Her kan du se den fulde liste over sagskategorier med gebyr og gebyrets størrelse (2019-niveau). Listen er opdelt efter ansvarlig myndighed (SIRI, Udlændingestyrelsen og øvrige):

 

Sagstype Gebyr

Positivlisten og beløbsordningen

3.025 kr. (405 euro)

Forlængelse af positivlisten og beløbsordningen

3.025 kr. (405 euro)

Fast-track

3.025 kr. (405 euro)

Forlængelse af fast-track

3.025 kr. (405 euro)

Certificering af virksomhed

3.025 kr. (405 euro)

Forlængelse af certificering af virksomhed

3.025 kr. (405 euro)

Forlængelse af greencard

3.025 kr. (405 euro)

Greencard, dispensation fra bortfald

3.025 kr. (405 euro)

Øvrige erhvervsordninger

3.025 kr. (405 euro)

Forlængelse af øvrige erhvervsordninger (herunder selvstændigt erhverv meddelt før 1/1 2015)

3.025 kr. (405 euro)

ESS-ordningen

3.025 kr. (405 euro)

Forlængelse af ESS-ordningen

3.025 kr. (405 euro)

Studiesager

1.900 kr.(255 euro)

Forlængelse af studiesager

1.900 kr.(255 euro)

Ph.d.

1.900 kr.(255 euro)

Forlængelse af ph.d.

1.900 kr.(255 euro)

Forskere og gæsteforskere

3.025 kr. (405 euro)

Forlængelse af forskere og gæsteforskere

3.025 kr. (405 euro)

Start-up Denmark

1.900 kr.(255 euro)

Forlængelse af Start-up Denmark

1.900 kr.(255 euro)

Etableringskort for studerende med dansk eksamen

1.900 kr.(255 euro)

Au pair og praktikanter

2.940 kr. (394 euro)

Forlængelse af au pair og praktikanter

2.940 kr. (394 euro)

Medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

1.515 kr. (203 euro)

Forlængelse af medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

1.515 kr. (203 euro)

Sagstype Gebyr
Klagesager (alle sagstyper)

860 kr. (115 euro)

Genoptagelsessager (alle sagstyper)

860 kr. (115 euro)

Administrationsgebyr, der fratrækkes ved tilbagebetaling

860 kr. (115 euro)

Sagstype Gebyr
Familiesammenføring

6.380 kr. (855 euro)

Forlængelse af familiesammenføring

2.460 kr. (330 euro)

Religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

3.040 kr. (408 euro)

Forlængelse af religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

3.040 kr. (408 euro)

Pensionister fra internationale organisationer og medfølgende familie til pensionister

2.770 kr. (371 euro)

Forlængelse af pensionister fra internationale organisationer og medfølgende familie til pensionister

2.460 kr. (330 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af 
familiesammenføring

4.930 kr. (661 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af asyl

4.930 kr. (661 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af erhverv og studie

6.960 kr. (933 euro)

Permanent opholdstilladelse som religiøs forkynder og medfølgende familie til religiøs forkynder

4.930 kr. (661 euro)