Til forsiden

Nyhed

13.01.2017

Forslag om ændring af reglerne for permanent opholdstilladelse

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i dag sendt et udkast til lovforslag om ændring af reglerne for permanent opholdstilladelse i høring hos myndigheder, organisationer m.v.

Af udkastet til lovforslag fremgår, at ændringerne indeholder skærpelser af visse af betingelserne for meddelelse af permanent opholdstilladelse. Der er i udkastet lagt op til, at de nye regler skal gælde for ansøgninger indgivet fra det tidpunkt, hvor et lovforslag måtte blive fremsat i Folketinget, medmindre der træffes afgørelse i disse sager inden ikrafttrædelsestidspunktet.  

Ligeledes er der i udkastet lagt op til, at der fortsat skal betales gebyr for indgivelse af ansøgning om permanent opholdstilladelse, og at et betalt gebyr ikke vil blive tilbagebetalt, hvis man ønsker at tilbagekalde sin ansøgning.    

Du kan læse udkastet til lovforslag her 

Udlændingestyrelsen vil informere på ny, når et lovforslag måtte være fremsat i Folketinget.Senest opdateret: 13-01-2017
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen