Når Udlændingestyrelsen behandler en ansøgning om asyl, er det nødvendigt at vide noget om forholdene i det land, ansøgeren kommer fra. Derfor indsamler vi landeoplysninger. Der indhentes også oplysninger til brug for andre sagstyper i udlændingestyrelsen, fx familiesammenføringssager.

Enheden Landedokumentation i Udlændingestyrelsen arbejder med at indsamle og analysere baggrundsoplysninger om forholdene i ansøgernes oprindelseslande. Medarbejderne i Enheden Landedokumentation er adskilt fra sagsbehandlingen og er ikke selv med til at træffe afgørelser. 

Læs mere om indsamlingen af landeoplysninger på us.dk

Se styrelsens landerapporter og landenotater på us.dk