Til forsiden

Det Regionale Netværk

Udlændingestyrelsen har oprettet et landsdækkende dialognetværk for interessenter og brugere. Vi kalder netværket Det Regionale Netværk for at markere, at Udlændingestyrelsen løbende kommer ud og mødes med alle interesserede formidlere og brugere i alle regioner i landet. Møderne bliver holdt for at skabe målrettet dialog om udlændingeområdet.

Møderækken i efteråret 2015 vil have fokus på asylområdet, ægtefællesammenføring og permanent opholdstilladelse. Der vil også blive informeret om aktuelle og planlagte initiativer på udlændingeområdet, fx ændringer i udlændingeloven, nye servicetiltag eller lignende. Samtidig modtager vi feedback fra netværkets deltagere på vores administration af de forskellige områder. Det er værdifulde input, som vi vil bruge til løbende forbedringer.

Formål

Der er to overordnede formål med Det Regionale Netværk:

  • at give deltagerne løbende relevant information og mulighed for at trække på en særskilt kontaktmulighed hos Udlændingestyrelsen
  • at give deltagerne mulighed for en gang årligt at mødes med direktøren og et lille hold af medarbejdere fra Udlændingestyrelsen

Hvem deltager?

Det Regionale Netværk er i vid udstrækning rettet mod alle, der i det daglige fungerer som formidlere af reglerne på udlændingeområdet. Det er fx kommunale integrationsmedarbejdere, jobcentermedarbejdere, asylcenterpersonale, frivillige, advokater mv. Netværket er også relevant for repræsentanter for indvandrerforeninger og enkeltbrugere, der ønsker information ud fra egne situationer.

Møderne er delt op i to. Den første del af mødet er henvendt til myndighedspersoner samt andre med formidlingsmæssig tilknytning til udlændingeområdet. Der anvendes en kursuslignende mødeform, hvor tilmelding vil være nødvendig. Den sidste time af mødet vil derimod være åben for alle, herunder borgere, der måtte have spørgsmål til enkeltsager mv.

Hvor holdes møderne?

Der afholdes årlige møder i ni regioner fordelt over hele landet:

Nordjylland (Aalborg), Midt- og Vestjylland (Holstebro), Østjylland (Aarhus/ Randers, sydøstlige Jylland (Vejle), sydvestlige Jylland (Esbjerg), Fyn (Odense), Sjælland (Næstved), hovedstaden (København) og Bornholm (Rønne).

Vil du være med?

Tilmelding til møderne for myndighedspersoner samt andre med formidlingsmæssig tilknytning vil være påkrævet. Deltagerne i netværket har også mulighed for at foreslå emner til drøftelse på møderne. Hvis du er interesseret i at deltage i Udlændingestyrelsens Regionale Netværk, kan du skrive til os på adressen regionalenetvaerk@us.dk.

Informationsmøder i efteråret 2015

24. september 2015: Holstebro, kl. 9.30-13.30
Holstebro Bibliotek
Kirkestræde 13
7500 Holstebro

8. oktober 2015: Rønne, kl. 10:15-14:15
Rønne Bibliotek, Mødesalen
Pingels Allé 1
3700 Rønne

29. oktober 2015: Næstved, kl. 10.00-14.00
Næstved Hovedbibliotek & Borgerservice
Kvægtorvet 4-6
4700 Næstved

10. november 2015: Esbjerg, kl. 12.00-16.00
Lærdansk Esbjerg (sprogcenter)
Spangsbjerg Møllevej 68
6700 Esbjerg

3. december 2014: København, kl. 10.00-14.00
Udlændingestyrelsen, kantinen
Ryesgade 53
2100 København ØSenest opdateret: 28-08-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Udlændingestyrelsen