Til forsiden

Papirbaserede ansøgningsskemaer til ansøgere, som er undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening

Hvis man er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, når man indgiver ansøgning til Udlændingestyrelsen, skal man i stedet bruge det relevante papirbaserede ansøgningsskema, som Udlændingestyrelsen stiller til rådighed.

Læs mere om, hvem der er undtaget fra obligatorisk digital selvbetjening

Bemærk: Hvis man bruger et papirbaseret ansøgningsskema til at indgive en ansøgning, som er omfattet af krav om obligatorisk digital selvbetjening, og Udlændingestyrelsen vurderer, at man ikke kan undtages fra kravet om digital selvbetjening, kan Udlændingestyrelsen afvise at behandle ansøgningen.

Udlændingestyrelsen stiller følgende papirbaserede ansøgningsskemaer til rådighed for ansøgere og partsrepræsentanter, som er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening: 

Klik på linket i kolonnen til højre for at hente skemaet i enten Word- eller PDF-format. Skemaer i Word-format kan udfyldes på skærmen, inden de printes. Blanketterne i PDF-format kan ikke udfyldes på skærmen. Man skal i skemaet angive, hvorfor man mener, at man er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening.

AnsøgningstypeRegelgrundlagSkema
Forlængelse af opholdstilladelse til en familiesammenført ægtefælle eller samlever. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1, og § 9 c, stk. 1. FA3: Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse på baggrund af ægtefælle-sammenføring
Word-format
> PDF-format
Forlængelse af opholdstilladelse til et familiesammenført barn under 18 år. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 9 c, stk. 1. FA4: Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn
> Word-format
> PDF-format
Forlængelse af opholdstilladelse til et familiesammenført barn over 18 år. Udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 9 c, stk. 1. FA5: Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år
> Word-format
> PDF-format
Permanent opholdstilladelse til en udlænding med opholdstilladelse på baggrund af asyl eller familiesammenføring mv. Udlændingelovens §§ 7-9, §§ 9 b-9 c og § 9 e. TU1: Ansøgning om permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring
> Word-format
> PDF-format

TU2: Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning
> Word-format
> PDF-format

TU3: Ansøgning om permanent opholdstilladelse for særlige grupper.
> Word-format
> PDF-format
Permanent opholdstilladelse til en udlænding, der har et stærkt tilknytningsforhold til Danmark. Fx tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig. Udlændingelovens § 9 c og § 9 d. TU3: Ansøgning om permanent opholdstilladelse for særlige grupper
> Word-format
> PDF-format
Nyt opholdskort. KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenførings-området
> Word-format
> PDF-format
Opholdskort til et mindreårigt barn. Udlændinge-bekendtgørelsens § 23, stk. 2. KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenførings-området
> Word-format
> PDF-format
Udstedelse af et konventions- eller fremmedpas. Udlændinge-bekendtgørelsens § 6. PA1: Ansøgning om pas til udlænding i Danmark
> Word-format
> PDF-format
Forhåndsgodkendelse af virksomhed til modtagelse af forretningsbesøg. Udlændingelovens § 4 d. Findes ikke som papirbaseret ansøgningsskema. Kontakt venligst Udlændingestyrelsen.

Afvisning af ansøgning
Hvis man er undtaget fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening, og man ikke bruger et af ovennævnte papirbaserede ansøgningsskemaer i stedet for, kan Udlændingestyrelsen afvise at behandle ansøgningen. Det betyder, at Udlændingestyrelsen ikke vil behandle ansøgningen, og man skal søge på ny. Inden Udlændingestyrelsen afviser ansøgningen, vil styrelsen dog kontakte ansøger og vejlede vedkommende om, hvordan man indgiver ansøgningen korrekt.

Visse ansøgere er undtaget fra krav om brug af ansøgningsskema
Der kan dog være helt særlige forhold, som gør, at nogle personer ikke kan bruge et papirbaseret ansøgningsskema. Særlige forhold kan fx være, at ansøger af helbredsmæssige grunde ikke kan udfylde et papirbaseret ansøgningsskema. 

Der er ikke krav om, at tyrkiske statsborgere, som er omfattet af associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet, skal bruge et papirbaseret ansøgningsskema. Læs mere om, hvilke tyrkiske statsborgere der er omfattet af associeringsaftalen. Udlændingestyrelsen anbefaler imidlertid, at også tyrkiske statsborgere omfattet af associeringsaftalen bruger de papirbaserede ansøgningsskemaer. 

Hvis man mener, at man er undtaget fra obligatorisk brug af papirbaserede ansøgningsskemaer, skal man kontakte Udlændingestyrelsen. Styrelsen vil vejlede om, hvordan man indgiver ansøgning.

Senest opdateret: 30-11-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen