Spørgsmål og svar

Hvis du har opholdstilladelse som flygtning og rejser til dit hjemland eller til det land, hvor du risikerer at blive forfulgt, vil det kunne medføre, at din opholdstilladelse inddrages.

Hvis du ikke har fået permanent opholdstilladelse, vil en rejse til dit hjemland kunne medføre, at opholdstilladelsen inddrages eller nægtes forlænget. Det gælder, uanset hvor lang tid du har haft tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark.

Hvis du har permanent opholdstilladelse og du rejser til dit hjemland, vil din opholdstilladelse kunne inddrages i op til 10 år efter, at du første gang fik opholdstilladelse som flygtning. 

Rejser du frivilligt til dit hjemland, inden der er gået 10 år fra du fik din første opholdstilladelse som flygtning, formoder vi, at du ikke længere risikerer forfølgelse i dit hjemland.

Med dit ’hjemland’ mener vi det land, hvor du risikerer at blive forfulgt.


Når du er flygtning og har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 eller § 8, har vi sat en rejsebegrænsning i dit konventionspas eller fremmedpas. Det betyder, at passet ikke kan bruges til at rejse til dit hjemland.

Hvis du alligevel ønsker at rejse til dit hjemland, kan du søge om at få ophævet rejsebegrænsningen i dit pas.

For at søge om dette skal du bruge ansøgningsskemaet om ophævelse af rejsebegrænsning.  Inde i skemaet er der oplysninger om, hvordan du indgiver det og hvilken dokumentation, du skal vedhæfte.

Hent ansøgningsskemaet

Uanset om du forud for din rejse har søgt om at få ophævet din rejsebegrænsning, vil du blive indkaldt  til en samtale, når du kommer tilbage til Danmark.

Med dit ’hjemland’ mener vi det land, hvor du risikerer at blive forfulgt.

 

Hvis du opgiver din bopæl i Danmark med henblik på at tage permanent ophold i dit hjemland, bortfalder din opholdstilladelse som udgangspunkt.

Du har dog mulighed for at fortryde din beslutning om at flytte. Hvis du fortryder din beslutning inden for 12 måneder, fra udrejsen bortfalder din opholdstilladelse ikke. Kontakt Dansk Flygtningehjælp eller din bopælskommune, hvis du ønsker at repatriere.

Med dit ’hjemland’ mener vi det land, hvor du risikerer at blive forfulgt.