Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, kan du normalt indgive og få behandlet en ansøgning om opholdstilladelse.

Du opholder dig lovligt i Danmark, hvis du: 

  • har et gyldigt visum,
  • er fritaget for krav om visum,
  • allerede har en anden gyldig opholdstilladelse, eller
  • opholder dig i Danmark i efter EU-reglerne.

Du kan læse mere om visumreglerne og reglerne for visumfritagne her.

 

Hvis du allerede på lovlig vis er indrejst og har indgivet en ansøgning i Danmark, kan du have processuelt ophold. Det betyder, at du må blive i Danmark, mens vi behandler din ansøgning om opholdstilladelse - også selv om det lovlige grundlag for din indrejse ikke længere er til stede, fx hvis dit visum er udløbet.

Du kan læse mere om processuelt ophold her

Du kan indgive og få behandlet en ansøgning om arbejdstilladelse efter en af erhvervsordningerne, eksempelvis beløbsordningen eller fast-track, hvis du har processuelt ophold.

Du kan ikke indgive og få behandlet en ansøgning om opholdstilladelse til studie, au pair, som praktikant, volontør, working holiday-ophold eller som medfølgende familiemedlem, hvis du har processuelt ophold.

Hvis du er asylansøger og ikke har fået endeligt afslag på asyl, kan du indgive og få behandlet en ansøgning, hvis du ansøger om opholdstilladelse på beløbsordningen eller positivlisten. 

Du kan som udgangspunkt ikke indgive og få behandlet en ansøgning om opholdstilladelse, hvis du har en udrejsefrist.

Hvis du trods dette indgiver en ansøgning, vil vi afvise at behandle den. Det vil sige, at vi ikke forholder os til, om du opfylder betingelserne for en opholdstilladelse eller ej.