Når du søger om asyl i Danmark, får du vist denne film, som handler om asylsagsprocessen. Lige fra du ankommer til et modtagecenter, og til du får enten tilladelse eller afslag på din ansøgning. Filmen informerer også om de rettigheder og pligter, man har som asylansøger i Danmark. Undervejs vises forskellige situationer, fx hvordan du får taget biometri hos politiet, og hvordan en asylsamtale foregår.

Filmen varer 20 minutter.

Særligt for unge, uledsagede asylansøgere

Unge under 18 år, der er kommet uledsagede til Danmark, ser en udvidet version af filmen. Den viser blandt andet, hvordan en aldersundersøgelse på Rigshospitalet foregår. Aldersundersøgelser kan være nødvendige i tilfælde, hvor det ikke ellers har været muligt at fastslå alderen. Filmen varer 22 minutter.

Filmene er produceret inden ressortomlægningen den 28. november 2016. Efterfølgende er filmen justeret, så der er taget højde for det. I visse sprogversioner er speaken endnu ikke ændret. Dette vil løbende blive opdateret, så ministeriets korrekte navn fremgår.

Begge film er indtalt på 19 forskellige sprog. Vælg sprog på listen nedenfor.

Asylansøgere                               Uledsagede mindreårige
Albansk
Albansk

Arabisk

Arabisk

Aserbajdsjansk

Aserbajdsjansk

Bangla

Bangla

Dansk

Dansk

Dari

Dari

Engelsk

Engelsk

Farsi

Farsi

Fransk

Fransk

Hindi / Urdu

Hindi / Urdu

Kurmanji

Kurmanji

Mandarin

Mandarin

Pashto

Pashto

Punjabi

Punjabi

Russisk

Russisk

Serbisk

Serbisk

Somali

Somali

Sorani

Sorani

Tigrinya

Tigrinya