansøge om dispensation fra bortfald her

Ophold i udlandet på grund af værnepligt eller tjeneste, der træder i stedet for værnepligt, regnes ikke med. 

Ophold i Danmark eller på Færøerne regnes som ophold i udlandet.

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv og din familie. Du må ikke modtage offentlige ydelser.

Hvis du eller et familiemedlem modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Grønland.

Hvor længe kan jeg være i Grønland?

En opholds- og arbejdstilladelse i Grønland kan gives i op til 1 år fra den dato, hvor der træffes afgørelse.

Hvis din ansættelse er på 1 år eller mere, vil du normalt få en opholdstilladelse på 1 år. Hvis du vil fortsætte med at arbejde i Grønland efter det første år, skal du ansøge om forlængelse af din opholds- og arbejdstilladelse i henhold til forlængelsen af din ansættelseskontrakt.

Det er meget vigtigt, at du ansøger om forlængelse inden din tilladelse udløber.

Hvis du indgiver ansøgningen om forlængelse i tide, må du gerne blive i Grønland og fortsætte arbejdet indtil din ansøgning er færdigbehandlet, også selv om din tilladelse udløber.

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 2 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. 

Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 2 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas

Hvad gør jeg , hvis jeg mister mit arbejde eller skifter job?

Din opholdstilladelse er knyttet til dit job i Grønland. Din ansættelse er grundlaget for din tilladelse.

Hvis du mister dit job eller skifter job, skal du altid underrette SIRI om det.

Din arbejdstilladelse er begrænset til den ansættelse, der er tilladelsens grundlag. Du må ikke arbejde i andre stillinger end den, der står i din tilladelse. Dette gælder også, hvis du får en ny stilling i samme virksomhed.

Hvis du mister dit job, skal du meddele det til SIRI, og din opholds- og arbejdstilladelse vil blive inddraget, da den er baseret på netop dette job.

Hvis du finder et nyt job, mens du er i arbejde, skal du indgive en ny ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse med oplysninger om den nye ansættelse.

Er dit nye job hos en arbejdsgiver som er forhåndsgodkendt af Grønlands Selvstyre, vil ansøgningen blive behandlet som en ny førstegangs ansøgning efter Fast Track Grønland.

Du må ikke påbegynde det nye arbejde, før du har fået en ny tilladelse.

Hvis du indgiver en ny ansøgning på baggrund af ansættelse hos en arbejdsgiver, som ikke er forhåndsgodkendt af Grønlands Selvstyre, vil den blive behandlet efter de sædvanlige regler for opholds- og arbejdstilladelse i Grønland.

Det betyder at ansøgningen sendes i høring hos Grønlands Selvstyre og at sagsbehandlingstiden kan tage op til 3 måneder.

Kan min familie få opholdstilladelse?

En opholds- og arbejdstilladelse på grundlag af et job i Grønland giver din familie mulighed for tage med til Grønland.

Der kan gives opholdstilladelse til din eventuelle ægtefælle, registrerede partner eller faste samlever samt hjemmeboende børn under 18 år.

Som medfølgende familiemedlem til en ansøger, der har eller ansøger om ophold efter Fast Track Grønland-aftalen, har du mulighed for at indgive din ansøgning i Grønland.

Læs mere om medfølgende familie her

Hvad skal jeg vide mere, inden jeg ansøger?

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter Fast Track Grønland-aftalen behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). 

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelser efter Fast Track Grønland-aftalen kan indgives i Grønland hos Grønlands Politi. Bemærk at du skal have lovligt ophold, hvis du indgiver ansøgningen i Grønland.

Uden for Grønland kan ansøgningen indgives til en dansk repræsentation eller til et ansøgningscenter, der modtager ansøgninger på vegne af den danske repræsentation. I nogle lande kan du indgive ansøgningen til en norsk repræsentation. 

Ansøgningen kan altid indgives via vores kontaktformular ved at vedhæfte ansøgningsskemaet og tilhørende bilag.

Du finder SIRIs kontaktformular her

På ansøgningsfanen til højre kan du og din arbejdsgiver også finde det ansøgningsskema, du og din arbejdsgiver skal udfylde – skema GL5.

Du kan give din arbejdsgiver fuldmagt til at varetage ansøgningen. 

Du kan finde en godkendt standard til fuldmagt her

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Grønland.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder før du skal begynde dit ophold i Grønland, kan du således forvente at få et afslag.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver. 

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge:

Din arbejdsgiver skal vedlægge

Afsæt gerne

20 minutter

pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet.

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til det relevante ansøgningsskema GL5.

Sørg for at du har læst vejledningen på fanen 'Det skal du vide' og samlet den nødvendige dokumentation, som beskrevet i trin 1, før du går i gang.

Ansøgningsskemaet indeholder en grundig vejledning i, hvordan det udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Din arbejdsgiver skal først udfylde del 2 af skemaet. Når din arbejdsgiver er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs mere på næste trin. Hvis din arbejdsgiver har fuldmagt fra dig, kan han eller hun udfylde både del 1 og del 2.

Du skal indlevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv-skema GL5 i word-format

Hent print selv-skema GL5 i pdf-format

Du kan læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor.

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger fra Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du:

  • har et gyldigt visum,

  • er fritaget for krav om visum, eller

  • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal ingive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid

Du kan også sende ansøgningen direkte til SIRI ved at vedhæfte ansøgningsskemaet med bilag via vores kontaktformular (vælg ”…vedrørende ophold i Grønlande eller på Færøerne”).

Du finder SIRIs kontaktformular her

Du ansøger i Grønland

Hvis du opholder dig lovligt i Grønland, kan du indgive ansøgningen i Grønland. Det er fx tilfældet, hvis du:

  • har et gyldigt visum,

  • er fritaget for krav om visum, eller

  • allerede har en opholdstilladelse i Danmark.

Du kan indgive din ansøgning fysisk hos Grønlands Politi. Kontakt politiet for at høre nærmere om, hvor i Grønland du kan indgive en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse.

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI