Her kan du se den fulde liste over sagskategorier med gebyr og gebyrets størrelse. Listen er opdelt efter ansvarlig myndighed (SIRI, Udlændingestyrelsen og øvrige):

 

Sagstype Gebyr

Positivlisterne og beløbsordningerne

4.670 kr. (626,01 euro)

Forlængelse af positivlisterne og beløbsordningerne

4.670 kr. (626,01 euro)

Fast-track

4.670 kr. (626,01 euro)

Forlængelse af fast-track

4.670 kr. (626,01 euro)

Certificering af virksomhed

4.670 kr. (626,01 euro)

Forlængelse af certificering af virksomhed

4.670 kr. (626,01 euro)

Forlængelse af greencard

4.670 kr. (626,01 euro)

Greencard, dispensation fra bortfald

4.670 kr. (626,01 euro)

Øvrige erhvervsordninger

4.670 kr. (626,01 euro)

Forlængelse af øvrige erhvervsordninger (herunder selvstændigt erhverv meddelt før 1/1 2015)

4.670 kr. (626,01 euro)

ESS-ordningen

4.670 kr. (626,01 euro)

Forlængelse af ESS-ordningen

4.670 kr. (626,01 euro)

Studiesager

2.115 kr.(283,51 euro)

Forlængelse af studiesager

2.115 kr.(283,51 euro)

Ph.d.

2.115 kr.(283,51 euro)

Forlængelse af ph.d.

2.115 kr.(283,51 euro)

Forskere og gæsteforskere

4.670 kr. (626,01 euro)

Forlængelse af forskere og gæsteforskere

4.670 kr. (626,01 euro)

Start-up Denmark

2.115 kr.(283,51 euro)

Forlængelse af Start-up Denmark

2.115 kr.(283,51 euro)

Forlængelse af etableringskort

2.115 kr.(283,51 euro)

Au pair og praktikanter

4.320 kr. (579,09 euro)

Forlængelse af au pair og praktikanter

4.320 kr. (579,09 euro)

Medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

2.635 kr. (253,22 euro)

Forlængelse af medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere, forskere, greencard og studerende

2.635 kr. (253,22 euro)

Working Holiday - Argentina, Australien, Canada, Chile, New Zealand eller Sydkorea

2.115 kr.(283,51 euro)

Sagstype Gebyr

Familiesammenføring

9.750 kr. (1.306,97 euro)

Forlængelse af familiesammenføring

3.230 kr. (432,98 euro)

Religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

12.595 kr. (1.688,34 euro)

Forlængelse af religiøse forkyndere og medfølgende familie til religiøse forkyndere

12.595 kr. (1.688,34 euro)

Pensionister fra internationale organisationer og medfølgende familie til pensionister

3.400 kr. (455,76 euro)

Forlængelse af pensionister fra internationale organisationer og medfølgende familie til pensionister

1.575 kr. (211,13 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring

4.835 kr. (648,12 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af asyl

4.835 kr. (648,12 euro)

Permanent opholdstilladelse på baggrund af erhverv og studie

7.355 kr. (985,92 euro)

Permanent opholdstilladelse som religiøs forkynder og medfølgende familie til religiøs forkynder

4.835 kr. (648,12 euro)

Adoption via dansk adoptionsformidlende organisation

1.595 kr. (213,81 euro)

Forlængelse ved adoption via dansk adoptionsformidlende organisation

1.600 kr. (214,48 euro)

Sagstype Gebyr

Klagesager (alle sagstyper)

930 kr. (124,66 euro)

Genoptagelsessager (alle sagstyper)

930 kr. (124,66 euro)

Administrationsgebyr, der fratrækkes ved tilbagebetaling

930 kr. (124,66 euro)