Til forsiden

Kontaktpersonordningen

Hvis du repræsenterer en virksomhed med flere udenlandske ansatte, kan du få en kontaktperson hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Det er en forudsætning, at de udenlandske ansatte i din virksomhed er tredjelandsstatsborgere, dvs. er statsborgere i et land uden for Norden/EU/EØS, og at de har en opholds- og arbejdstilladelse som er stedfæstet til din virksomhed.

Kontaktpersonen kan give dig hurtig og målrettet information og vejledning om lovgivning og retningslinjer i forbindelse med ansøgningsprocedurer osv.

Kontakten mellem din virksomhed og kontaktpersonen vil foregå via telefon og e-mail, og efter behov vil der være mulighed for faste ugentlige eller månedlige telefonmøder, ligesom der evt. kan afholdes egentlige møder.

Formålet med kontaktpersonordningen er primært at tilbyde generel vejledning på erhvervsområdet. Hvis din virksomhed har minimum 5 udenlandske ansatte, vil du dog i et vist omfang også have mulighed for at spørge kontaktpersonen om status på konkrete verserende ansøgninger.

Hvis du vil vide mere om kontaktpersonordningen, kan du ringe til os på 72 14 20 01 eller skrive til work@siri.dk.

Hvis du ringer, kan du få telefonisk vejledning som et supplement til den vejledning, du finder her på nyidanmark.dk.

Læs mere om, hvad du kan forvente, når du ringer til os

Senest opdateret: 16-03-2016
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration