Sagsbehandlingen tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
Intet gebyr

Kan jeg søge om tilladelse til at have et bijob?

Hvis du allerede har en opholdstilladelse på baggrund af lønarbejde på Færøerne, kan du søge om tilladelse til at have et bijob. 

En tilladelse til at have et bijob bliver givet på baggrund af en individuel vurdering.

Hvad er betingelserne?

For at kunne få en tilladelse til at have et bijob, skal du indgive en ansøgning med et vedlagt konkret ansættelsestilbud.

Ansættelsen skal opfylde sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår på Færøerne.

Det er en forudsætning, at dit bijob har en naturlig sammenhæng med det job, der udgør grundlaget for din opholdstilladelse på Færøerne. Det kan eksempelvis være musikeren, der ønsker et sidejob som underviser på en musikskole. 

Du kan normalt kun få tilladelse til at have et bijob mellem 8 til 15 timer ugentligt.

Hvor længe må jeg have mit bijob?

Din tilladelse til at have et bijob kan gives for samme periode, som du har tilladelse til dit hovedjob. Perioden kan dog ikke være længere end ansættelseskontraktens gyldighed.

Kan tilladelsen til mit bijob forlænges?

Din tilladelse til dit bijob kan forlænges, hvis du forsat er i samme job, og hvis du fortsat opfylder betingelserne for din tilladelse til dit hovedjob.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Det er en god idé at indsamle den nødvendige dokumentation inden du begynder at udfylde ansøgningsskemaet. Du kan bruge denne tjekliste.

Hvis du vedlægger dokumenter, som ikke er skrevet på engelsk, tysk, norsk, svensk eller dansk, skal du vedlægge en autoriseret oversættelse til dansk eller engelsk.

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

 pr. person til at udfylde ansøgningen

2 personer

 Du og din arbejdsgiver skal udfylde hver jeres del af ansøgningsskemaet

På dette trin har du og din arbejdsgiver adgang til det relevante ansøgningsskema FO1. 

Sørg for at du har gennemgået alle de foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

I skemaet FO1 skal din arbejdsgiver udfylde del 2 af skemaet. Når din arbejdsgiver er færdig med sin del, skal du udfylde skemaets del 1. Du skal derefter indgive både del 1 og del 2 – læs mere på næste trin.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Hent print selv skema FO1 i Word-format         Hent print selv skema FO1 i pdf-format

Ansøgningen kan indgives til politiet på Færøerne.

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig eller din arbejdsgiver.

Du kan finde oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

Ansvarlig myndighed