Spørgsmål og svar

Når Udlændingestyrelsen har modtaget din ansøgning om permanent opholdstilladelse, gennemgås ansøgningen og de oplysninger, der er i sagen. Udlændingestyrelsen beslutter, om ansøgningen kan behandles, eller om den skal afvises.

En ansøgning om permanent opholdstilladelse kan blive afvist, hvis ansøgningen er mangelfuldt oplyst, det vil sige ikke er vedlagt de dokumenter, eller ikke indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, om du vil kunne få en permanent opholdstilladelse. 

Det fremgår klart af ansøgningsløsningen og ansøgningsskemaet, hvad du skal oplyse og vedlægge af dokumentation i forbindelse med ansøgningen. Hvis din ansøgning om permanent opholdstilladelse bliver afvist, vil Udlændingestyrelsen tage stilling til, om du kan få forlænget din tidsbegrænsede opholdstilladelse.

Ansøgningen kan også afvises, hvis den ikke er indgivet ved brug af den obligatoriske digitale selvbetjeningsløsning TU1-4 online eller det obligatoriske papirbaserede ansøgningsskema TU4. Læs mere om obligatorisk selvbetjening

Hvis ansøgningen bliver afvist, betyder det, at Udlændingestyrelsen ikke vil behandle ansøgningen, og du må søge på ny.

Når Udlændingestyrelsen modtager ansøgningen, sender vi et brev til dig, der er ansøger, hvor vi kvitterer for modtagelse af ansøgningen. Brevet vil også indeholde generelle oplysninger om bl.a. den forventede maksimale sagsbehandlingstid og retten til ophold under sagens behandling. Hvis sagen kan afgøres inden for 30 dage, vil du dog ikke modtage et kvitteringsbrev.

Hvis ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger, er underskrevet og er vedlagt den nødvendige dokumentation, vil du ofte først høre fra os igen, når vi har afgjort sagen.

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne afgøre sagen, vil vi kontakte dig. 

Hvis den forventede maksimale sagsbehandlingstid overskrides, fx fordi vi har brug for yderligere oplysninger i sagen, vil du inden fristens udløb modtage et orienteringsbrev, hvoraf en ny forventet sagsbehandlingstid vil fremgå.

Udlændingestyrelsen har fastsat maksimale sagsbehandlingstider på sager om permanent ophold. Sagsbehandlingstiden er den tid, du normalt må forvente, at der maksimalt vil gå, før du modtager en afgørelse i din sag.

Den forventede maksimale sagsbehandlingstid for ansøgninger om permanent opholdstilladelse er:

10 måneder

Læs mere om Udlændingestyrelsens sagsbehandlingstider

Så længe din ansøgning er under behandling, har du pligt til at give Udlændingestyrelsen de oplysninger, som er nødvendige for, at vi kan træffe en afgørelse i din sag. 

Det betyder, at du har pligt til at informere os, hvis du fx skifter job, bliver arbejdsløs, som ægtefællesammenført bliver skilt mv., mens vi behandler din ansøgning om permanent opholdstilladelse.

Du kan indsende oplysningerne til os, via vores kontaktformular

Når du ansøgt om permanent opholdstilladelse, og du har opholdstilladelse på baggrund af arbejde eller studier, eller du er medfølgende familiemedlem til en arbejdstager eller studerende, vil Udlændingestyrelsen som led i sagsbehandlingen høre SIRI om betingelserne for din nuværende tidsbegrænsede opholdstilladelse fortsat er opfyldt.

Hvis der er mindre end 3 måneder til, at din nuværende tidsbegrænsede opholdstilladelse udløber, vil SIRI tage stilling til, om din tidsbegrænsede opholdstilladelse kan forlænges i forbindelse med høringen fra Udlændingestyrelsen. SIRI vil kontakte dig, hvis de har brug for oplysninger fra dig i den forbindelse.

Hvis der er mere end 3 måneder til, at din nuværende tidsbegrænsede opholdstilladelse udløber, vil SIRI tage stilling til, om betingelserne for opholdstilladelsen fortsat er opfyldt, og svare Udlændingestyrelsen. SIRI vil ikke forlænge din opholdstilladelse, da det ikke er nødvendigt for behandlingen af din ansøgning om permanent opholdstilladelse i Udlændingestyrelsen.