Visum til flere indrejser med en gyldighedsperiode på mellem 6 måneder og 5 år kan udstedes, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Du kan dokumentere dit behov for at skulle rejse ofte og/eller regelmæssigt til Danmark og de øvrige Schengenlande, især som følge af din arbejds- eller familiemæssige situation, og
  • Du kan dokumentere din integritet og pålidelighed

Kravet om, at du skal have behov for at rejse ofte og/eller regelmæssigt, kan fx være opfyldt, hvis du er:

  • Forretningsmand
  • Tjenestemand, der er i regelmæssig officiel kontakt med medlemsstaterne og EU-institutionerne
  • Repræsentant for civilsamfundsorganisationer, der rejser i uddannelsesøjemed og med henblik på seminarer og konferencer
  • Familiemedlem til EU-statsborger
  • Medlemmer af tredjelandsstatsborgeres familie, som har lovlig bopæl i medlemsstaterne
  • Sømand

Kravet om, at du skal dokumentere din integritet og pålidelighed, kan fx være opfyldt, hvis du tidligere lovligt har anvendt et Schengenvisum eller visum med begrænset territorial gyldighed, og der ikke er tvivl om, at du har til hensigt at forlade medlemsstaternes område før udløbet af det visum, der søges om.

Visumhåndbogen indeholder eksempler på situationer, hvor der kan meddeles visum til flere indrejser og med længere gyldighed. Se visumhåndbogens del II, afsnit 8.4

Hvis visummet er udstedt til flere indrejser for 90 dage med en gyldighed for mellem 1 år og 5 år, er varigheden af det tilladte ophold altid max 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Læs mere om opholdets varighed