Den 8. november 2022 har Rådet vedtaget afgørelse om fuld suspension af anvendelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Vanuatu om visumfritagelse for kortvarige ophold.

Dette indebærer, at fra og med den 4. februar 2023 kan ingen statsborgere fra Vanuatu indrejse visumfrit i Danmark. 

Alle statsborgere fra Vanuatu er således visumpligtige og skal søge om og have visum til Danmark, hvis de ønsker at indrejse i Danmark fra og med den 4. februar 2023. Læs mere om ansøgning om visum til Danmark

Den fulde suspension af aftalen om visumfrihed for statsborgere fra Vanuatu skyldes, at Vanuatu har ordninger for tildeling af vanuatisk statsborgerskab til investorer, på grundlag af hvilken statsborgere fra andre lande uden forudgående tilknytning til Vanuatu har fået tildelt statsborgerskab i Vanuatu, og langt de fleste ansøgninger er blevet godkendt. Dette rejser tvivl om pålideligheden af den sikkerhedsscreening og screening af ansøgernes baggrund, som Vanuatus myndigheder foretager. Kommissionen er således nået frem til den konklusion, at screeningen af ansøgninger til ordninger for tildeling af statsborgerskab til investorer i Vanuatu ikke garanterer et højt sikkerhedsniveau. Læs Rådets afgørelse i sin helhed