Sådan behandler vi dine personoplysninger i visumsager

De oplysninger, som en ansøger og en vært giver i forbindelse med en ansøgning om visum, vil blive registreret i det danske visumregister (IVR-VIS) og i Schengen-medlemsstaternes fælles visa database (C-VIS). Det samme gælder oplysninger, som ansøgeren og værten senere giver i forbindelse med en eventuel ansøgning om fortsat ophold i Danmark. Registreringen er obligatorisk.

IVR-VIS er et edb-register, som Udlændingestyrelsen er ansvarlig for. C-VIS er Schengen-medlemsstaternes fælles visa database.

Hvilke myndigheder har adgang til oplysningerne?

Alle personlige oplysninger om visumansøgeren, der anføres i visumansøgningsskemaet, samt fingeraftryk og ansigtsfoto registreres i det danske visumregister (IVR-VIS) og i Schengen-medlemsstaternes fælles visa database (C-VIS) og behandles af myndighederne i medlemsstaterne med det formål at træffe afgørelse om visum.

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder, når du ansøger om visum

Alle personlige oplysninger om værten for visumbesøget, der anføres i invitationsformularen, vil blive overgivet til de relevante myndigheder i Schengen-medlemsstaterne og vil blive behandlet af disse myndigheder i forbindelse med visumansøgningen.

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder, når du indgiver en visuminvitation

Din mulighed for indsigt, berigtigelse og sletning i registrerede oplysninger

Det er Udlændingestyrelsen, der er ansvarlig for behandlingen af oplysningerne. Ansøgeren og værten har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om den pågældende i IVR-VIS og i C-VIS, og få oplyst hvilken medlemsstat, der har overgivet eller registreret oplysningerne. Ansøgeren og værten kan ligeledes anmode om, at ukorrekte oplysninger berigtiges, og at ulovligt registrerede oplysninger slettes, med de begrænsninger, der i øvrigt følger af dansk lovgivning og praksis. 

Skemaet VS3 kan bruges til at anmode om indsigt, berigtigelse og sletning. Skemaet i Word-format kan udfyldes på skærmen, inden det printes. Skemaet i pdf-format skal printes og udfyldes i hånden.

Skemaet sendes herefter til Udlændingestyrelsen.

Hent skema VS3 (Word)

Hent skema VS3 (PDF)