Sådan behandler vi dine personoplysninger i visumsager

De oplysninger, som en ansøger og en vært giver i forbindelse med en ansøgning om visum, vil blive registreret i Schengen-medlemsstaternes fælles visa database (C-VIS) og i det danske visumregister (IVR-VIS). Det samme gælder oplysninger, som ansøgeren og værten senere giver i forbindelse med en eventuel ansøgning om fortsat ophold i Danmark. Registreringen er obligatorisk.

IVR-VIS er et edb-register, som Udlændingestyrelsen er ansvarlig for. C-VIS er Schengen-medlemsstaternes fælles visa database.

Hvilke myndigheder har adgang til oplysningerne?

Alle personlige oplysninger om visumansøgeren, der anføres i visumansøgningsskemaet, registreres i Schengen-medlemsstaternes fælles visa database (C-VIS) og i det danske visumregister (IVR-VIS) og behandles af myndighederne i medlemsstaterne med det formål at træffe afgørelse om visum. Visumansøgerens ansigtsbillede bliver registreret i C-VIS, IVR-VIS samt i det danske register CARL2. Fingeraftryk bliver registreret i C-VIS samt i CARL2.

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder, når du ansøger om visum

Alle personlige oplysninger om værten for visumbesøget, der anføres i invitationsformularen, vil blive overgivet til de relevante myndigheder i Schengen-medlemsstaterne og vil blive behandlet af disse myndigheder i forbindelse med visumansøgningen.

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder, når du indgiver en visuminvitation

Din mulighed for indsigt, berigtigelse, supplering og sletning i registrerede oplysninger, samt begrænsning af behandling

For at kunne udøve rettigheder i henhold til artikel 15-18 i forordning (EU) 2016/679 (GDPR) har enhver person ret til at få meddelelse om de oplysninger om vedkommende, der er registreret i VIS, og om, hvilken medlemsstat der har indlæst dem i VIS.

Når Udlændingestyrelsen behandler en visumansøgning, er Udlændingestyrelsen ansvarlig for behandlingen af oplysningerne. Ansøgeren og værten har ret til at få indsigt i de oplysninger, der registreres om den pågældende i C-VIS og i IVR-VIS, og få oplyst hvilken medlemsstat, der har overgivet eller registreret oplysningerne. Ansøgeren og værten kan ligeledes anmode om, at ukorrekte oplysninger berigtiges, og at ulovligt registrerede oplysninger slettes, med de begrænsninger, der i øvrigt følger af dansk lovgivning og praksis. Endelig kan der anmodes om begrænsning af behandling af oplysningerne.

Skemaet VS3 kan bruges til at anmode om indsigt, berigtigelse, supplering og sletning samt begrænsning af behandling af oplysningerne. Skemaet i Word-format kan udfyldes på skærmen, inden det printes. Skemaet i pdf-format skal printes og udfyldes i hånden.

Skemaet sendes herefter til Udlændingestyrelsen.

Hent skema VS3 (Word)

Hent skema VS3 (PDF)

Læs mere om rettigheder efter GDPR