Du anses for at have søgt om opholdstilladelse efter særloven den dag, ansøgningen er modtaget i Udlændingestyrelsen. 

Det betyder for digitale ansøgninger, at ansøgningen er indgivet i det øjeblik, du trykker ”Indsend” og ansøgningen således modtages i styrelsen. Du vil i den forbindelse modtage en kvittering på skærmen for, at din ansøgning er indsendt digitalt. Denne kvittering kan du også vælge at få tilsendt på mail.

Hvis du har indgivet din ansøgning på et papirskema og afleveret den i Udlændingestyrelsens Borgerservice, hvor du også fik optaget biometri, er det dagen, hvor du afleverede ansøgningen i Borgerservice, der er ansøgningstidspunktet. Du vil også modtage en kvittering for indgivelse af ansøgningen i Borgerservice.

Hvis du har afleveret papirskemaet på en dansk repræsentation i udlandet, er det dette tidspunkt, der er ansøgningstidspunktet. 

 

Udlændingestyrelsen har fastsat et mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 35 dage.

Der er tale om et gennemsnit, så nogle sager vil blive afgjort hurtigere, og andre sager vil tage længere tid. En sagsbehandlingstid over 35 dage vil ofte skyldes, at vi mangler nogle oplysninger, før vi kan træffe afgørelse i sagen. Hvis vi mangler oplysninger i din sag, kontakter vi dig enten telefonisk eller på skrift.

Vi vil give dig besked, så snart vi har truffet en afgørelse i din sag.

Mens din ansøgning om opholdstilladelse efter særloven bliver behandlet, vil du have mulighed for at blive indkvarteret på et asylcenter. Det er dog ikke et krav. Du kan også bo privat, hos familie eller venner.

Fra den 22. april 2022 har du ret til at arbejde i Danmark, når du har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven og du har fået optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri) i Udlændingestyrelsens Borgerservice.

Retten til arbejde gælder dog ikke, hvis du åbenbart ikke kan få opholdstilladelse efter særlovens §§ 1 eller 2. Er du ukrainsk statsborger, og har du søgt om opholdstilladelse efter særloven og fået optaget biometri, har du ret til at arbejde i Danmark. Læs mere om betingelserne for at få opholdstilladelse 

Retten til at arbejde gælder uanset, hvornår du har ansøgt og har fået optaget biometri. Hvis din biometri er optaget den 22. april 2022 eller senere, er der i det kvitteringsbrev, du får udleveret i Borgerservice vejledt om reglerne om retten til at arbejde under sagens behandling. Hvis du har fået optaget biometri før den 22. april 2022, står der i dit kvitteringsbrev, at du ikke har ret til at arbejde, før du har fået en tilladelse. Du er alligevel omfattet af den nye regel om ret til at arbejde under sagens behandling.

Udlændingestyrelsen udleverer kvitteringsbreve til alle, der får optaget biometri, og Udlændingestyrelsen kan ikke vurdere, om du vil kunne få opholdstilladelse efter særloven, før vi træffer afgørelse i sagen. Hvis du eller din arbejdsgiver er i tvivl om, hvorvidt du åbenbart ikke er omfattet af særlovens §§ 1 eller 2, bør du vente med at arbejde, til du har fået en afgørelse.

Hvis du får tilbudt et arbejde, mens din sag behandles, skal du sende Udlændingestyrelsen en kopi af din ansættelseskontrakt, da det kan have betydning for, hvor i Danmark du kommer til at bo, hvis du får en opholdstilladelse.

Hvis du ønsker at starte med at arbejde, inden du har fået en opholdstilladelse, skal du kontakte Skattestyrelsen for at få et skattekort. Du kan læse mere på skat.dk/ukraine 

Når du har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven, har du adgang til en række sundhedsmæssige ydelser, mens din ansøgning bliver behandlet. Du skal kunne bevise, at du har søgt om opholdstilladelse efter særloven for at få sundhedsbehandling. Det kan du gøre ved at vise den kvittering, som du fik, da du søgte om opholdstilladelse, eller da du fik optaget biometri.

Læs mere på Sundhedsministeriets hjemmeside 

 

Hvis du fortsat har en anden gyldig opholdstilladelse i Danmark, eller hvis det visumfri ophold eller visum, du rejste ind i landet på fortsat ikke er udløbet, kan du frit rejse ind og ud af Danmark, og også til Ukraine.

Hvis du ikke har et andet opholdsgrundlag i Danmark, end det ophold, som din igangværende sag om opholdstilladelse efter særloven giver dig, skal du have en tilbagerejsetilladelse, for at kunne komme ind i Danmark igen, efter at være rejst ud af landet.

Læs mere om, hvordan du får en tilbagerejsetilladelse

Vær opmærksom på, at hvis vi i forbindelse med vurderingen af din ansøgning efter særloven mangler oplysninger, så vil vi som udgangspunkt tage telefonisk kontakt til dig. Hvis vi ikke kan få fat i dig, eller du ikke har mulighed for at sende de manglende oplysninger til os – fx fordi du er udrejst under sagsbehandlingen – så vil vi ikke kunne afgøre sagen og den vil herefter afvente, at vi kan foretage vurderingen af om betingelserne for opholdstilladelse er opfyldt.

Hvis du har brug for at sende yderligere oplysninger eller dokumentation til Udlændingestyrelsen, efter du har indgivet din ansøgning, kan du bruge vores kontaktformular.

Du skal vælge emnet ’Fordreven fra Ukraine’, når du bruger kontaktformularen.

Gå til Udlændingestyrelsens kontaktformular

Hvis du har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven i Danmark, men alligevel ikke ønsker, at Udlændingestyrelsen skal behandle din sag, skal du sende en frafaldserklæring til os.

Hvis du udfylder og indsender frafaldserklæringen, vil det betyde, at din ansøgning bliver annulleret, og du vil ikke modtage en afgørelse i sagen.

Hent frafaldserklæringen, som skal udfyldes

Når du har udfyldt erklæringen, kan du sende den til os via vores kontaktformular. Vælg emnet ’Fordreven fra Ukraine’.

Gå til Udlændingestyrelsens kontaktformular