Her kan du se den fulde liste over sagskategorier med gebyr og gebyrets størrelse (2022-niveau). Listen er opdelt efter ansvarlig myndighed (SIRI, Udlændingestyrelsen og øvrige):

 

Sagstype Gebyr

Positivlisten og beløbsordningen

4.405 kr. (590,48 euro)

Forlængelse af positivlisten og beløbsordningen

4.405 kr. (590,48 euro)

Fast-track

4.405 kr. (590,48 euro)

Forlængelse af fast-track

4.405 kr. (590,48 euro)

Certificering af virksomhed

4.405 kr. (590,48 euro)

Forlængelse af certificering af virksomhed

4.405 kr. (590,48 euro)

Forlængelse af greencard

4.405 kr. (590,48 euro)

Greencard, dispensation fra bortfald

4.405 kr. (590,48 euro)

Øvrige erhvervsordninger

4.405 kr. (590,48 euro)

Forlængelse af øvrige erhvervsordninger (herunder selvstændigt erhverv meddelt før 1/1 2015)

4.405 kr. (590,48 euro)

ESS-ordningen

4.405 kr. (590,48 euro)

Forlængelse af ESS-ordningen

4.405 kr. (590,48 euro)

Studiesager

1.890 kr.(253,35 euro)

Forlængelse af studiesager

1.890 kr.(253,35 euro)

Ph.d.

1.890 kr.(253,35 euro)

Forlængelse af ph.d.

1.890 kr.(253,35 euro)

Forskere og gæsteforskere

4.405 kr. (590,48 euro)

Forlængelse af forskere og gæsteforskere

4.405 kr. (590,48 euro)

Start-up Denmark

1.890 kr.(253,35 euro)

Forlængelse af Start-up Denmark

1.890 kr.(253,35 euro)

Etableringskort for studerende med dansk eksamen

1.890 kr.(253,35 euro)

Au pair og praktikanter

4.175 kr. (559,65 euro)

Forlængelse af au pair og praktikanter

4.175 kr. (559,65 euro)

Medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

1.615 kr. (216,49 euro)

Forlængelse af medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

1.615 kr. (216,49 euro)

Working Holiday - Argentina, Australien, Canada, Chile, New Zealand eller Sydkorea

1.890 kr.(253,35 euro)

Sagstype Gebyr

Familiesammenføring

10.330 kr. (1.384,72 euro)

Forlængelse af familiesammenføring

2.920 kr. (391,42 euro)

Religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

10.965 kr. (1.469,84 euro)

Forlængelse af religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

10.965 kr. (1.469,84 euro)

Pensionister fra internationale organisationer og medfølgende familie til pensionister

3.520 kr. (471,85 euro)

Forlængelse af pensionister fra internationale organisationer og medfølgende familie til pensionister

1.655 kr. (221,85 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

4.820 kr. (646,11 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af asyl

4.820 kr. (646,11 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af erhverv og studie

6.745 kr. (904,16 euro)

Permanent opholdstilladelse som religiøs forkynder og medfølgende familie til religiøs forkynder

4.820 kr. (646,11 euro)

Sagstype Gebyr

Klagesager (alle sagstyper)

905 kr. (121,31 euro)

Genoptagelsessager (alle sagstyper)

905 kr. (121,31 euro)

Administrationsgebyr, der fratrækkes ved tilbagebetaling

905 kr. (121,31 euro)