Det indgik i aftalen af 18. marts 2016 mellem regeringen og KL om ’Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge’, at der med udgangspunkt i god praksis i kommuner og på asylcentre udarbejdes en fælles standardpakke for information og undervisning, som skal tilbydes alle nye flygtninge i overgangsfasen – herunder intensiv danskundervisning. Formålet er i endnu højere grad at anvende overgangsfasen til at forberede udlændinges ankomst og integrationsproces i kommunen.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (formandskab), Røde Kors, Hanstholm Asylcenter, Jammerbugt Asylafdeling, KL, Næstved Kommune, Næstved Sprog- og Integrationscenter, SIRI og Udlændingestyrelsen udarbejdede i 2016 et koncept for standardpakken med angivelse af temaer m.v. for undervisningen om det danske hverdagsliv samt elementer til turbodansk. Den standardpakke, der nu er udarbejdet, tager afsæt i arbejdsgruppens koncept.

Undervisningsmaterialet ’Tjek DK’ omfatter materiale til et undervisningsforløb på fire uger i kultur- og samfundsfag samt turbodansk. Emnerne i de fire uger er ”Pligt og rettigheder”, ”Bolig”, ”Arbejde” og ”Kultur og omgangsformer”, og disse går igen i materialet både til kultur- og samfundsfag og til turbodansk. Der er endvidere et ekstra materiale, der indeholder flere emner, som enten kan inddrages supplerende/sideløbende eller efter, at de fire ugers undervisning er gennemført.

Materialet målrettet kursisterne består af ”pixibøger” med hver sit emne til hver sin uge samt et supplerende faktaark, som kan anvendes efter behov. Der er også et Lær dansk materiale.

Materialet til underviseren består af et kompendium, der følger pixibøgerne, samt et kompendium, der følger Lær dansk materialet til kursister.

Her kan du finde al materialet i pakken:

Undervisermaterialer

De to kompendier til underviseren:

  • Kompendium til underviser, der følger pixibøgerne

  • ”Lær dansk til underviser”, der følger strukturen i ”Lær dansk til kursister”

Underviserkompendiet indeholder oversigter over alle fire ugers materiale.

Kompendiet indeholder ”dagens spørgsmål”, ”faktatekst” og ”infografik til kursisterne” samt ”dagens emne” og ”læringsmål”. Derudover er der i kompendiet ”baggrund” og ”relevante links” samt ”forslag til øvelser”. Hver fredag indeholder en ”quiz” og en ”fiktiv tekst”.

Til sidst i materialet er ”supplerende faktaark”, der kan bruges ved siden af eller efter gennemgang af de første fire ugers obligatoriske emner.

Kompendiet indeholder alle pixibøger inkl. supplerende faktaark, der også findes særskilt nedenfor i kursistmaterialet.

Hent Underviserkompendiet (pdf) (nyt vindue)

Vejledning til underviser til Lær dansk hentes særskilt.

Lær dansk til underviseren er identisk med materialet til kursisterne, men indbefatter også en indledning til underviseren samt tekster til lytteøvelserne.

Hent Lær dansk til underviser (pdf) (nyt vindue)

Kursistmaterialet

Kursistmaterialet indeholder en række understøttende pixibøger, der kan anvendes i undervisningen og udleveres i print til kursisterne.

Uge 1: Pligt og ret

Hent Pixibog 1 (pdf) (nyt vindue)

Uge 2: Bolig

Hent Pixibog 2 (pdf) (nyt vindue)

Uge 3: Arbejde

Hent Pixibog 3 (pdf) (nyt vindue)

Uge 4: Kultur og omgangsformer

Hent Pixibog 4 (pdf) (nyt vindue)

Supplerende faktaark

Hent Supplerende faktaark (pdf) (nyt vindue)

Lær dansk

Hent Lær dansk til kursister (pdf) (nyt vindue)