Til forsiden

Nyhed

17.07.2017

Annoncering vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere

Udlændingestyrelsen udsender hermed en udbudsbekendtgørelse om udbud af levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere pr. 1. november 2017.

Den udbudte opgave vedrører levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere på vegne af Udlændingestyrelsen. De gældende kontrakter udløber med udgangen af oktober 2017, og der skal derfor indgås nye kontrakter med virkning fra den 1. november 2017.

Det er Udlændingestyrelsens ansvar at tilvejebringe indkvarteringssteder til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, 1. pkt. Udbuddet vedrører levering af særlige indkvarteringsydelser på asylområdet for beboere, der ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem. Sammensætningen og antallet af indkvarterede, og dermed behovet for faste indkvarteringspladser, kan variere afhængig af bl.a. indrejsetallet. Udlændingestyrelsen udbyder to delaftaler, hvor den ene vedrører uledsagede mindreårige asylansøgere og den anden vedrører voksne asylansøgere.

De udbudte aftaler har som udgangspunkt en løbetid på 14 måneder med mulighed for forlængelse. Aftalen træder i kraft 1. november 2017 og løber som udgangspunkt til 31. december 2018. Udlændingestyrelsen vil løbende offentliggøre udbuds- og kontraktmateriale og forbeholder sig ret til løbende at ændre opgave- og procesbeskrivelsen. Tilbudsgiverne opfordres til løbede at holde sig orienteret på www.nyidanmark.dk

Udbuddet er opdelt i følgende faser: Prækvalifikationsfase, Orienteringsfase og Tilbudsfase. I prækvalifikationen udvælges 3 ansøgere til at afgive tilbud på hver delaftale. Ansøgere, der prækvalificeres, vil blive inviteret til orienteringsmøde samt til at afgive tilbud.

Frister

Ansøgers sidste frist for indlevering af prækvalifikationsansøgning: 31. juli 2017 kl. 13.00

Offentliggørelse af Styrelsens valg af prækvalificerede tilbudsgivere, herunder invitation til orienteringsmøde og offentliggørelse af revideret udbuds – og kontraktmateriale: 8. august 2017

Orienteringsmøde for alle prækvalificerede: 11. august 2017 Udlændingestyrelsen indbyder alle prækvalificerede til et orienteringsmøde. På mødet vil Udlændingestyrelsen redegøre nærmere for de udbudte opgaver.

Styrelsen offentliggør eventuelle rettelser i materiale og inviterer til at afgive tilbud: 14. august 2017

Sidste frist for modtagelse af tilbud er den 21. august 2017, kl. 12.00.

Forventet offentliggørelse af resultatet af udbuddet: 25. august 2017

Udlændingestyrelsen gør opmærksom på, at der er tale om en estimeret tidsplan, der kan blive ændret både i længde og indhold undervejs.

Yderligere oplysninger

Hent udbudsmateriale i pdf-format: 

Styrelsen gør opmærksom på, at spørgefristen vedrørende prækvalifikation i udbudsbekendtgørelsen ikke finder anvendelse. Endvidere gøres der opmærksom på, at der vil blive indrykket en ændringsbekendtgørelse med denne og eventuelle øvrige rettelser snarest.

Der foretages løbende opdatering og tilføjelse af udbudsmaterialet. Opdateringer og nyt materiale vil blive gjort tilgængelige her på siden. Udlændingestyrelsen opfordrer interesserede til løbende at holde sig orienteret om ændringer.

Opdatering pr. 17. juli 2017


I henhold til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse af den 13. juli 2017 vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser til uledsagede mindreårige og voksne asylansøgere følger hermed to rettelser:  

Om kontrakternes varighed:
I stedet for:
- Varighed i måneder: 14.

Læses:
 -  Varighed i måneder: 38, hvoraf kontrakten som udgangspunkt løber 14 måneder men med optioner om forlængelse på 2 x 12 måneder.     

Om spørgsmål:
I stedet for:
 - Alle henvendelser og spørgsmål skal være skriftlige, på dansk og rettes til Kristina Rosado på udbud@us.dk. Spørgsmål bedes stillet senest torsdag 13.7.2017 og vil blive besvaret hurtigst muligt.  

Læses:
 - Vedr. svarfrist: Alle henvendelser og spørgsmål skal være skriftlige, på dansk og rettes til Kristina Rosado på udbud@us.dk. Spørgsmål bedes stillet så hurtigt som muligt og senest 10 dage før ansøgningsfristen. Udlændingestyrelsen vil så vidt muligt besvare alle spørgsmål senest 6 dage før ansøgningsfristen.

Hent den rettede udbudsbekendtgørelse i pdf-format

Senest opdateret: 17-07-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen