Til forsiden

Kontakt International Citizen Service

I International Citizen Service er de statslige og kommunale myndigheder, der typisk har kontakt med udenlandske arbejdstagere, samlet under ét tag. Her kan den udenlandske arbejdstager og eventuelle medfølgende familiemedlemmer få hjælp til papirarbejdet og finde den relevante information og vejledning.

Der er oprettet International Citizen Service i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

I International Citizen Service kan udenlandske arbejdstagere og deres familie få hjælp og vejledning:


Hjælp til papirarbejdet:

 • Arbejdstagere fra lande uden for EU/EØS og Norden (som allerede opholder sig lovligt i Danmark) kan indgive ansøgning om opholdstilladelse
 • Arbejdstagere, som er EU/EØS-borgere kan indgive ansøgning om og få udstedt registreringsbevis
 • Alle arbejdstagere kan indgive ansøgning om og få udstedt skattekort, cpr-nummer og sundhedskort

Information og vejledning om:

 • Jobsøgning i Danmark
 • Job til medfølgende partner
 • Studiejob til internationale studerende
 • Danskundervisning
 • Det danske skattesystem
 • Dansk kørekort og omregistrering af biler
 • Leve- og arbejdsvilkår i Danmark
 • Autorisation og godkendelse af uddannelse til lovregulerede erhverv
 • Studie- og karrierevejledning
 • Boligsøgning
 • Skolemuligheder og dagtilbud til børn
 • Netværk og sociale aktiviteter i området

Danske virksomheder kan også få hjælp og vejledning i International Citizen Service om rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

International Citizen Service er et landsdækkende tilbud til udenlandske arbejdstagere og danske virksomheder. Borgere, der ikke er bosiddende i en af de fire værtskommuner, skal dog møde op i deres bopælskommune for at få udstedt cpr-nummer og sundhedskort. International Citizen Service vil være behjælpelig med kontakten til bopælskommunen.

SKAT, Statsforvaltningerne, Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Workindenmark samt kommunerne vil være til stede i International Citizen Service. I Århus vil International Community også være til stede, og det samme gælder i Aalborg, hvor byens Velkomstcenter også vil deltage.

Find kontaktinformationer, åbningstider og mere på International Citizen Services hjemmeside (nyt vindue)Senest opdateret: 17-09-2015
Om indholdet på nyidanmark.dk
Udgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration