Til forsiden

Positivlisten - samlet oversigt

Her følger en oversigt over samtlige stillingsbetegnelser på Positivlisten pr. 1. juli 2017 fordelt på erhvervsområde. Uddannelseskravet skal være opfyldt på et for stillingen relevant område.

Hver af stillingsbetegnelserne er opført med en dertil hørende fagklassifikationskode (DISCO-08-kode). Du kan finde oplysninger om DISCO-08 på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Læs mere om fagklassifikationskoderne (nyt vindue)

Ledelse indenfor økonomifunktioner


121100: Økonomichef

Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau


Ledelse inden for HR-funktioner

121200: Personalechef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau


Ledelse inden for offentligt administration og virksomhedsstrategi/policy området

121320: Afdelingschef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau

121320: Kontorchef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau


Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt

121990: Servicechef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau


Ledelse af salg og marketing

122100: Key account manager
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau

122100: Marketingchef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau

122100: Salgschef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau

122100: Souschef, salg
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau


Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)


132100: Områdechef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau


Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.


132400: Teknisk chef

Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau 


Ledelse af internt IT


133020: It-Chef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau


Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område

134400: Daglig leder, institution
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau 


Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet

134500: Institut- / centerleder
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau 

134500: Viceskoleleder
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau 


Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel

142010: Butikschef
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets eller handelshøjskoleniveau


Naturvidenskab og ingeniørvirksomhed

214400: Maskiningeniør
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

214100: Produktionsingeniør
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

214200: Bygningsingeniør
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

214500: Kemiingeniør
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

214900: Ingeniør, medicin og teknologi
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

215100: Elektroingeniør
Krav: Professionsbachelor eller kandidatgrad

216100: Arkitekt
Krav: Kandidatgrad

216400: Landinspektør
Krav: Kandidatgrad + dansk autorisation*

Sundhedsområdet

221100: Læge
Krav: Kandidatgrad + dansk autorisation*

221100: Sygehuslæge
Krav: Kandidatgrad + dansk autorisation*

221200: Lægekonsulent
Krav: Kandidatgrad + dansk autorisation*

221200: Overlæge
Krav: Kandidatgrad + dansk autorisation*

222110: Sygeplejerske
Krav: Professionsbachelor + dansk autorisation*

222120: Anæstesisygeplejerske
Krav: Professionsbachelor + 1½ års efteruddannelse + dansk autorisation*

222120: Operationssygeplejerske
Krav: Professionsbachelor + dansk autorisation*

222200: Jordemoder
Krav: Professionsbachelor + dansk autorisation*

226100: Tandlæge
Krav: Kandidatgrad + dansk autorisation*

226700: Optiker
Krav: Professionsbachelor + dansk autorisation*

226930: Kiropraktor
Krav: Kandidat + dansk autorisation*

Undervisning og pædagogisk arbejde

231020: Lektor, professionshøjskole
Krav: Kandidat

234120: Folkeskolelærer
Krav: Professionsbachelor + dansk offentlig godkendelse*

234120: Efterskolelærer
Krav: Professionsbachelor

234120: Friskolelærer
Krav: Professionsbachelor

235400: Musiklærer
Krav: Professionsbachelor

235790: Støttepædagog
Krav: Professionsbachelor


Arbejde inden for økonomi, administration og salg

241100: Revisor
Krav: Kandidatgrad

241100: Businesscontroller
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

241100: Økonomicontroller
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

242100: Chefkonsulent
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

242100: Erhvervsanalytiker
Krav: Minimum 3 års uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

Arbejde inden for Information- og kommunikationsteknologi

251110: It-arkitekt
Krav: Minimum 3 års it-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

251120: IT-Ingeniør 
Krav: Minimum 3 års it-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

251200: It-konsulent
Krav: Minimum 3 års it-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

251210: IT-kvalitetsmedarbejder 
Krav: Minimum 3 års it-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

251210: IT-Projektleder 
Krav: Minimum 3 års it-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau

251200: Programmør og systemudvikler
Krav: Minimum 3 års it-uddannelse på universitets- eller handelshøjskoleniveau


Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur


261110: Advokat
Krav: Dansk kandidatgrad + dansk offentlig godkendelse*

261900: Advokatfuldmægtig
Krav: Dansk juridisk kandidatgrad eller kandidatgrad vurderet som tilsvarende af Uddannelses og Forskningsministeriet*

261900: Dommerfuldmægtig
Krav: Dansk juridisk kandidatgrad eller kandidatgrad vurderet som tilsvarende af Uddannelses og Forskningsministeriet*

261900: Jurist
Krav: Kandidatgrad

261900: Politifuldmægtig
Krav: Dansk juridisk kandidatgrad eller kandidatgrad vurderet som tilsvarende af Uddannelses og Forskningsministeriet* 

263400: Psykolog
Krav: Dansk kandidatgrad + dansk offentlig godkendelse*

263500: Socialrådgiver
Krav: Professionsbachelor

Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart

311200: Bygningskonstruktør
Krav: Professionsbachelor

314300: Skov- og landskabsingeniør
Krav: Professionsbachelor

Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet

321100: Radiograf
Krav: Professionsbahcelor + dansk autorisation*

325120: Tandplejer
Krav: Professionsbachelor + dansk autorisation*


* Læs mere om krav til dansk autorisation/offentlig godkendelse (nyt vindue)Senest opdateret: 20-07-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration