En udlænding, som ikke har ret til ophold i Danmark, og som ikke medvirker til egen udrejse, vil som udgangspunkt blive pålagt at tage ophold på et udrejsecenter.

Målgruppen for beboere på Udrejsecenter Kærshovedgård er primært enlige udlændinge og par uden børn, herunder:

 • Udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl, og som ikke medvirker til deres udrejse
 • Udlændinge, der er udvist ved dom
 • Udlændinge, der er på tålt ophold
 • Udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1
 • Udlændinge, der er administrativt udvist efter § 25.

Målgruppen for beboere på Udrejsecenter Sjælsmark er primært enlige udlændinge og par uden børn, herunder:

 • Udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl
 • Udlændinge, der skal tilbageføres til et andet EU/EØS-land efter Dublinforordningen
 • Udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl, hvis sag har været behandlet i åbenbart grundløs haster-proceduren.

Målgruppen for beboerne på Udrejsecenter Avnstrup er primært udlændinge som skal indkvarteres med deres familier, herunder:

 • Udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl
 • Udlændinge, der er udvist ved dom
 • Udlændinge, der er på tålt ophold.

På Udrejsecenter Kærshovedgård og Udrejsecenter Sjælsmark er der etableret elektronisk adgangskontrol i forbindelse med ind- og udgang. Der benyttes foreløbigt ikke elektroniske adgangskontrol på Udrejsecenter Avnstrup.

Udrejsecentrene er døgnbemandede.

På udrejsecentrene er der cafeteriaordning, hvor beboerne får tre måltider mad om dagen i centerets kantine. Det forventes, at der fra begyndelsen af 2021 implementeres en fleksibel madordning på Udrejsecenter Avnstrup, hvorved beboerne selv får mulighed for at bestille og lave mad. 

Hvem kan få opholdspligt?

En stor del af beboerne på de tre udrejsecentre har fået pålagt opholdspligt. Følgende beboere er som udgangspunkt også pålagt underretningspligt: 

 • Udlændinge, der er på tålt ophold 
 • Udlændinge, der er udvist ved dom 
 • Udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1 
 • Udlændinge, der er administrativt udvist efter § 25. 

Det er Hjemrejsestyrelsen, som træffer afgørelse om, at en udlænding har pligt til at bo på et udrejsecenter (opholdspligt), jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 8.
Følgende persongrupper kan få opholdspligt:

 • Udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl, og som ikke medvirker til deres udrejse
 • Udlændinge, der har ulovligt ophold i Danmark, og som ikke medvirker til deres udrejse
 • Udlændinge, der er udvist ved dom
 • Udlændinge, der er på tålt ophold
 • Udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1
 • Udlændinge, der er administrativt udvist efter § 25.

Det er også Hjemrejsestyrelsen, der vurderer, om en udlænding medvirker eller ikke medvirker til egen udrejse.

Hvad betyder opholdspligt?

Et påbud om opholdspligt betyder, at den pågældende udlænding skal være indkvarteret på udrejsecenteret og som udgangspunkt overnatte på centeret hver nat.

En udlænding med opholdspligt kan straffes, hvis udlændingen ikke overholder påbuddet, jf. udlændingelovens § 60. 

Hjemrejsestyrelsen skal kontrollere, om en udlænding med opholdspligt overholder påbuddet, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 9.

En udlænding med opholdspligt kan efter ansøgning få tilladelse til at overnatte uden for centeret i en vis periode, hvis der er en særlig grund hertil. Det kan fx være:

 • Weekendbesøg hos herboende nærmeste familie
 • Alvorlig sygdom i den nærmeste familie
 • Nødvendig lægebehandling
 • Besøg hos familie og venner i forbindelse med højtider, fødselsdage mv.

Ansøgning om overnatning uden for centeret indgives til operatøren, som videresender dette til Hjemrejsestyrelsen. Hent ansøgningsskema IN11

Hvem kan få underretningspligt?

Visse udlændinge med opholdspligt kan få en afgørelse om pålæg af underretningspligt. Det gælder følgende persongrupper:

 • Udlændinge, der er udvist ved dom
 • Udlændinge, der er på tålt ophold
 • Udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1
 • Udlændinge, der er administrativt udvist efter § 25.

Hvad betyder underretningspligt?

Underretningspligten betyder, at en udlænding skal underrette sit udrejsecenter, når udlændingen opholder sig uden for udrejsecenteret i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 6.00, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 10.

En udlænding med underretningspligt kan straffes, hvis udlændingen ikke overholder påbuddet, jf. udlændingelovens § 60, stk. 2.

Hvordan opfylder man sin underretningspligt?

En udlænding med underretningspligt skal underrette udrejsecenteret inden udlændingen forlader centeret, hvis den pågældende planlægger at opholde sig uden for centeret efter kl. 23 samme dag, eller hvis den pågældende allerede opholder sig uden for centeret og ikke kommer tilbage inden kl. 23 samme dag.

Underretningen kan ske på tre måder:

 • Manuelt
 • Telefonisk
 • Elektronisk.

Den manuelle underretning sker ved mundtligt at underrette personalet på udrejsecenteret.

Den telefoniske underretning sker ved at ringe på telefonnummer (+45) 65 99 77 99 og indtaste de nødvendige oplysninger.

Den elektroniske underretning sker på nyidanmark.dk. Gå til elektronisk underretning

Fratagelse af kontante ydelser

Visse persongrupper kan få frataget deres kontante ydelser, hvis de ikke medvirker til egen udrejse. Det gælder bl.a. udlændinge, som:

 • har fået endeligt afslag på asyl.
 • er udvist ved endelig dom og har fået endeligt afslag på asyl.
 • Udlændinge, hvis opholdstilladelse er bortfaldet efter § 21 b, stk. 1.
 • Udlændinge, der er administrativt udvist efter § 25.

Udlændinge på tålt ophold vil dog som udgangspunkt fortsat have mulighed for at optjene tillægsydelser, når de bor på udrejsecenteret.

Læs mere om kontante ydelser