Sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår betyder, at din løn, dine ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. ikke må være ringere end det normale på det fagområde, hvor du skal arbejde.

Når du ansøger, skal du vedlægge en kopi af din ansættelseskontrakt eller dit konkrete jobtilbud, der indeholder alle ansættelsens vilkår.

Er din ansættelse omfattet af en kollektiv overenskomst, eller er din arbejdsgiver omfattet af en kollektiv overenskomst gennem medlemskab af en arbejdsgiverforening, vil SIRI normalt vurdere, at de tilbudte ansættelsesvilkår er sædvanlige.

Er du tilbudt ansættelse inden for et fagområde, der normalt er overenskomstdækket, kan SIRI henvise til den relevante overenskomst som retningsgivende.

Hvis SIRI er i tvivl, om løn- og ansættelsesvilkårene er sædvanlige, kan vi bede et af de regionale arbejdsmarkedsråd, om at vurdere forholdene.

Hvis et arbejdsmarkedsråd oplyser, at de finder, at vilkårene i din kontrakt ikke er sædvanlige, vil vi bede om dine bemærkninger, før vi træffer afgørelse i din sag.

På de fleste erhvervsordninger skal du tilbydes fuldtidsbeskæftigelse (som udgangspunkt 37-40 timer om ugen).

For visse ordninger er der særlige forhold vedrørende arbejdstid, der gør sig gældende. Læs mere på følgende links:

Den ugentlige arbejdstid skal derudover være sædvanlig efter danske forhold, det vil sige sædvanlig for stillingen og branchen.

Eventuelle ordninger for overarbejde skal også fremgå af ansættelseskontrakten, herunder om overarbejde afspadseres eller udbetales særskilt. Vilkårene for og omfanget af overarbejde skal derudover være sædvanligt efter danske forhold.

EUs arbejdstidsdirektiv fastsætter, at man over en periode på 4 måneder højst må have en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 48 timer.

Ferieloven indeholder bestemmelser, der sikrer din ret til årlig ferie og feriebetaling, herunder at du har ret til 5 ugers ferie om året, enten med løn eller feriegodtgørelse.

Ferievilkårene i din ansættelseskontrakt skal derfor som udgangspunkt henvise til eller være i overensstemmelse med ferieloven for at være sædvanlige efter danske forhold.

Læs mere om ferieloven (åbner i et nyt vindue).

Er du tilbudt arbejde som funktionær, bør opsigelsesvarslerne i din kontrakt følge funktionærloven.

Er du tilbudt arbejde inden for et fagområde, hvor der er en retningsgivende overenskomst, bør dine opsigelsesvarsler følge den relevante overenskomst. Hvis opsigelsesvarslerne i stedet følger funktionærloven, vil SIRI også normalt vurdere dem sædvanlige.

Læs mere om funktionærloven (åbner i et nyt vindue).