Til forsiden

Asylforum

Asylforum består af brugere og repræsentanter fra de organisationer og myndigheder, som beskæftiger sig med asylområdet i Danmark. 

Formålet med Asylforum

Formålet med Asylforum er at skabe et åbent dialog- og informationsforum, hvor deltagerne kan drøfte aktuelle emner i relation til asylområdet, informere hinanden om nye tiltag og gøre hinanden opmærksom på særlige forhold eller problemer. Asylforum skal være med til at sikre den bedst mulige kontakt mellem Udlændingestyrelsen og brugerne.

Møder i Asylforum

På møderne informerer Udlændingestyrelsen om aktuelle og planlagte initiativer på asylområdet, fx nye servicetiltag, ændringer i udlændingeloven eller resultater af vores fact-finding missioner. Samtidig modtager vi værdifuld information fra medlemmerne om brugernes syn på vores administration af asylområdet. Asylforum holder møde ca. tre gange om året.

Hvem sidder i Asylforum?

Formanden for Asylforum er Udlændingestyrelsens direktør, der bistås af repræsentanter fra Udlændingestyrelsens forskellige fagkontorer på området, herunder asylkontorerne, Dokumentationskontoret samt Forsørgelseskontoret. 

Udlændingestyrelsen ønsker at Asylforum er bredt sammensat, og det vil bestå af personer, som repræsenterer væsentlige aktører på udlændingeområdet.

Vil du være medlem?

Asylforum er åbent for deltagelse af personer, organisationer m.v., der beskæftiger sig med asylområdet.

Hvis du er interesseret i at deltage i Asylforums møder eller i øvrigt ønsker at henvende dig til Asylforum, kan du skrive til Udlændingestyrelsen på adressen: asylforum@us.dk, mærket Asylforum.Senest opdateret: 12-09-2013
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen