Kontrakten eller jobtilbuddet skal som minimum indeholde oplysninger om følgende:

 • Arbejdsgiver (navn, adresse og CVR-nummer)
 • Arbejdstagers navn
 • Arbejdssted (navn og adresse)
 • Ansættelsesstart
 • Evt. dato for udløb af ansættelsen, hvis det er en tidsbegrænset ansættelse
 • Titel/stilling
 • Opgaver/ansvarsområde
 • Arbejdstid
 • Løn
 • Vilkår ved:
 • Overarbejde – herunder eventuelt omfang, og om dette afspadseres eller honoreres særskilt
 • Ferie
 • Opsigelse

 

Husk, at ansættelseskontrakten eller jobtilbuddet skal være dateret.

Ansættelseskontrakten eller jobtilbuddet og eventuelle tillæg skal også være underskrevet af både dig og din arbejdsgiver.