Til forsiden

Nyhed

31.03.2017

Nye krav til religiøse forkyndere (opdateret)

Den 1. april 2017 ændres betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark som religiøs forkynder, missionær, munk eller nonne.

Ændringen betyder, at det er en betingelse for at få opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær, munk eller nonne, at ansøgeren underskriver en løfteerklæring om, at den pågældende i sit virke vil overholde dansk lovgivning.

Ændringen betyder også, at det er en betingelse for at få forlænget opholdstilladelsen, at ansøgeren gennemfører et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre.

Kurset skal gennemføres inden 6 måneder efter, at ansøgeren har fået opholdstilladelse som religiøs forkynder, missionær, munk eller nonne. 

Kurset er endnu ikke etableret, og tidspunktet for det første kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre er derfor ikke fastlagt. Der vil senere komme nærmere information herom på nyidanmark.dk.

Ændringerne træder i kraft den 1. april 2017.

Ændringen om, at ansøgeren skal underskrive en løfteerklæring finder anvendelse på ansøgninger om opholdstilladelse som religiøs forkynder mv., der er indgivet den 1. april 2017 og herefter. For ansøgninger indgivet før den 1. april 2017 gælder de hidtidige regler.

Ændringen om, at ansøgeren skal gennemføre et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, finder ikke anvendelse, hvis man har fået sin første opholdstilladelse som religiøs forkynder m.v. før 1. april 2017 og ikke foretager eller ivil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed.
 
Ændringen om, at ansøgeren skal gennemføre et kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre som en betingelse for at få forlænget opholdstilladelse, finder heller ikke anvendelse, hvis man som religiøs forkynder foretager eller vil foretage vielser med eller uden borgerlig gyldighed, og man før 1. april 2017 har gennemført et undervisningsforløb om dansk familieret. 

Læs mere om reglerne herSenest opdateret: 31-03-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen