Publiceret 12-04-2024

Nyt lønniveau for fodermestre og driftsledere

3F og GLS-A har indgået en ny overenskomst (jordbrugsoverenskomsten) gældende fra 1. marts 2024 og har vedtaget et nyt vejledende lønniveau for fodermestre og driftsledere på landbrugsområdet. Ansøgninger indgivet den 12. april 2024 og senere vil være omfattet af det nye lønniveau.

Når Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) behandler ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelser til fodermestre og driftsledere, vurderer vi blandt andet, om lønnen er sædvanlig efter danske forhold. Hvis lønniveauet er lavere end det vejledende lønniveau, vil SIRI vurdere, at lønnen ikke er sædvanlig efter danske forhold.

Fodermestre

Månedslønnen for en fodermester vil anses for at være sædvanlig, hvis den samlede løn inklusiv eller eksklusiv pensionsbidrag udgør:

Pr. 1. marts 2024: mindst 31.607,62 kr.
Pr. 1. juni 2024: mindst 32.189,39 kr. 

For ansættelsesforhold, der ikke er omfattet af jordbrugsoverenskomsten indgået mellem GLS-A og 3F eller den tværfaglige overenskomst indgået mellem Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus, gælder det desuden, at overarbejde samt tillæg for arbejde på særlige tidspunkter honoreres efter jordbrugsoverenskomsten.

Tillæg for overarbejde:

• 209,82 kr. i timen for de første to timer efter normal arbejdstidsophør; 

287,75 kr. i timen for de efterfølgende timer samt søn- og helligdage 

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter: 

23,66 kr. pr. time ved arbejde før kl. 5.00 om morgenen,
144,45 kr. pr. dag på lørdag eftermiddag,
305,96 pr. dag på søn- og helligdage.

Driftsledere

Månedslønnen for en driftsleder vil som udgangspunkt blive anset for sædvanlig, hvis lønnen overstiger en fodermesterløn, og samtidig afspejler det ledelsesmæssige indhold og ansvar i stillingen. Hvis SIRI er i tvivl om lønniveauet, vil sagen blive sendt i høring hos RAR, som vurderer, om der er tale om sædvanlig løn.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI