Hvis du bliver skilt eller dit samliv ophører, opfylder du ikke længere betingelserne for din opholdstilladelse som medfølgende familiemedlem til en udlænding, der arbejder eller studerer i Danmark. Din opholdstilladelse vil blive inddraget medmindre særlige forhold gør sig gældende, og du skal derfor rejse ud af Danmark.

Du har pligt til at informere SIRI, hvis du er i Danmark som medfølgende familiemedlem, og din situation i familien ændrer sig.  

Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit ophold i Danmark efter ophøret af dit ægteskab eller samliv, kan du udrejse efter eget ønske – dog senest i henhold til den udrejsefrist, som står i dit inddragelsesbrev.

Hvis du bliver skilt eller dit samliv ophører, vil din opholdstilladelse blive inddraget, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

Opholdstilladelsen som medfølgende familiemedlem er meddelt med henblik på midlertidigt ophold, og der skal derfor være tale om helt særlige forhold, før vi kan undlade at inddrage din opholdstilladelse. 

Det kan fx være tilfældet, hvis du er meget alvorligt syg.

Før vi inddrager din opholdstilladelse, vil vi altid give dig mulighed for at give os oplysninger om de særlige forhold, som kan have betydning for vores afgørelse. Så vidt muligt skal du også dokumentere de særlige forhold.

Hvis du ønsker at fortsætte dit ophold i Danmark, skal du som udgangspunkt søge om en ny opholdstilladelse på et andet grundlag, f.eks. på baggrund af arbejde eller studier.

Hvis du indgiver en ny ansøgning i Danmark, er det vigtigt,  at du ansøger inden din nuværende tilladelse bliver inddraget. Du kan læse nærmere om lovligt ophold ved indgivelse her.

Hvis du ansøger på nyt grundlag inden din tilladelse som medfølgende familiemedlem bliver inddraget, kan du blive i Danmark, mens vi behandler din nye ansøgning. 

Hvis du ansøger på nyt grundlag, efter din tilladelse som medfølgende familiemedlem er blevet inddraget, skal du ansøge fra udlandet. Hvis du er i Danmark, når du ansøger, vil din ansøgning blive afvist.

Du kan læse mere om opholdstilladelse til arbejde her.

Du kan læse mere om opholdstilladelse til studie her.

Ansvarlig myndighed

Kontakt SIRI