Til forsiden

Ansøgning om opholdstilladelse som au pair

For at ansøge om opholdstilladelse som au pair skal både ansøgeren (au pairen) og værtsfamilien i Danmark bidrage med oplysninger til behandlingen af ansøgningen.

Sagsbestillings-id og gebyr

Før ansøgningen kan indgives, skal man oprette et sagsbestillings-id og derefter normalt betale et gebyr. Sagsbestillings-id'et skal anføres i ansøgningen.

Gebyret er et sagsbehandlingsgebyr. Det vil sige, at det skal dække behandlingen af ansøgningen. Gebyret refunderes derfor ikke, hvis ens ansøgning behandles - uanset, om man får en opholdstilladelse eller man får et afslag, fordi man ikke opfylder betingelserne. Gebyret refunderes heller ikke, hvis man trækker sin ansøgning tilbage.

Det er vigtigt at sikre sig, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration modtager det korrekte beløb. Hvis man betaler for meget, kan det forsinke sagsbehandlingen, da styrelsen så skal tilbagebetale den overskydende del af beløbet. Hvis man betaler for lidt, risikerer man, at ansøgningen bliver afvist. Det betyder, at ansøgningen ikke vil blive behandlet.

Læs mere om gebyrer

Optagelse af biometri

I forbindelse med, at man ansøger om en opholds- og arbejdstilladelse (eller ansøger om forlængelse), skal man have optaget biometri (ansigtsfoto og fingeraftryk), som lagres på en chip på ens opholdskort. Hvis man ikke får optaget biometri, vil ens ansøgning blive afvist. Det betyder, at ansøgningen ikke vil blive behandlet. Proceduren er forskellig alt efter, hvor og hvordan man ansøger.

Læs mere om biometri

Særligt om forlængelse

En au pair kan højst få en opholdstilladelse på 24 måneder, dog ikke ud over au pair-kontraktens gyldighed. Tilladelsen kan ikke forlænges udover 24 måneder.

En au pair, der søger om forlængelse, fordi han/hun har fået en opholdstilladelse, der er gyldig i mindre end 24 måneder, kan få lov at fortsætte som au pair, mens ansøgningen behandles, hvis det sker på de samme vilkår og hos den samme familie. Au pairen må dog ikke fortsætte som au pair i de tilfælde, hvor et familiemedlem af værtsfamilien har modtaget offentlige midler efter lov om aktiv socialpolitik, i perioden fra au pairen fik opholdstilladelse indtil tidspunktet hvor au pairen søger om forlængelse. Er der alene tale om enkeltstående ydelser, som ikke relaterer sig til forsørgelse, må au pairen gerne fortsætte som au pair.

Betingelsen for at få forlænget sin opholdstilladelse er først og fremmest, at ansøgeren stadig opfylder betingelserne for sin oprindelige opholdstilladelse.

Vær særligt opmærksom på følgende ved ønske om forlængelse:

  • Der skal udfyldes og indgives en ny AU1 online ansøgning og au pair-kontrakt.
  • Der skal trækkes nyt SB-ID og betales gebyr.
  • Au pairen skal have optaget ny biometri.

Bemærk at ved ansøgning om forlængelse skal man benytte AU1 online. Hvis man ikke indgiver et online ansøgningsskema, kan SIRI afvise ansøgningen. Det betyder, at styrelsen ikke vil behandle ansøgningen, og man skal søge på ny.

Overgangsregler

Hvis ansøgeren har fået opholdstilladelse som au pair på baggrund af en ansøgning, der er indgivet før den 1. juli 2015, vil en senere ansøgning om forlængelse hos den samme værtsfamilie blive behandlet efter de tidligere regler.

Hvornår skal ansøgningen indgives?

Ansøgningen om forlængelse kan tidligst indgives 3 måneder før, opholdstilladelsen udløber. Det er af afgørende betydning, at en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse indgives inden, ens tidligere opholdstilladelse udløber.

Hvis ansøgningen indgives for sent, vil den som altovervejende hovedregel blive afvist. Det betyder, at den ikke vil blive behandlet. Ansøgeren vil da skulle forlade Danmark og ansøge om en ny opholdstilladelse fra sit hjemland. En sådan ansøgning vil blive betragtet og behandlet som en helt ny ansøgning om opholdstilladelse, dvs. den vil blive behandlet efter de regler, der gælder for personer, som ansøger om opholdstilladelse for første gang.

Ansøgningsskema (førstegangsansøgning samt forlængelse)

For at ansøge om opholds i Danmark som au pair skal både ansøgeren og værtsfamilien i Danmark bidrage med oplysninger til behandlingen af ansøgningen.

Bemærk: AU1 online skal benyttes ved ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse som au pair.

ved førstegangsansøgning kan man enten ansøge online eller bruge papirskemaet.

Online-ansøgning

Før I som værtsfamilie beslutter jer for at bruge online ansøgningsskemaet, er det vigtigt, at I undersøger, om ansøgeren har adgang til en computer med internetforbindelse. En ansøgning, der startes online af værtsfamilien, skal afsluttes online af ansøgeren. Hvis en ansøger ikke har adgang til en computer med internetforbindelse, kan online ansøgningsskemaet ikke bruges.

Værtsfamilien i Danmark starter ansøgningsprocessen ved at logge på online ansøgningsskemaet ved hjælp af NemID. Herefter udfylder værtsfamilien formularens del 1, vedhæfter den nødvendige dokumentation og signerer ansøgningen med NemID. Værtsfamilien får et referencenummer og en adgangskode til ansøgningsskemaets del 2, som værtsfamilien giver videre til ansøgeren. Ansøgeren kan så logge på og udfylde ansøgningsskemaets del 2 samt vedhæfte den nødvendige dokumentation. Derefter kan ansøgeren signere ansøgningen (ved hjælp af NemID eller en indscannet kopi af sin underskrift på et print af ansøgningens erklæringer) og indgive den færdige ansøgning.

Værtsfamilie og ansøger kan gemme det udfyldte undervejs, hvis værtfamilien eller ansøger fx skal indhente dokumentation. Ansøgningen skal dog afsluttes og indgives senest 30 dage efter, at værtsfamilien har påbegyndt den.

Online ansøgning om opholdstilladelse som au pair
> AU1 online (nyt vindue)

Ansøgning på papirskema

Hvis det ikke er muligt at indgive ansøgningen online, findes der også en print-version af ansøgningsskemaet AU1 (kun ved førstegangsansøgning).

Værtsfamilien i Danmark starter ansøgningen. Word-versionen kan udfyldes på skærmen og skal derefter printes ud og underskrives i hånden. Pdf-versionen skal printes ud og udfyldes og underskrives i hånden.

Værtsfamilien i Danmark udfylder først sin del (del 2 og del 3) af ansøgningsskemaet og vedlægger den nødvendige dokumentation. Herefter giver eller sender værtsfamilien ansøgningsskemaet og den vedlagte dokumentation til ansøgeren, som udfylder sin del (del 1) af ansøgningsskemaet og vedlægger den nødvendige dokumentation. Ansøger indgiver herefter den færdige ansøgning. I afsnittet (indgivelse af ansøgning), kan man læse mere om, hvor man skal indgive sin ansøgning.

Ansøgning om opholdstilladelse som au pair
AU1 dansk version (Word) (nyt vindue)
> AU1 dansk version (pdf) (nyt vindue)

AU1 engelsk version (Word) (nyt vindue)
AU1 engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Bemærk at ved ansøgning om forlængelse skal man benytte AU1 online. Hvis man ikke indgiver et online ansøgningsskema, kan SIRI afvise ansøgningen. Det betyder, at styrelsen ikke vil behandle ansøgningen, og man skal søge på ny.

Tilbagerejsetilladelse

Man har lov til fortsat at opholde sig i Danmark, mens ens ansøgning om forlængelse behandles. Hvis man ønsker at forlade Danmark i denne periode, kan man ansøge om en tilbagerejsetilladelse. En tilbagerejsetilladelse giver ret til at vende tilbage til Danmark, selv om ens opholdstilladelse er udløbet.

Ansøgning om tilbagerejsetilladelse
> TBT/SIRI, dansk version (word) (nyt vindue)
> TBT/SIRI, dansk version (pdf) (nyt vindue)
> TBT/SIRI, engelsk version (word) (nyt vindue)
> TBT/SIRI, engelsk version (pdf) (nyt vindue)

Ansøgningen kan indgives i Borgercenteret eller - hvis man bor uden for Storkøbenhavn - hos det lokale politi.

Ansøgningsprocessen

Læs detaljeret beskrivelse af hele processen fra man indgiver sin ansøgning, og til man får en afgørelse

Vigtigt at have gyldigt pas

En opholdstilladelse kan kun gives eller forlænges indtil 3 måneder før passets udløbsdato. Det vil sige, at hvis ens pas fx udløber om 12 måneder, kan opholdstilladelsen kun gives for 9 måneder eller forlænges med 9 måneder.

Hvis man normalt ville få en opholdstilladelse på fx 2 år, men ens pas udløber om 1 år, vil opholdstilladelsen blive afkortet, dvs. opholdstilladelsens varighed er kortere, end den normalt ville være. Når man har fået fornyet sit pas, skal man indgive en ansøgning om forlængelse af opholdstilladelsen, vedlagt kopi af det nye pas.

Hvis man har et nationalitetspas (dvs. et pas fra ens hjemland), skal dette fornys i hjemlandet eller af hjemlandets repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) i Danmark.

Udlændingestyrelsen varetager fornyelse af fremmedpas og konventionspas.

Læs mere om pas til udlændingeSenest opdateret: 29-06-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration