Når en dansk virksomhed har købt et højteknologisk produkt af en udenlandsk virksomhed, kan du være omfattet af montørreglen, hvis du skal arbejde som montør, konsulent eller instruktør i Danmark.

For at være fritaget for kravet om opholds- og arbejdstilladelse må dit samlede ophold i Danmark ikke overstige 90 dage. Ved ophold ud over 90 dage, skal du ansøge om opholds- og arbejdstilladelse, inden du begynder at arbejde.

Montørreglen finder anvendelse, indtil det tekniske anlæg, softwaren eller lignende er implementeret og klar til brug – herunder den medfølgende og nødvendige instruktion. Den finder ikke anvendelse ved efterfølgende løbende serviceeftersyn (heller ikke selvom der er indgået en serviceaftale), justeringer, vedligeholdelse eller opgradering af systemet.

Bemærk, at montører kun kan gives opholds- og arbejdstilladelse, hvis de opfylder en af udlændingelovens ordninger for opholdstilladelse til beskæftigelse, fx beløbsordningen eller positivlisten.

Det er dit eget ansvar at få en opholds- og arbejdstilladelse, hvis reglerne kræver det. 

Hvis du eller din arbejdsgiver er i tvivl, kan I bede SIRI om en vejledende udtalelse i forhold til, om du er omfattet af montørreglen. Du kan kontakte os via vores kontaktformular

For at besvare henvendelsen, vil det være en fordel hvis henvendelsen indeholder oplysning om:

 • navnet på den udenlandske virksomhed, der har leveret eller solgt produktet til den danske virksomhed,
 • der er indgået en kontrakt mellem de to virksomheder,
 • den udenlandske virksomhed er en underleverandør, og, hvis den er, begrundelse for det, 
 • hvilket produkt eller hvilken ydelse, der er tale om,
 • hvor mange og hvem, der skal til Danmark for at montere og installere produktet,  
 • hvilken uddannelsesbaggrund og særlige kvalifikationer, de pågældende personer har, og
 • hvor lang tid det tager at udføre arbejdet.

Hvis I ønsker, at SIRI skriftligt skal tage stilling til, om et arbejdsforhold er omfattet af montørreglen - og dermed af fritagelsesreglerne - vil det kræve, at vi modtager den relevante dokumentation, herunder kopier af indgåede aftaler, jobbeskrivelser m.v. 

Læs mere om fritagelse fra kravet om arbejdstilladelse her.

Du skal have til opgave at: 

 • montere,
 • installere,
 • efterse eller
 • reparere

brugen af maskiner, udstyr, edb-programmer eller lignende, dvs. tekniske anlæg - eller du skal informere om brugen af dem.

Der kan fx være tale om højteknologiske maskiner, som skal opsættes af en udenlandsk virksomheds personale, der er uddannet til at opsætte disse korrekt.

Krav til dig:

 • Du skal være ansat i eller have tilknytning til den virksomhed, som leverer det importerede produkt, og
 • du skal normalt være aflønnet af samme virksomhed. 

Hvis du er ansat i et andet firma, skal den virksomhed, som leverer produktet, have indgået en aftale med det pågældende firma om, at det skal udføre monteringen.

Selvom et udenlandsk firma stiller garanti for et produkt under betingelse af, at det er virksomhedens egne medarbejdere, der monterer eller installerer produktet i Danmark, betyder det ikke, at de pågældende medarbejdere automatisk er omfattet af montørreglen. De ovennævnte betingelser skal stadig være opfyldt.

Montørreglen finder anvendelse, indtil det tekniske anlæg, softwaren eller lignende er implementeret og klar til brug – herunder den medfølgende og nødvendige instruktion. Den finder ikke anvendelse ved efterfølgende løbende serviceeftersyn (heller ikke selvom der er indgået en serviceaftale), justeringer, vedligeholdelse eller opgradering af systemet. 

Hvad er ikke omfattet?

 • Almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde er ikke omfattet af reglen. Det betyder, at du skal have en opholds- og arbejdstilladelse, hvis du fx skal opsætte huse, der helt eller delvis er fabrikeret i udlandet.
 • Afmontering,  som oftest i forbindelse med nedtagning af brugt dansk teknologi/maskiner, er ikke omfattet af reglen. Arbejde af denne art kræver derfor, at du har en opholds- og arbejdstilladelse.

En virksomhed i Danmark har købt et produkt af en udenlandsk virksomhed. Der kan være tale om et højteknologisk anlæg, et it-program el. lign. Anlægget eller it-programmet kan være så specielt, at det er afgørende, at det er en af den udenlandske virksomheds medarbejdere, der forestår opsætningen eller implementeringen af anlægget/it-programmet.

Hvis opgaven er estimeret til mindre end 90 dage, skal der ikke ansøges om en opholds- og arbejdstilladelse, da aktiviteten kan udføres på et visum.

Men hvis man ved, at udførelsen af opgaven vil tage mere end 90 dage, skal ansøgeren have opholds- og arbejdstilladelse, inden arbejdet påbegyndes

Hvad er ikke omfattet?

 • Almindeligt bygge-, anlægs- og håndværksarbejde er ikke omfattet af reglen. Det betyder, at du skal have en opholds- og arbejdstilladelse, hvis du fx skal opsætte huse, der helt eller delvis er fabrikeret i udlandet.
 • Afmontering,  som oftest i forbindelse med nedtagning af brugt dansk teknologi/maskiner, er ikke omfattet af reglen. Arbejde af denne art kræver derfor, at du har en opholds- og arbejdstilladelse.