Liste over prøver

 • Danskuddannelsernes Prøve i Dansk 1 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) 1
 • Prøve i Dansk 2 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) 1
 • Prøve i Dansk 3 bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) 1
 • Studieprøven bestået med mindst karakteren 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i alle discipliner. 
 • Folkeskolens afsluttende prøve 9. eller 10. klasse med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 02 (efter 7-trins-skalaen) i danskdisciplinerne bortset fra orden.
 • Bevis for gymnasiale uddannelser - den almene gymnasieuddannelse (studentereksamen og HF) og den erhvervsgymnasiale uddannelse (HHX og HTX).
 • Højere Forberedelseseksamen (hf): Dansk og dansk som andetsprog med et karaktergennemsnit på mindst 02 efter 7-trins-skalaen.
 • Almen voksenuddannelse (avu): Dansk som andetsprog niveau G, dansk som andetsprog niveau D, dansk niveau G eller dansk niveau D, med et karaktergennemsnit på mindst 02 (efter 7-trins-skalaen). 
 • Bevis for almen forberedelseseksamen.
 • Bestået FVU-læsning trin 2, trin 3 eller trin 4.
 • Bevis for erhvervsuddannelse (f.eks. bevis for gennemført grundforløb (grundforløbsbevis) med aflagt prøve i mindst en danskdisciplin på niveau A-F eller ved afbrudt grundforløb et skolebevis med oplysning om gennemført undervisning og aflagte prøver indeholdende en prøvekarakter på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller mindst 02 (efter 7-trins-skalaen) i dansk på niveau A-F.
 • Bestået Danskprøve 3 fra Studieskolen i København og Odense samt Århus Kommunes Sprogcenter.
 • Bevis for videregående uddannelser på universiteter, handelshøjskoler, sygeplejeskoler, seminarier m.v., medmindre der er tale om et fremmedsproget uddannelsesforløb.

Ældre, godkendte prøver

 • Sprogcentrenes Almenprøve 1 og 2 med et karaktergennemsnit på mindst 6.
 • Bestået Danskprøve 2 fra sprogcentrene (siden 2002 Studieprøven).
 • Sprogskolernes Profiltest med et gennemsnit på 3 eller derover.
 • Sprogskolernes erhvervsforberedende prøve (ERH), bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 eller B.
 • Sprogskolernes voksenuddannelsesforberedende prøve (VUF), bestået med et karaktergennemsnit på mindst 6 eller B.
 • Bestået dansk som andetsprog trin 1, Dansk trin 1 eller Dansk trin 2 fra almen voksenuddannelse (avu).

 

1 Ved beregning af en gennemsnitskarakter for Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 og Prøve i Dansk 3 tæller karakteren i mundtlig kommunikation dobbelt).