Under dit ophold i Danmark efter EU-reglerne skal du som udgangspunkt kunne forsørge dig selv og eventuelt din familie.

Afhængigt af dit opholdsgrundlag, kan det have betydning for din opholdsret, hvis du modtager kontanthjælpslignende ydelser fx ydelser efter lov om aktiv socialpolitik.

I givet fald kan din opholdsret være ophørt - og du og dine eventuelt medfølgende familiemedlemmer kan miste retten til at være i Danmark.

Er du arbejdstager i Danmark, vil modtagelse af ovennævnte ydelser som udgangspunkt ikke i sig selv medføre ophør af din opholdsret i Danmark. Hvis du i en periode ikke har været i arbejde i Danmark, kan du dog miste din status som arbejdstager efter EU-reglerne. Hvis du har mistet din arbejdstagerstatus og modtager sociale ydelser, kan det have betydning for din opholdsret. 

Det vil altid være en konkret vurdering, om modtagelsen af sociale ydelser har betydning for din opholdsret. 

Hvis du modtager dagpenge eller SU i Danmark, vil det ikke have indflydelse på din opholdsret. Ligeledes hvis du har permanent opholdsret i Danmark vil modtagelsen af sociale ydelser ikke have betydning for din opholdsret i Danmark.

SIRI kan ikke på forhånd vurdere, om modtagelse af en social ydelse vil have indflydelse på din opholdsret. Ved henvendelser vil vi altid henvise til ovenstående generelle vejledning.