Sagsbehandling tager normalt
3 måneder

Gebyr for sagsbehandling
1.890 kr.

Hvad er Working Holiday?

Danmark har indgået Working Holiday-aftaler med en række lande, herunder Australien, Canada, New Zealand og Sydkorea.

Working Holiday-aftalerne er indgået for at give unge mennesker fra disse lande bedre mulighed for at lære hinandens kultur og levevis at kende. Formålet er at fremme den gensidige forståelse mellem landene.

Dit formål med opholdet skal primært være at holde ferie i en længere periode og sekundært at arbejde med henblik på at supplere dine rejsemidler.

På et Working Holiday-ophold må du arbejde i begrænset omfang. Det betyder, at du må arbejde et vist antal måneder i løbet af 1 år. Du må også følge et studie- eller uddannelsesforløb af begrænset varighed.

Hvis du tidligere har været i Danmark  på et Working Holiday-ophold, kan du normalt ikke få et nyt Working Holiday-ophold.

 

Aftalerne går begge veje, så unge danskere kan få tilladelse til at opholde sig i et af aftalelandene efter de regler, der gælder for hvert enkelt land.

Er du statsborger i Danmark og ønsker du at komme på Working Holiday-ophold i et af aftalelandene, skal du henvende dig på det pågældende lands ambassade.

Aftalelandene er:

 • Argentina
 • Australien
 • Canada
 • Chile
 • Japan
 • New Zealand
 • Sydkorea

Hvad er betingelserne?

Betingelserne for at få en opholdstilladelse i Danmark efter Working Holiday-ordningen afhænger af den aftale, Danmark har indgået med dit hjemland. Vælg din nationalitet for at læse mere om de betingelser, du skal opfylde.

 

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få tilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark.

Alder
Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 36 år, når du ansøger.

Penge
Du skal have penge nok til at betale for kost og logi i de første 2 måneder af dit ophold (18.000 kr.).

Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.

Rettigheder og pligter
Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 6 måneder, men du må ikke arbejde hos den samme arbejdsgiver i mere end 3 måneder eller tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset, så den ikke overskrider perioden på de 3 måneder, som du må arbejde hos en arbejdsgiver under dit Working Holiday-ophold. Du må også tage kurser og uddannelse i op til 3 måneder af dit ophold.

Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold.

Du kan indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt.

Du kan også indgive ansøgningen under lovligt ophold i Danmark.

Du kan læse mere om lovligt ophold her

Arbejde

Arbejdstilladelsen giver dig ret til at udføre lønarbejde. Arbejdstilladelsen giver dig ikke ret til at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få tilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark.

Alder
Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 36 år, når du ansøger.

Penge
Du skal have penge nok til at betale for kost og logi under den første del af dit ophold (15.000 kr.). 

Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.

Forsikring
Du skal tegne en komplet sygeforsikring, som gælder under hele dit ophold i Danmark og dækker sygdom, ulykke og hjemtransport.

Rettigheder og pligter
Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 6 måneder af dit ophold, men du må ikke tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset så den ikke overskrider perioden på de 6 måneder, som du må arbejde under dit Working Holiday-ophold. Du må også tage kurser eller tage en uddannelse i op til 6 måneder.

Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold.

Du kan indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt.

Du kan også indgive ansøgningen under lovligt ophold i Danmark.

Du kan læse mere om lovligt ophold her

Arbejde

Arbejdstilladelsen giver dig ret til at udføre lønarbejde. Arbejdstilladelsen giver dig ikke ret til at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få tilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark.

Alder
Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 31 år, når du ansøger.

Penge
Du skal have penge nok til at betale for kost og logi under dit ophold (24.000 kr.). 

Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.

Forsikring
Du skal tegne en sygeforsikring, som gælder under hele dit ophold i Danmark og dækker bl.a. hospitalsindlæggelse.

Rettigheder og pligter
Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 6 måneder, men du må ikke arbejde hos den samme arbejdsgiver i mere end 3 måneder eller tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset, så den ikke overskrider perioden på de 3 måneder, som du må arbejde hos en arbejdsgiver under dit Working Holiday-ophold. Du må også tage et eller flere kurser og uddannelse i op til 6 måneder af dit ophold.

Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold.'

Du kan indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt.

Du kan også indgive ansøgningen under lovligt ophold i Danmark.

Du kan læse mere om lovligt ophold her

Arbejde

Arbejdstilladelsen giver dig ret til at udføre lønarbejde. Arbejdstilladelsen giver dig ikke ret til at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

Du skal opfylde nogle bestemte betingelser for at få tilladelse til Working Holiday-ophold i Danmark.

Indgivelse af ansøgning
Du skal indgive ansøgningen fra dit hjemland ved at benytte enten online skemaet eller print-selv versionen.

Alder
Du skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 31 år, når du ansøger.

Penge
Du skal have penge nok til at betale for kost og logi under den første del af dit ophold (15.000 kr.). 

Du skal kunne betale for din hjemrejse. Det betyder, at du enten skal have en returbillet eller penge nok til at købe en returbillet, svarende til 5.000 kr.

Forsikring
Du skal tegne en sygeforsikring, som gælder under hele dit ophold i Danmark. Forsikringen skal dække i det omfang, du ikke er dækket af den danske sygesikring.

Rettigheder og pligter
Dit primære formål med opholdet i Danmark skal være at holde ferie. Da Working Holiday er en arbejdsferie, må du arbejde i op til 9 måneder, men du må ikke tage fast arbejde. Det vil sige, at din ansættelse skal være tidsbegrænset, så den ikke overskrider perioden på de 9 måneder, som du må arbejde under dit Working Holiday-ophold. Du må også gerne følge kurser eller tage en uddannelse i op til 6 måneder af dit ophold.

Din familie kan ikke søge om opholdstilladelse med henvisning til dig, når du er i Danmark på et Working Holiday-ophold.

Du skal indgive din ansøgning i dit hjemland eller et land, hvor du opholder dig lovligt. Du kan ikke indgive din ansøgning efter, du er indrejst i Danmark. 

Arbejde

Arbejdstilladelsen giver dig ret til at udføre lønarbejde. Arbejdstilladelsen giver dig ikke ret til at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.

Hvilke rettigheder får jeg med en tilladelse?

Hvad må du med en dansk opholdstilladelse til Working Holiday-ophold – og hvad må du ikke?

Under dit ophold skal du kunne forsørge dig selv. Du må derfor ikke modtage offentlig hjælp til forsørgelse, fx ydelser efter loven om aktiv socialpolitik, SU og boligsikring.

Hvis du modtager sådanne ydelser under dit ophold, kan din tilladelse blive inddraget - og du vil miste retten til at være i Danmark.

Hvis en myndighed, fx en kommune, udbetaler ydelser til udlændinge, bliver det indberettet til SIRI.

Du kan her se en liste over ydelser, som du ikke må modtage

Med en opholdstilladelse i Danmark har du ret til gratis danskundervisning. Du skal dog være 18 år og have registreret din danske adresse i folkeregisteret.

Hvis du har opholdstilladelse i Danmark med henblik på beskæftigelse, studie m.v. skal du betale et depositum, før du kan begynde danskundervisningen. Vær opmærksom på, at du mister dit depositum, hvis du ikke består modulerne inden for en bestemt tidsramme.

Den kommune, du bor i, har pligt til at tilbyde dig danskundervisning og henvise dig til et sprogcenter. Har du ikke modtaget et tilbud om danskundervisning fra din kommune senest en måned efter, du har registeret din adresse i Danmark, kan du kontakte din kommune.

Undervisningen foregår (normalt) sammen med andre udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvis du skal bo og arbejde i Danmark, er der en række ting, som du skal sætte dig ind i. Afhængigt af dine personlige forhold kan du også have brug for andre vigtige informationer og handlemuligheder.

Portalen borger.dk giver dig information, links og i mange tilfælde også handlemuligheder i forhold til de vigtigste emner fx

 • NemID

 • CPR-registrering

 • Sundhedskort

 • Skatteforhold

 • Ferieforhold

 • Skole og børnepasning

 • Bolig

 • Danskundervisning

 • Bilregistrering og kørekort

Hvor længe kan jeg være i Danmark?

En opholdstilladelse kan kun være gyldig indtil 3 måneder før udløbsdatoen i dit pas.

Hvis dit pas har kortere gyldighed end den i øvrigt mulige opholdsperiode, vil din opholdstilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være. Når du har fået fornyet dit pas, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse – dog tidligst 3 måneder inden din tilladelse udløber.

Læs mere om kravet til dit pas

Tilladelsen kan kun gives til den dato, hvortil din forsikring er gyldig.

Hvis din forsikring ikke dækker et helt år fra datoen af din tilladelse, vil din tilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være.

Når du har tegnet ny forsikring, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse.

Hvis du har vedlagt en returbillet til din ansøgning og hjemrejsedatoen er tidligere end et år fra datoen af din tilladelse, vil din tilladelse blive afkortet. Det betyder, at din opholdstilladelses længde er kortere, end den normalt kunne være.

Hvis du køber en ny hjemrejsebillet, kan du ansøge om forlængelse af din opholdstilladelse op til 1 år fra den dag, du indrejste i Danmark.

Du kan få tilladelse til Working Holiday-ophold i op til 1 år. Opholdstilladelsen kan ikke forlænges ud over 1 år.

Hvad skal jeg mere vide, inden jeg ansøger?

En ansøgning om opholdstilladelse baseret på Working Holiday behandles af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Hvis du er i Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du have lovligt ophold

Du skal være statsborger i et af de lande, som har indgået en Working Holiday-aftale med Danmark.

Før du ansøger, skal du oprette et SB-ID til ansøgningen, og du skal betale gebyr til at dække SIRIs sagsbehandling. Dette kan gøres her på siden i på fanen ’Sådan ansøger du’ til højre.

Her har du også adgang til det relevante ansøgningsskema, WH1. Du kan vælge mellem et online skema eller et papir skema.

Du skal være opmærksom på, at SIRI som udgangspunkt vil give afslag på en ansøgning om opholdstilladelse på et nyt grundlag, der indgives for tidligt i forhold til den ønskede startdato for opholdet i Danmark.

Hvis du indgiver en sådan ansøgning tidligere end 6 måneder, før du skal begynde dit ophold i Danmark, kan du således forvente at få et afslag. Hvis du har betalt SIRIs sagsbehandlingsgebyr, vil gebyret ikke blive tilbagebetalt.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

På denne fane kan du trin for trin indgive din ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og integration (SIRI).

Hvis du er statsborger i Australien, Canada, New Zealand eller Sydkorea, skal du følge vejledningen nedenfor.

Hvis du er statsborger i Japan, skal du i stedet følge vejledningen her.

Hvis du er statsborger i Chile, skal du i stedet følge vejledningen her.

Hvis du er statsborger i Argentina, skal du i stedet følge vejledningen her.

Det er vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i betingelserne for at få en opholdstilladelse, inden du begynder på trin 1. Det gør du på fanen ’Det skal du vide’ til venstre.

Når du skal indgive en ansøgning eller klage med gebyr, skal du først oprette et sagsbestillings-id.

Sagstype:

Working Holiday

Gebyr:

1.890 kr.

Information om ansøgeren

Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Er du sikker på, du ikke vil modtage kvittering på mail?

 

 

Oplysningen er forkert

Er du fritaget fra gebyr?

Er du sikker på at du er fritaget for gebyr?

Kun visse ansøgere/klagere er gebyrfritaget.

Hvis udlændingemyndighederne efterfølgende afgør, at du ikke er fritaget for betaling af gebyr, vil ansøgningen/klagen blive afvist.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse

 

Kun i visse tilfælde er du som ansøger/klager fritaget for at betale gebyr. Det er fx som følge af:

 • Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet
 • Danmarks internationale forpligtelser

Du skal oprette sagsbestillings-id, selvom du er gebyrfritaget.

Hvis du har indbetalt gebyr, og den efterfølgende sagsbehandling viser, at gebyret ikke skulle have været betalt, vil hele gebyret blive tilbagebetalt.

Læs mere om gebyrfritagelse 

Oplysningen er forkert

Alle gebyrer reguleres den 1. januar hvert år. Det er vigtigt, at du opretter dit sagsbestillings-id, betaler gebyret og indgiver ansøgningen i samme kalenderår. Hvis du betaler gebyret før 1. januar og indgiver din ansøgning efter 1. januar, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis der ikke er vist et sagsbestillings-id i feltet herunder, skal du indtaste et sagsbestillings-id og klikke på Hent betalingsstatus.

Oplysningen er forkert Oplysningen er forkert
Oplysningen er forkert

Betalingsmuligheder

Du skal vedlægge

Afsæt gerne

30 minutter

til at udfylde ansøgningen

1 person

 Du udfylder selv ansøgningsskemaet

På dette trin har du adgang til det relevante ansøgningsskema. 

Du kan vælge skema i online eller print-selv version. Det bedst at benytte et online skema, da det både er sikrere og mere effektivt.

Sørg for at du har gennemgået det foregående trin, før du går i gang.

Alle vores ansøgningsskemaer indeholder en grundig vejledning i, hvordan de udfyldes, og hvilken dokumentation der skal vedlægges.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med ansøgningen her.

 

Online ansøgning

Ansøger du online skal du I benytte skema WH1 online.

Sørg for at have alle dokumenter klar i digital form, så du kan vedhæfte dem til ansøgningen undervejs.

 

Benyt online skemaet WH1

 

Print-selv ansøgning

Du kan også vælge at benytte print selv skemaer.

Du skal aflevere den nødvendige dokumentation sammen med ansøgningen.

Ansøgningsskemaet i Word-format kan du udfylde på skærmen, inden du printer. Ansøgningsskemaet i pdf-format skal du printe og udfylde i hånden.

Benyt print selv skema WH1 i Word-format

Benyt print selv skema WH1 i pdf-format

Du har ansøgt online

Hvis du har ansøgt online, har du allerede indgivet ansøgningen. Læs videre under næste trin om, hvordan du afgiver biometri.

 

Du ansøger fra udlandet

Du kan indgive ansøgningen til en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan indgive din ansøgning (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du indgiver din ansøgning på en norsk repræsentation, skal du samtidig aflevere to ansigtsfotos. Læs videre under næste trin om, hvordan du senere afgiver biometri.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark (gælder ikke sydkoreanske statsborgere)

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du

 • ikke har opbrugt hele din visumfri periode i Schengen-området.
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her.  

Du kan indgive ansøgningen i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal indgive i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her.  

Du kan også sende ansøgningen til SIRI.

Når du ansøger om en opholdstilladelse, skal du have optaget biometri. Det betyder, at du skal have taget et ansigtsfoto og afgive fingeraftryk. Dit ansigtsfoto og dine fingeraftryk vil blive lagret på en chip på det opholdskort, du vil få, hvis du får en tilladelse.

SIRI kan som hovedregel først begynde behandlingen af din ansøgning, når du har fået optaget biometri.

Hvis du ikke får optaget biometri, vil din ansøgning blive afvist. Det betyder, at din ansøgning ikke vil blive behandlet.

Du kan læse mere om biometri her

Du har ansøgt online

Hvis du har benyttet et online ansøgningsskema, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, at du har indgivet din ansøgning om opholdstilladelse.

Du kan få optaget biometri på

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på en dansk repræsentation inden de 14 dage, kan du orientere os i en e-mail om, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

 

Du ansøger i udlandet

Hvis du indgiver en ansøgning i udlandet, kan du få optaget biometri ved en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i det land, hvor du bor. 

Se Udenrigsministeriets liste over danske repræsentationer og ansøgningscentre, hvor du kan få optaget biometri (åbner i et nyt vindue)

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter.  I disse tilfælde henviser listen til en af de norske repræsentationer, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eller til nærmeste danske repræsentation eller ansøgningscenter i regionen.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret et ansigtsfoto. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Vi anbefaler, at du altid besøger repræsentationens hjemmeside for at få mere information, inden du indgiver ansøgningen. Den enkelte repræsentation kan stille yderligere krav om fx betaling af et gebyr, aflevering af flere pasfotos eller ekstra kopier af ansøgningen.

Du ansøger i Danmark

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive ansøgningen i Danmark. Det er fx tilfældet, hvis du

 • ikke har opbrugt hele din visumfri periode i Schengen-området.
 • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse.

Du kan læse mere om kravet om lovligt ophold ved indgivelse i Danmark her

Du kan få optaget biometri i en af SIRIs afdelinger.

Hvis du skal have optaget biometri i en af SIRIs afdelinger, skal du huske at bestille tid her

Du har indgivet din ansøgning korrekt, hvis du har:

 • Indgivet ansøgningen
 • Fået optaget biometri

Du kan se den normale sagsbehandlingstid til højre for denne fane. Når sagen er afgjort, vil du modtage et svar.

Hvis SIRI i løbet af sagsbehandlingen har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Du kan finde mere oplysning om, hvordan du skal forholde dig, mens du venter på svar her.

 

Ansvarlig myndighed