Når du har indgivet ansøgningen på en dansk repræsentation, online eller på anden måde, vil SIRI modtage den og begynde at behandle den.

Her følger nogle oplysninger og gode råd, som du kan have brug for, mens du venter på svar:

Har du indgivet din ansøgning personligt på en dansk repræsentation eller et ansøgningscenter i udlandet eller i en af SIRIs afdelinger, blev din biometri (fingeraftryk, foto og underskrift) optaget samtidigt med, at du indgav din ansøgning. 

Har du i stedet sendt ansøgningen direkte til SIRI eller indgivet den online, skal du have optaget biometri senest 14 dage efter, du indgav din ansøgning.

Har en fuldmagtshaver indgivet ansøgningen for dig, skal du på samme måde have optaget biometri senest 14 dage efter, at din ansøgning er indgivet.

I nogle lande har Danmark ikke er en dansk repræsentation eller en aftale med at ansøgningscenter. I disse tilfælde kan du blive henvist til en norsk repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med.

Hvis du har indgivet din ansøgning på en norsk repræsentation, har du samtidig afleveret 2 pasfotos. Hvis du har ansøgt online, skal du indlevere 2 pasfotos til den norske repræsentation senest 14 dage efter, du har indgivet ansøgningen. Hvis du senere får en opholdstilladelse på baggrund af din ansøgning, skal du have optaget biometri inden for en bestemt frist efter indrejsen i Danmark.

Se hvor du kan få optaget biometri på repræsentationer og ansøgningscentre på Udenrigsministeriets hjemmeside

Læs mere om biometri her

Hvis du ikke får optaget biometri inden 14 dage, kan din ansøgning blive afvist. Det betyder, at SIRI slet ikke behandler ansøgningen.

Hvis du ikke kan afgive biometri inden for fristen, fordi du ikke kan få en tid på den danske repræsentation inden de 14 dage, kan du orientere os via vores kontaktformular om, hvornår du har fået tid til biometri. Så undgår du at din ansøgning bliver afvist.

Du finder kontaktformularen her

Hvis du har vedlagt al relevant dokumentation ved indgivelsen af din ansøgning, kan du forvente at få svar på din ansøgning i løbet af 3 måneder.

SIRI har på de fleste sagsområder fastsat servicemål for, hvor lang tid, det tager at behandle en ansøgning.

Læs mere om servicemål og sagsbehandlingstider her.

Hvis SIRI er nødt til at bede dig om flere oplysninger, kan du forvente at få svar 3 måneder efter, at vi har modtaget alle de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan afgøre din sag.

Mange ønsker at få en særlig hurtig behandling af deres ansøgning.

SIRI behandler ansøgninger i den rækkefølge, de kommer ind. Det er derfor ikke muligt at komme foran i køen.

Du vil få besked, hvis der mangler oplysninger i din sag eller når din ansøgning er færdigbehandlet.

Hvis du allerede er i Danmark og har NemID, kan du følge din sag på Min side.

Hvis du er i hjemlandet eller ikke har NemID, kan du kontakte vores callcenter

Hvis du ikke har indgivet online, kan der gå noget tid fra du indgiver ansøgningen, til den fremgår af vores system.

Vores telefoniske vejledning er et supplement til den vejledning du finder her på nyidanmark.dk.

Her kan du se, hvad du kan forvente når du ringer til os.

Hvis du er udenfor Danmark, når du indgiver ansøgningen, skal du som udgangspunkt have fået tilladelsen, før du rejser ind i landet.

Hvis du ønsker at indrejse før SIRI har færdigbehandlet ansøgningen, kan du kun gøre det, hvis du:

  • er statsborger i et land, der giver dig mulighed for visumfri indrejse i Danmark,
  • er fra et visumpligtigt land, men du har allerede et gyldigt visum til Danmark eller et andet Schengenland, eller
  • har opholdstilladelse i et af de andre Schengenlande.

Du skal under alle omstændigheder overholde de gældende regler for visum eller visumfrihed. Er du fx indrejst visumfrit eller med et visum, og udløber perioden, hvor du kan opholde dig lovligt i Danmark før SIRI træffer afgørelse i din sag, skal du rejse ud og afvente afgørelsen i udlandet.

Du kan læse mere om visum og visumfrihed her.

Har du indgivet en ansøgning om opholdstilladelse, vil du som regel ikke kunne få et visum i den periode, vi behandler din ansøgning.

Hvis du behøver et visum for at rejse til Danmark, skal du vente med at indrejse til du har fået din tilladelse. Du vil få et indrejsevisum sammen med din tilladelse.

Uanset hvor du opholder dig, efter du har indgivet din ansøgning, er det vigtigt, at SIRI har de korrekte oplysninger om din adresse og telefonnr., så vi altid kan kontakte dig vedrørende din ansøgning.

Hvis du opholder dig lovligt i Danmark, må du flytte ind hos værtsfamilien før du har fået tilladelse.

Du skal dog være opmærksom på, at du kun må bo hos familien som gæst og ikke må deltage i de huslige pligter.

Du skal også være indstillet på at afbryde dit ophold og rejse hjem, hvis du får afslag på din ansøgning.

Hvis du har nye oplysninger til din sag, kan du sende disse til SIRI enten pr. mail eller med almindelig post.

Hvis du fx får fornyet dit pas under vores sagsbehandling, skal du indsende en kopi af alle sider af det nye pas, inklusive forsiden

Hvis du flytter fra den adresse, som du har angivet i din ansøgning, skal du informere SIRI om dette hurtigst muligt, så vi kan kontakte dig, når vi har truffet afgørelse, eller hvis vi mangler oplysninger i din sag.

Hvis du har indgivet din ansøgning i Danmark, mens du opholdt dig her lovligt (fx som visumfri), må du gerne blive i Danmark og vente på svar, også selvom din periode som visumfri udløber, inden du får svar på din ansøgning. Det må du, fordi du får ret til det som kaldes processuelt ophold.

Du kan læse mere om processuelt ophold her.

Hvis du udrejser efter at have ansøgt i Danmark, vil indgivelsen i Danmark ikke give dig ret til at indrejse igen inden afgørelsen. Hvis du ikke har andet grundlag for indrejse (fx visum eller visumfrihed), skal du vente på vores svar i udlandet.

Hvis vi har brug for flere oplysninger, vil vi kontakte dig.

Hvis du er i Danmark, vil vi sende dig et brev med almindelig post eller, hvis du er tilmeldt CPR, til din e-Boks. I nogle tilfælde kan vi også ringe til dig.

Hvis du er i udlandet vil vi skrive til dig via den repræsentation, hvor du har indgivet din ansøgning, eller som er tættest på dit opholdssted.

Hvis vi skriver til dig, skal vi benytte sikker post.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI