Som studerende i Danmark på en videregående eller ph.d.-uddannelse har du fået en begrænset arbejdstilladelse i tillæg til din opholdstilladelse.

 Arbejdstilladelsen giver dig ret til at arbejde 90 timer om måneden. På opholdskort udstedt før 1. juli 2024, vil det fremgå, at du som studerende har ret til at arbejde 20 timer om ugen. Fra og med den 1. juli 2024 vil du dog have ret til at arbejde 90 timer om måneden.

Din tilladelse som studerende i Danmark kan blive inddraget, hvis du arbejder ulovligt. Du arbejder ulovligt, hvis du arbejder flere timer end de tilladte 90 timer om måneden eller hvis du arbejder uden tilladelse.  

Ved mindre overtrædelse, fx hvis du kun har arbejdet få timer for meget eller arbejdet for meget i en kort periode, vil din tilladelse ikke blive inddraget, men du vil få et varsel. Et varsel gælder i 2 år fra datoen for SIRIs afgørelse. Samtidigt risikerer du at få en bøde for ulovligt arbejde.

Hvis du i varselsperioden arbejder ulovligt igen, kan SIRI inddrage din tilladelse og du skal rejse ud af Danmark. 

Hvis du arbejder for meget i en betydelig omfang, vil du ikke få et varsel, men SIRI kan inddrage din tilladelse med det samme, og du skal rejse ud af Danmark. Du risikerer også at få en bøde for ulovligt arbejde i dette tilfælde.