Den person som du giver fuldmagt i din sag, bliver din partsrepræsentant.

Partsrepræsentanten overtager samtlige af dine rettigheder og pligter i sagen, hvilket bl.a. betyder, at partsrepræsentanten kan indgive og frafalde din ansøgning. Vi kan dog kræve, at du medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse, fx når du skal have optaget biometri.

Alle breve vil som altovervejende hovedregel kun blive sendt til partsrepræsentanten.

Du kan til enhver tid tilbagekalde fuldmagten.

Åbn blanketten for fuldmagt

Mange af de oplysninger, vi har, er fortrolige. De må ikke udleveres til personer, der ikke har noget med sagen at gøre. Det vil sige, at vi har tavshedspligt.

Ringer du til os som værtsfamilie, arbejdsgiver, uddannelsesinstitution eller praktiksted, kan vi stille et kontrolspørgsmål for at sikre, at du må få oplysningerne.

Det kræver en fuldmagt fra au pairen, arbejdstageren, den studerende eller praktikanten, før vi kan give dig oplysninger i sagen. I visse situationer kan vi dog give dig oplysninger, fx hvis vi har anmodet dig om oplysninger i sagen.

Hvis du ringer til SIRI sammen med ansøger, vil det være muligt for ansøger at give mundtlig fuldmagt.

Læs mere om, hvad du kan forvente, når du ringer til SIRI